Bakgrunder


Din bakgrund definierar inte alltid dig som person, men som vampyr kan den betyda liv eller död.  Vad din karaktär har för kontakter, tillgångar eller rykte i samhället är något som ständigt kommer på tal i de odöda samhällets affärer, och att kunna sälja sin expertis eller kontakter är en del av olivet för en vampyr. Denna sidan går in mer på djupet över de olika områdena som din karaktär kan vara inriktad på och vad för för och nackdelar dessa kan föra med sig in i mörkret.

Berömmelse


Karaktären är känd för något. Berömmelsen kan kraftigt variera mellan en lokal youtube-kändis till en nationellt känd skådespelare. Denna berömmelse ger dock fördelar och karaktären kan använda sig av den för att öppna dörrar som annars skulle varit låsta. Fame appliceras som en generell bonus på handlingar och investeringar förutsatt att karaktären kan använda sig av sitt kändisskap. Detta är inte applicerbart på allt; en karaktär kan utan vidare använda sitt kändisskap om hen vill köpa upp en populär nattklubb eller påverka ett företag, men inte om hen vill skrämma ett lokalt gatugäng. Det är också ett tveeggat svärd; maskeradbrott blir mer lätta att lägga märke till eftersom media är mer uppmärksamma på vad karaktären sysslar med.


Handlingar från en person med berömmelse som misslyckas has ökad risk för maskeradbrott och blir karaktären någonsin exponerad så kan hen räkna med att snabbt hamna på den Andra Inkvisitionens lista. En karaktär som har varit vampyr i mer än trettio år behöver lägga tid på att ”återuppfinna” sitt kändisskap eftersom det finns en viss gräns för hur länge som makeup och fotoredigering kan släta över att man slutat åldras. Utöver det så kan en karaktär aldrig ha mer i berömmelse än humanity -2. Allt eftersom karaktären tappar kontakten med sin mänsklighet så blir det svårare att upprätthålla ett så offentligt mänskligt persona. Poäng spenderade i den här bakgrunden ger en generell bonus på +1/per nivå för handlingar där karaktärens kändisstatus används, men också samma bonus på slag för att upptäcka maskeradbrott.


Nivå 1: Känd inom en viss subkultur.


Nivå 2: Lokalkändis. Större delen av staden vet vem du är och vad du gör.


Nivå 3: Ditt namn är känt i större delen av landet, även om alla inte vet exakt vad du är känd för.


Nivå 4: Alla som bryr sig om området du är känt inom och sociala trender vet vem du är.


Nivå 5: Du är känd på en nationell eller global nivå. En större filmstjärna, sångare eller dylikt.

Herd


En herd är en grupp människor som karaktären kan dricka ifrån utan risk. I sin mest grundläggande form så är det människor som är beroende av Kyssens effekt och vill bli druckna ifrån, men en herd kan ha ett otal sätt att fungera. Somliga vampyrer organiserar sin herd som kulter, med sig själva som en mystisk blodsgud högst upp i hierarkin, andra grupperar dem som exklusiva ordenssällskap, gatugäng, studiegrupper, med mera. En herd kan utföra vissa mindre uppgifter åt vampyren, men de är inte lika starkt bundna som tjänare eller ghouls och har fortfarande en fri vilja.


Varje nivå i herd minskar karaktären hunger i början av lajvet med en nivå (minimum 1). Eventuella nivåer som blir över kan användas för att när som helst under kvällen minska karaktärens hunger med en nivå genom att hen går avsides och ringer in någon ur sin herd. En karaktär med tre eller högre i herd behöver inte längre spendera en obligatorisk handling under mellanspelet för att jaga, om hen inte önskar.


Är karaktären ventrue så består hens herd av människor som matchar dennes preferens.


Nivå 1: 1-3 personer. 


Nivå 2: 4-7 personer. 


Nivå 3: 7-15 personer. 


Nivå 4: 16-30 personer.


Nivå 5: 31-60 personer.

Inflytande


Karaktären har inflytande över en del av samhället eller region i en stad. Exempel på grupper i vilka en karaktär kan ha inflytande är media, organiserad brottslighet, byråkrati, politik, polis, militären, gatugäng och liknande.


Exempel på en region kan vara Majorna, Örgryte, centrum eller Mölndal. Inom området eller gruppen så har karaktären kontakter, bekanta och vet hur man får saker gjort, vem man behöver prata med eller muta. Poäng spenderade i den här bakgrunden ger en generell bonus på +1/nivå för handlingar eller investeringar som involverar den berörda gruppen eller området. Detta är kumulativt ifall båda skulle applicera. Exempelvis så lägger en karaktär med inflytande (Majorna) och inflytande (politik) till sin bonus i båda kategorier för politiska handlingar eller investeringar i Majorna.


Nivå 1: Du känner ett par personer och kan garantera att bli hörd inom området eller gruppen.


Nivå 2: Du har inflytande inom området eller gruppen och de vill gärna göra tjänster för att hamna på din bra sida.


Nivå 3: Du har ett starkt inflytande och mänskliga aktörer inom området eller gruppen korsar dig ogärna.


Nivå 4: Mycket mäktig. Utan en mycket god ursäkt så gör personer inom området eller gruppen som du önskar.


Nivå 5: Ditt inflytande dominerar området. Du styr i praktiken gruppen eller regionen bakom scenerna. Andra försöker ta reda på vad du vill och göra det för att vara dig till lags.

(OBS) Det kan bara finnas en karaktär med tillgång till den femte nivån per influens. Godkännande från arrangörerna krävs för att få tillgång till den nivån.

Områden av inflytande:


Byråkrati: Alla små kugghjul som får lokala myndigheter att fungera, exempelvis arkiv, el, vatten, bygglov och ett flertal andra områden. Täcker inte byråkrati på nationell nivå som skatteverket eller regeringskansliet.


Finans: Banker, affärsvärlden, aktiemarknaden och liknande aktörer. 


Industri: Företag som fokuserar sig på tillverkning i större skala, exempelvis VOLVO. Inflytande över relaterade verksamheter, utrustning och anställda.


Kultur: Inflytande över den lokala kultursektorn, dvs musik, film, teater och liknande. 


Lokal: Bostadsbranschen. Kan användas för att ordna fram byggnader fortare än vanligt eller säkra ett hyreskontrakt under bordet.


Lyx: Överflödet och det som förgyller vardagen. Lyx i sig används ofta för att förstärka andra områden, men utgör annars ett inflytande över leverantörer och företag som tillhandahåller det där lilla extra.


Media: Sociala medier, tidningar, tv och radio är din bransch. Du vet vem som vet vad, och hur du skall vrida eller dölja informationen i det offentliga rummet.


Nattliv: Klubbar, krogar och andra verksamheter som står för underhållningen när solen har gått ner.


Ockult: Kontakt bland personer och grupper fokuserade på det ockulta. Mycket täcker områden med tveksamma reella effekter, men på de högre nivåerna är det möjligt att skaffa sig kunskap och inflytande över faktiska ockulta fenomen.

Organiserad brottslighet: Exempelvis ryska maffian, MC-gäng och andra mer eller mindre organiserade former av kriminell verksamhet.


Polis: Den lokala polismakten och eventuella förgreningar. 


Politik: Politiska partier på lokal nivå, i stadsdelarna eller i kommunen. 


Religiösa samfund: Lokala trossamfund oavsett religion. Det här inkluderar såväl Svenska kyrkan, judiska eller muslimska församlingar såväl som mindre religiösa organisationer. 


Sjukvård: Sjukhus och/eller vårdcentraler inom privat och offentlig sektor på lokal nivå. 


Societeten: Det finare skiktet i samhället, i huvudsak personer som är förmögna och/eller högt uppsatta i andra organisationer. Fungerar ofta väl som trendsättare för flera av de andra kategorierna.


Transport: En rad olika kategorier som alla har som syfte att transportera gods eller personer. Det här inkluderar kollektivtrafiken, taxibolag och frakt via lastbil, flyg eller båt. 


Undre världen: Icke organiserad brottslighet, exempelvis gatugäng, ficktjuvar och mindre brottslingar.


Utbildning: Den högre utbildningen (grundskolan och gymnasiet faller inom ”byråkrati”). Exempelvis Göteborgs Universitet, Chalmers och yrkeshögskolan.

Mask


En mask är vampyrens identitet i samhället, det som skyddar hen från att bli identifierad och upptäckt. Yngre vampyrer kan klara sig utan en mask de första åren, men allt eftersom de drar sig undan från samhället och förblir unga trots att de skulle ha åldrats och, i vissa fall, avlidit av naturliga orsaker så blir det allt svårare att använda sitt sanna namn. Många skapar därför en falsk identitet, en sköld mot omvärlden, som de regelbundet byter ut med jämna mellanrum. Varje poäng i mask ger -1 på slag för maskeradbrott.


Nivå 1: En grundläggande mask. Den klarar ”vanliga” bakgrundskontroller från myndigheter eller företag utan problem.


Nivå 2: En mer avancerad mask. Säkerhetstjänster, högre myndigheter och militära underrättelsetjänster kan granska den utan några direkta problem.

Berömmelse och mask kan kombineras, men i så fall är det masken som är berömd, inte vampyrens riktiga namn.

Tillgångar


Representerar karaktärens ekonomiska muskler och kapital. Tillgångarna är bundna till personen och kan inte separeras och kommer från någonting som inte kan anfallas eller försvagas i staden. Exempelvis kan inkomsten komma från räntan på besparingar eller arv, värdepapper, investeringar utomlands eller dylikt. Varje nivå i tillgångar avgör dels hur mycket kontanter som karaktären har tillgång till under lajvet och dels hur mycket resurser hen har under mellanspelen. Varje nivå i tillgångar ger två resurser per spelrunda förutom vad karaktären redan får från investeringar och affärer.


1 – Fattig: Karaktären har så att hen klarar sig, men inte mycket mer än så. Lever från ena utbetalningen till den andra utan mycket marginal för utsvävningar. Har råd med en lägenhet, en bil och kanske lite extrautrustning för någon hobby. 1000 kronor per lajvtillfälle.


2 – Medelklass: Karaktären har en anständig inkomst med tillräckligt mycket över för att kunna unna sig saker utöver det mest nödvändiga. Har råd med en fin lägenhet eller mindre hus, fler bilar än en och modern elektronisk utrustning. 4000 kronor per lajvtillfälle.


3 – Rik: Karaktären har sällan problem med pengar. Har råd med en fin villa eller radhus, flera bilar och allmän lyx som inte är alltför överdriven. 8000 kronor per lajvtillfälle.


4 – Förmögen: Vid den här nivån så behöver karaktären inte längre bekymra sig om att räkna pengar, sannolikt har hen anställda som ägnar sig åt sådant. Hen har råd med en herrgård i staden och så många transportmedel som hen skulle önska. 20 000 kronor per lajvtillfälle.


5 – Extremt förmögen: Karaktärens förmögenhet är bortom vad som är kvantifierbart, sannolikt är den placerad i ett antal fonder, aktier och flera företag. Hen behöver aldrig bekymra sig över triviala saker som kostnader och kan i praktiken köpa det mesta som är till salu. Ingen egentlig gräns på vad som finns tillgängligt per lajvtillfälle, men karaktären skulle sannolikt kunna producera en ghoul eller tjänare med en portfölj full med sedlar för effektens skull. Den sortens utgifter som kan förekomma under lajvtillfället motsvarar i praktiken kaffepengar för karaktären och är ingenting som påverkar karaktären så länge det inte gäller affärer runt miljonbeloppen.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.