Göteborgs domän


För varje domän finns det en historia och Göteborgs som domän har en intressant sådan. Att en Camarilla domän kunde förändras så hastigt är värt att lära sig av då historien har en obehaglig förmåga att återupprepa sig i dessa moderna nätter. Denna sidan ger en kort summering av historien för Göteborgs domän och hur den politiska situationen ser ut i staden just nu.

Domänens tidiga historia (1810-2012) 


Domänen har en brokig historia och var under större delen av 1700-talet omväxlande i både Camarillan och Sabbatens ägo. Styren varade sällan längre än ett par år och områden växlade i princip ägare från natt till natt. Det här skicket varade tills 1810, då Goethe Einarsson, elder av klan brujah, migrerade till domänen med tre av sina childes. Under en period av fem år utrotade Goethe systematiskt alla spår av sabbatens inflytande och installerade sina childes i små domäner i stadens ytterområden. Staden deklarerades som en domän under Camarillan år 1816 och trots upprepade försök så lyckades Sabbaten inte återta staden. 


Göteborg hade länge en mer förlåtande attityd gentemot anarker och oberoende klaner, under förutsättningen att de bidrog till domänen och respekterade Camarillans lagar. Den här lugna perioden varade till början av 1900-talet, då Goethe mödades av vad som påstods vara en medlem av sabbaten. I själva verket var det en konspiration mellan en ancilla av klan Ventrue och klan Toreador som var missnöjda med domänens förlåtande attityd till anarker och andra avvikande grupper.


Under 1900-talet drev det nya styret en successivt hårdare linje mot anarkerna för att få dem att direkt svära sig till Camarillan. Det här fick snarare motsatt effekt, i synnerhet efter anarkstaternas grundande under 40-talet. Styrets respons vara att öka trycket på anarkerna, vilket i sin tur gjorde att fler inom Camarillan sympatiserade med dem. Göteborgs behandling av anarkerna sågs även av andra domäner i resten av Europa som överdrivet repressiv. Domänen var dock huvudsakligen stabil och trygg så länge som man inte var anark. Spänningen hängde dock i luften och i början av 2000-talet skulle det slutligen koka över.

Foto: go:night

Scharlakansnatten (2012-2014)


Göteborgs tid som en tryck domän för besläktade kom dock till ett abrupt slut då stad blev till en smärre krigszon när domänens Anarker och medlemmar av klan Brujah sparkade bakut över incidenten mellan Theo Bell Brujah Archonen och Harderstate av klan Ventrue under Prague konventionen som minst sagt slutade blodigt och med en klan mindre i Camarillan. Att Göteborgs gator ofta ran röda med oskyldiga såväl som besläktades blod var inget ovanligt och trots camarillans otaliga försökte till att tygla konflikten så vägrade anarkerna ge sig förens dem hade göteborgs domän som sin.


Men efter att Hundratals människor miste sina liv pga eldstrider och attentaten som Anarkerna genomförde under 2012 kom allt till sin spets den 13 December 2014 då situationen urartat så mycket att människorna själva kallade in den Nationella insatsstyrkan utan någon som helst förvarning, något som varken Anarkerna såväl som Camarillan han märka av innan det var för sent.. Det dygnet utfördes otaliga antal räder över hela staden, och de besläktade som låg försvarslösa i sina havens hade inte en chans.

Stadens mänskliga befolkning talar sällan öppet om händelsen. Dem flesta är fortfarande är ganska traumatiserade efter att ha blivit beordrade till ett stads täckande husarrest på 24 timmar som inte gick att kringgå. I folkmun döptes händelsen till “Scharlakansnatten” på grund av de groteska syner som ett femtiotal möttes av när de tillslut fick lämna sina hem på


Panikslagna viskningar från stadens befolkningen spreds som en löpeld. Om allt från att barn kom hem från skolan och glatt berättat att någon spillt massa blåbärssoppa nere i källarförrådet, till att grannens dörr blivit uppbruten och hela hallen var målad i rosblad.


Att grisblod skulle fungera så övertygande är kanske svårt att tro, men kom ihåg att befolkningen var i chock och enkla förklaringar sväljas oftast med både hull och hår när man inte kan tänka klart.

Ansvaret för de besläktade folkmordet låg hos en ytterst liten men inflytelserik grupp bestående av medlemmar från SÄPO och IN och än i dessa nätter har varken Anarkerna eller Camarillan lyckas finna en enda ansvarig för just denna attacken på dem.


Det är bekräftat att ett tiotal besläktade lyckades fly genom stadens kloaksystem då attacken inte hade hunnit till deras haven medans solen fortfarande var uppe. Av dessa individer är en handfull medlemmar av klan Nosferatu och fortfarande trogna Camarillan men resten av överlevarna är lite mer otydligt. Enligt klan nosferatus rapport skall de ha varit en Brujah fledging vars sire dog medans de sprang genom kloakerna och sen skall redan ha varit av klan malkav och klan gangrel men det är än idag oklart. Vi kanske aldrig får veta vilka som faktiskt överlevde utöver medlemmarna av klan nosferatu och med tanke på vad som blivit av både klan Bujah och klan Gangrel i dessa nätter kanske de är lika bra.

Klicka för originalbild

Foto: go:night

Stockholmsinitiativet (2015-2018)


Eftereffekterna av Scharlakansnatten blev att Göteborg i praktiken tömdes helt på besläktade. Domänen betraktades bränd mark och till och med genomresande besläktade tog omvägar runt staden snarare än jaga och sova där tillfälligt. Det här blev i längden obekvämt för Camarilladomänen i Stockholm som fann sig snabbt avskurna från kommunikation söderifrån. Prinsen av Stockholm, Gustav Sörensson, lät initiera ett projekt för att återerövra Göteborg åt Camarillan, men ovillig att riskera några av sina egna undersåtar så lät han istället skicka sändebud till andra domäner i Europa. De flesta prinsar såg Stockholmsinitiativet för vad det var: ett genomskinligt försök från Stockholm att gardera sin egen rygg utan att riskera sina egna resurser och samtidigt ta åt sig hela äran.


Projektet stod stilla fram till 2016 när det plockades upp av ancilla Elenora av klan Ventrue från Stockholm som var villig att dedikera egna resurser och leda projektet personligen. Det fick ytterligare legitimitet när ancilla Dragomir Zarovich av Hamburg, lictor av klan Ventrue uttalade sitt stöd för Stockholmsinitiativet och sin avsikt att direkt assistera. Tillsammans formade dessa ryggraden i Camarillans försök att återta domänen och ett antal neonater lockades med löften om jaktmarker och positioner när domänen åter var i Camarillans händer.


Under 2017 gjordes en stor del av grundarbetet. Ghouls skickades till Göteborg för att rekognoscera och anförskaffa säkra lokaler. De första besläktade började anlända under våren 2018 för att sedan följas av Dragomir och Elenora under hösten. Camarillan hävdade domän i centrala Göteborg, men en prins har ännu inte utropats.

Anarkernas migration (2018-)


Ovetandes om Camarillans planer så hade anarkrörelsen redan blivit intresserad av Göteborg. Det var inte ett koordinerat projekt, utan de första anarkerna var bara individer som ville bo i en domän fri från Camarillans lagar och var villiga att ta risken med den Andra Inkvisitionen. När anarker på genomresa började sprida ryktet att Göteborg var ”säkert” och fritt från Camarillan så utvecklades snart ett litet samhälle av en handfull anarker på Hisingen, lyckligt ovetandes om Camarillans närvaro i staden.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.