Mellanspel


Med "mellanspel" menas de rundor som pågår under tiden mellan lajvtillfällen. Tiden flyter på samma sätt som vanligt, så en runda motsvarar en månads tid. Under den perioden så har karaktärerna möjlighet att ägna sig åt mer långsiktiga projekt, investeringar eller handlingar, vilka kommer att detaljeras nedan.

Foto: go:night

Rundor


En runda motsvarar tiden mellan två lajv. En runda börjar officiellt den första dagen efter ett lajv och avslutas vid nästkommande lajv. Under sommaruppehållet vid juni-augusti så pågår inga rundor för mellanspel. Vid varje runda så kan en karaktär göra en investering och en handing, alternativt två handlingar om hen inte önskar göra någon investering. En av dessa handlingar kan vara en jakthandling.

Handlingar & investeringar


En handling och investering har liknande principer, men skiljer sig åt. En handling är en engångshändelse med syfte att åstadkomma en konkret förändring eller utveckling. En investering är mer långsiktig och syftar till att bygga upp något vars funktion är att ge en varaktig resurs eller fördel. En handling kan vara att exempelvis tysta ner skriverier i media om ett maskeradbrott eller att övertala en lokal politiker att rösta nej till ett projekt. En investering kan vara att exempelvis starta upp en nattklubb eller etablera en kontakt inom polisen. Innan en spelare genomför en handling eller investering så kontaktar hen en arrangör, beskriver vad hen vill göra och begär ett recept. Arrangören ger input, förklarar om det fungerar bäst som en handling eller investering och bestämmer vilka miniminivåer av bakgrunder som måste vara inblandade för att handlingen eller investeringen ska kunna genomföras.


Bakgrunden inflytande är den primära bakgrunden som används i den här typen av handlingar, men också andra bakgrunder kan ge en bonus. Bakgrunden tillgångar genererar ett antal resurser per runda som kan spenderas på en handling för att ge en bonus på handlingen motsvarande +1 för varannan resurs. Bakgrunden berömmelse kan också användas för att ge en bonus på +1 per nivå. Om spelaren saknar nivåer av inflytande så kan hen istället använda resurser på samma basis som ovan, dvs varannan resurs motsvarar en nivå av inflytande. Spelaren kan dock som mest köpa till sig två nivåer av inflytande på det här sättet.

Efter att ha bestämt hur många nivåer av inflytande, resurser och berömmelse som hen vill använda så registrerar spelaren sin handling eller investering. Arrangörerna kommer därefter att slå ett antal tärningar motsvarande karaktärens totala bonus. Om antalet lyckade slag (sex eller högre på en tiosidig tärning, en tia räknas som två lyckade slag) når upp till receptets svårighetsgrad så lyckas det.


Exempel:

Toreadoren Hanna vill påverka en populär nattklubb att begränsa antalet gäster en specifik natt. Hannas spelare kontaktar en arrangör som bedömer att det är en handling relaterat till Nattliv med en svårighetsgrad på två och att det minst måste användas en nivå i Inflytande(nattliv). Hanna har tre nivåer i Inflytande (Nattliv) och använder två av dem för handlingen. För att vara på den säkra sidan så använder hon också fyra resurser på handlingen. Totalt har Hanna en bonus på +4.


Om en handling eller investering inte når upp i svårighetsgraden så har den inte misslyckats. En investering behöver inte lyckas omedelbart, utan kan försökas flera gånger tills den uppnått det önskade antalet lyckade slag. Handlingar är dock begränsade till den rundan de utförs på.

Maskeraden


Även en lyckad investering eller handling kan dra uppmärksamhet till sig. För varje 1:a som slås vid en handling eller investering så slår arrangörerna ett slag för maskeradbrott. Det här är kumulativt, och flera ettor genererar fler tärningar på det här slaget. Vissa bakgrunder öka eller minska antalet tärningar, exempelvis berömmelse eller mask, dock minst ner till en tärning.


Exempel:

Brujahn Mikael skickar in en handling för att få ett gatugäng att slåss på en viss pub en bestämd kväll. Han lägger in tre nivåer av gatuliv och två nivåer av berömmelse med en total bonus på +5. Arrangören slår tärningarna och får ett resultat på 6, 6, 8, 3 och 1. Handlingen når upp till svårighetsgraden, men eftersom ett av slagen resulterade i en etta så slår arrangören för maskeradbrott. Eftersom Mikael använde berömmelse så får det slaget samma bonus som han använde under handlingen. Totalt slår arrangören tre tärningar för maskeradbrott.


Ett slag för maskeradbrott slås på samma sätt som en handling eller investering. Om slaget inte får några lyckade tärningar så glider händelsen under radarn och det blir inga konsekvenser. Lyckas ett av slagen så observeras det. Antalet lyckade slag avgör hur trovärdig källan är. En eller två lyckade slag så är det en förbipasserande, alkoholist eller annan källa med tveksam trovärdighet som observerar något. Tre eller fyra lyckade slag innebär att det har dokumenterats i en tidning, övervakningskamera eller liknande. Fem eller fler lyckade slag innebär att handlingen har exponerats till den nivån att det bara är en tidsfråga innan fel personer får kunskap om det.


Även ett lyckat slag för maskeradbrott genererar inte omedelbart i konsekvenser. Karaktären har åtminstone en runda på sig att försöka städa upp situationen, kanske genom att radera eventuella vittnens minnen, göra ytterligare en handling för att få bort eventuella artiklar från lokaltidningen eller, i värsta fall, mörda problematiska vittnen.


En spelare kan kombinera en handling med att använda livets rodnad för att minska riskerna för maskeradbrott. Detta minskar tärningarna för att upptäcka maskeradbrott med -2, men att kombinera det med en handling är krävande och leder till att karaktären börjar spel på nästa lajv med en nivå högre hunger än normalt. Karaktärer med 8 i mänsklighet kan aktivera livets rodnad gratis en gång per runda. Thin-bloods och karaktärer med 9-10 i mänsklighet räknas ha effekten konstant aktiv. Livets rodnad kan inte användas ihop med investeringar, eftersom dessa görs kontinuerligt under en längre tid.

Foto: go:night

Foto: go:night

Jakt


För att lugna besten och hålla hungern borta så måste en vampyr jaga med jämna mellanrum. Varje runda så kan spelaren välja att lägga en av sina handlingar på att jaga. Jaktslaget är en speciell form av handling som modifieras av olika faktorer. Istället för att använda bakgrunder så modifieras den bara av två saker: området karaktären jagar på om vilken sorts jakt hen ägnar sig åt.Det första en karaktär väljer är vilken sorts jakt hen ska ägna sig åt: överfallsjakt, social jakt eller jakt på djur. 


En överfallsjakt går ut på att leta rätt på isolerade människor nattetid och dricka ifrån dem, oftast mot deras vilja. Det kan vara så simpelt som att slå ner en människa bakifrån och släpa in denne i en mörk gränd eller att smyga sig in och dricka från folk medan de sover. 

En social jakt går istället ut på att hitta lämpliga människor i sociala miljöer, exempelvis en nattklubb, bar eller annat uteställe och manipulera dem att själva följa med. Många vampyrer döljer drickandet bakom antydda sexuella aktiviteter eller dylikt. 


Jakt på djur är egentligen en överfallsjakt riktad mot djur. Det förtas oftast i områden där det finns en högre koncentration av större djur och färre människor, exempelvis i Slottskogen, Delsjön eller i skogspartier på norra Hisingen. 


Karaktären får +1 på sitt jaktslag om hen använder en jakttyp som överensstämmer med hens jaktpreferens. Utöver det får hen +1 om hen har åtminstone en nivå i en av de associerade disciplinerna.

Jakttyp

Associerade jaktpreferenser

Associerade discipliner

Anfallsjakt

Alleycat, Reaper, Sandman

Celerity, Obfuscate, Potence,

Social jakt

Consensualist, Scene queen, Siren

Auspex, Dominate, Presence

Jakt på djur

Farmer

Animalism, Protean

Övriga mellanspel


Mellanspel kan också vara vanligt socialt samspel mellan olika besläktade individer. Denna typen av spel är relativt fritt för spelarna att utforma hur dem vill. Om man vill sitta på ett cafe och prata igenom ett möte som sina karaktärer så är det precis lika ok som att sätta ihop ett litet mini lajv med några spelare och agera ut en scen IN-character. Enbart eran fantasi sätter egentligen bara gränserna när det kommer till denna typen av spel och det enda vi från arrangörsgruppen kräver är att ni följer reglerna relaterade till hunger och disciplinanvändningen precis som om ni hade varit på lajvet. Men utöver det så är det fritt fram att låta karaktärernas spel utvecklas emellan lajvet till det ni känner för. Det är ju i slutändan eran karaktär och eran historia vi tillsammans utvecklar.


OBS: Att implementera element så som Den andra inkvisitionen, varulvar, magiker eller annat som riskerar att drastiskt kommer påverka lajvet för flera spelare än dem involverade i scenen kommer vi i arrangörsteamet vilja bli frågade på förhand eller att scenen stoppas till att en arrangör kan vara medverkande i scenen. Speciellt om det gäller maskeradbrott och den andra inkvisitionen.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.