Celerity 


Genom att dra kraft från blodet så kan en vampyr röra sig många gånger snabbare än vad som skulle vara möjligt för en människa. Denna övernaturliga hastighet innebär en fördel i strid, eller när man vill fly ifrån den. Kraften kommer dock med sina brister då den till skillnad från många andra riskerar enorma konsekvenser om den används på platser där människor skulle kunna bevittna dess effekter.

Nivå 1 & 2

Celerity 1 & 2: Men dessa nivåer kan vampyren förflytta sig onaturligt snabbt i vad som kan uppfattas som nolltid. Det kan användas till allt från att jaga ner sitt springande byte till att vara den som utdelar det första slaget i en strid.


Kostnad: Ingen för första nivån. +1 hunger för alla högre nivåer.
System: Varierande, se nedan.
Strid: För varje aktiv nivå i celerity så får karaktären +2 på sitt SV.


Fleetness: När som helst så kan karaktären aktivera celerity genom att skrika ”celerity + (Nivån du använder, 1, 2 eller 3)" Detta resulterar i att alla i rummet måste då frysa i sina handlingar såvida de inte själva har celerity. Personer med poäng i disciplinen kan reflexivt aktivera den för att minska tiden eller agera själva, om de har tillräckligt högt. Under den frusna tiden så kan karaktären inte göra några handlingar som kräver finkontroll, men hen kan fly från rummet. Disciplinens effekt håller i sig i antingen 5, 10 eller 15 sekunder beroende på vilken nivå av kraften som aktiveras.

Nivå 3

Blink: Karaktären kan fokusera disciplinen i en omedelbar rörelse för att under ett kort ögonblick röra sig snabbare än vad ögat kan se. Detta är användbart för att fly från strider eller bara röra sig väldigt snabbt.

Kostnad: +1 hunger
System: Karaktären kan i strid använda kraften istället för att initiera en freescape som normalt. Spelaren säger då “celerity:blink” och lyckas då automatiskt på sin freescape direkt istället för att vänta en runda som normalt. Detta kan bara blockas av en motståndare som också har den här kraften eller om karaktären av någon anledning är fysiskt oförmögen att röra sig.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.