Klanerna


Besläktade blodslinjer eller klaner som de också kallas är en minst sagt intressant del av det odöda samhället. Precis som när ett nyfött barn kan ses ha ärvt drag från sina föräldrar, så ärver också en nyinvigd människa uråldriga drag från sin skapares blodslinje. Dessa drag ger sig ofta i uttryck som fysiska eller psykiska förmågor som klanen är associerad med, men det kan även vara visuella, kroppsliga förändringar som nästan alltid blir till ett hinder i ditt nya liv.


På denna sidan hittar ni information om alla klanerna som rör sig runt i Göteborgs domän, övergripande information om vart klanerna ligger politiskt samt information om klanförbanelserna som majoriteten av dem odöda lider av.


Camarilla-allierade


De Camarilla-allierade klanerna är ett intressant hopkok av klaner. När man ser en grupp bestående av allt från de  monstruösa Nosferatu till de vackra Toreador så kan det vara svårt att se hur eller varför de kan komma överens. Men svaret är relativt enkelt, de har inte mycket till val. Inom Camarillan träffar du på allt ifrån de minst sagt mentalt instabila barnen av klan Malkav, till de sofistikerade och makthungriga adeln från klan Ventrue.

Det som knyter dem alla samman oavsett om du är Banu Haqim eller Toreador är att du utan att blinka följer de sex traditionerna som lyder din prins som du svurit din tro till. Under senare år har klaner såsom Brujah och Gangrel blivit uteslutna från sekten bortsett från ett fåtal undantag, vilket har lett till att sekten nu är mer exluderande och elitistisk än någonsin. Elysium är inte längre en fristad för dig som besläktad utan du måste bli bjuden, är du Thin-blood eller Caitiff så har du inte ens rätten att bli medlem, och är man nu inte del av sekten så ses du automatiskt Anark eller ännu värre Sabbat. I alla fall om du frågar camarillans medlemmar. 

Camarillan har blivit så pass isolerade att de ratar all modern mänsklig teknik då de ser detta som ett av dem största hotet mot det besläktade samhället. Att tillhöra camarillan i dessa moderna nätter är ett oerhört privilegium och alla som inte håller med är bara en del av problemet eller kanske till och med ansvariga för att den andre inkvisitionen blev så stor som den blev. Det är ju minst sagt intressant att i dessa nätter så välkomnar hellre camarillan gamla svurna fiender som klan Lasombra än att beblanda sig med Anarkerna.

Anark-anhängare


Att klassificera sig som anhängare till anarkerna är på det stora hela inte särskilt svårt, då det endast kräver att man säger sig vara just en anark. Svårigheten kommer i att få de andra som också kallar sig anarker att faktiskt acceptera dig som en vad dem. Eftersom anarker i det stora hela är individer, alla med olika mål och syn på hur saker och ting borde skötas i det besläktade samhället. Allt ifrån de passionerade och lättretade brujah till de lömska och manipulerande medlemmarna av the Ministry så hittar man alla typer av individer inom rörelsen.

Den enda stora likhet med Camarillan är att de båda är enade över just maskeraden och hur den bör upprätthållas. Dock har anarkerna en helt annan syn på modern teknik och skyr den inte all på samma sätt Camarillan. Bland anarkerna är din status dina dygder och inget annat. Ditt blåa blod eller coola sire kommer inte hjälpa dig långt här.

Obundna klaner


Att kalla sig för obunden i dessa nätter är något som inte många gör, för har man ingen bakom sig så kommer ju ingen att skydda dig heller. Men bara för att man saknar klan som en Caitiff eller är ännu längre ner som Thin-blood så betyder inte detta nödvändigtvis att man är Obunden. Även om inte camarillan skulle släppa in dem i sina fina salonger så finns det faktiskt både Thin-bloods och caitiffer bland anarkerna. Men också klaner så som Brujah och Gangrel har medlemmar som helt vill hålla sig utanför. I helhet så är man som obunden helt utanför det politiska spelet mellan sekterna, men är då också helt utelämnad av det övriga odöda samhället. För en individ utan stöd kommer ingen hjälpa oavsett klan eller tillgångar. Den här kategorin inkluderar också grupper som egentligen inte är vampyrer, som ghouls.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.