Strid


Som vi alla vet är vampyrer allt annat än fredliga varelser. Oavsett om det handlar om en fysisk eller mental konflikt så existerar alltid vampyrer i det odöda samhället i ett ständig krig med varandra. Dock kan striderna mellan nattens varelser utspelas på olika sätt och det är just det denna sidan förklarar.

Introduktion


Striderna i go:night använder sig av två olika värden, som används i olika typer av strid. Värdena är Mentalvärde (MV) och Attackvärde (AV). Dessa värden utbyts mellan spelarna innan en strid inleds för att avgöra hur din och din motspelarens karaktärer kommer att klara sig under stridens gång. Den med högst värde vinner alltid, och om det är oavgjort så vinner alltid anfallaren.


(OBS) När det kommer till strid så skall alltid säkerhetsreglerna föjas och det är alltid viktigt att kolla av att din/a motspelare är okej med det som ni kommer att göra. Detta är särskilt viktigt när det kommer till fysisk strid men skall inte glömmas när det kommer till mental strid.


Mental strid


Alla karaktärer har ett Mentalvärde (MV) som används i en del av de mentala discipliner som påverkar andra karaktärers vilja. En mental strid är alltid en enkel jämförelse där den med högst värde vinner. Exempel på krafter som använder det är högre versioner av Auspex, Presence och Dominate. Vidare regler för hur exakt dessa krafter fungerar finns under de individuella krafternas sidor.


Exempel:

Linda vill veta om Simon menade det han just sa. Linda använder därför kraften Auspex nivå 2 Telepathy och säger “Auspex: Sanning, MV 7”. Simon har 6 i MV och därför vinner Linda, vilket gör att Simon behöver visa om han talat sanning.

Foto: go:night

Foto: go:night

Fysisk strid


Precis som MV så har alla karaktärer även ett Attackvärde (AV) som används i fysisk strid. Detta värde kan modifieras av fysiska discipliner, vapen och/eller skada. En fysisk strid är alltid en enkel jämförelse där den med högst värde vinner. Först förklaras vanlig strid och sedan kommer gruppstrid, strid med vapen och strid med aggreverad skada att förklaras.


Det AV du använder i strid är alltid det totala värdet inkluderande de eventuella discipliner och vapen du använder. Du behöver inte säga alla discipliner du använder för att modifiera ditt värde, du kan dock nämna disciplinerna om du vill ha en cinematisk effekt i striden. Exakt hur de olika fysiska disciplinerna fungerar finns förklarat under de individuella krafternas sidor.


Vanlig strid


En strid som involverar 2 individer.


Exempel:

Emma vill slå ner Johanna, de utbyter värden och Emma har 8 i AV medan Johanna har 14 i AV. Johanna kommer därmed att vinna striden och efter att striden är över så har Emma som förlorare av striden därför halverat attackvärde tills hon läker sig själv. Att läka denna skada kostar +1 hunger.

Gruppstrid


Gruppstrid fungerar på samma sätt som vanlig strid och modifieras på samma sätt av vapen och aggreverad skada. Det är alltid två sidor i gruppstrid, precis som i vanlig strid, attackerare och försvarare. I gruppstrid så kombinerar alla på vardera sida sina värden med varandra och avgör sedan vilka som vinner/förlorar. En vanlig strid kan bli en gruppstrid genom att ytterligare personer ansluter till striden, då skall återigen AV nämnas för att båda sidorna skall veta vilka som kommer att vinna striden. Detsamma gäller i gruppstrid om fler ansluter.


Exempel:

Karl, Johanna, Lisa och Emma vill anfalla Linda och slå ner henne. De fyra attackerarna kombinerar sina AV och får värdet 24, Linda har 12 i AV och blir därför den som förlorar striden. Eftersom Linda blev förlorare i striden får hon halverat attackvärde tills hon läker skadan.


Freescape


En karaktär kan istället för att slåss välja att deklarera en freescape och försöka fly från striden. För att det ska vara möjligt så krävs det att det är möjligt att fly från platsen. Vissa omständigheter kan göra det omöjligt, som att alla vägar ut är låsta eller att karaktären är omringad. För att genomföra en freescape så deklarerar karaktären sitt AV som vanligt och säger "Freescape". Karaktären tar skada som om hen hade förlorat striden (se nedan), men kan fly därifrån. Om motståndaren har dubbelt så högt AV som karaktären eller mer så är det omöjligt att genomföra en freescape, skillnaden i skicklighet är helt enkelt för stor. Vissa discipliner gör det möjligt att blockera eller automatiskt lyckas med en freescape. Se de respektive disciplinernas sidor för mer information.


Vapen


Vapen och andra tillhyggen kan användas för att höja ditt AV på olika sätt. Här neda följer några exempel på olika bonusar man kan få av vapen i en strid:


  • +1: Knivar, dolkar eller improviserade vapen.
  • +2: Enhandssvärd och vapen av motsvarande storlek.
  • +3: Tvåhandssvärd, yxor eller släggor.

Aggreverad skada


Aggreverad skada (Agg) är en speciell typ av skada som orsakar skador som en vampyr har svårt att läka. Exempel på Agg är eld och vissa krafter, det skadar alltid den det används mot, även om den som får Agg mot sig vinner striden. Är du i en strid där motståndaren använder Agg så får du halverat AV (avrundat nedåt), förlorar du dessutom striden så får du 0 i AV och måste läka motsvarande +1 i hunger för att gå upp till halvt AV. Använder båda sidorna Agg så blir båda sidorna skadade. Agg tar 30 dagar att läka helt, du har därmed som högst halvt AV tills dess.


Anfallare med Agg:

Emma anfaller Simon. Simon har 8 i AV medan Emma har 10 i AV, och gör Agg. Emma går som vinnare ur striden och Simon får efter striden 0 i AV.


Försvarare med Agg:

Linda anfaller Thomas. Linda har 10 i AV medan Thomas har 6 i AV och Agg. Linda går vinnande ur striden och får på grund av Agg halverat AV, Thomas får som förlorare också halverat AV men kan läka sig upp till fullt då Linda inte har Agg.


Efter striden


Som grundregel så kommer den som förlorar en fysisk strid att få halverat AV, för att representera de skador som hen ådragit sig i striden. Den som vinner striden tar ingen skada till sitt AV såvida inte motståndaren använt Agg. 


Den som förlorar striden ska under 5 minuter agera skadad och svag och kan först efter det spendera blod för att läka. Under dessa 5 minuter är karaktären så pass sårbar att det är möjligt att bli pålad, slagen i torpor eller dödad. 


Den som skadats av Agg behöver spela på sina skador resten av kvällen, även om de läkt upp till halvt AV. Har du 0 i AV efter en strid och inte läker dig själv så hamnar du i torpor om du blir anfallen igen, använder motståndaren dessutom Agg så kommer du att dö.

Pålning


Om en vampyr får sitt hjärta genomborrat av en objekt av trä kommer individen bli helt paralyserad och falla ihop. Vampyren är då helt sårbar och kan inte röra en muskel. Dock har vampyren fortfarande tillgång till alla sina sinnen så som hörsel, syn och känsel. Att bli pålad är oerhör obehagligt och så fort pålen dras ut igen kommer vampyren tappa kontrollen (Se Frenzy). Att lyckas påla en vampyr är dock oerhört svårt och kräver styrka och precision. Du måste ha dubbelt så mycket AV som den du pålar, såvida du inte har besegrat offret i fysisk strid.


Torpor


Torpor är en slags vampyrkoma som du kan hamna i om du blir anfallen innan du läkt efter en strid. I torpor är du helt omedveten om allt som händer runt dig och du behöver få vampyrblod för att vakna. Du kommer alltid att hamna i Frenzy när du vaknar. Att väcka någon ur torpor höjer den som väckers Hunger med +1.

Frenzy


Besten som lever inom alla vampyrer är alltid ute efter att ta kontroll över dig och dina val, särskilt under en strid eller i andra pressade situationer. När en vampyr tappar kontrollen helt till sin best kallas det för Frenzy. Allt från rädsla till ilska kan få din karaktär att hamna i Frenzy, men lättaste sättet att avgöra när du skall gå in i Frenzy är att utgå ifrån hur hög din Hunger är. De olika typerna av Frenzy är:


  • Vrede: Dina känslor blir så överväldigande starka att du tappar kontrollen till besten.
  • Hunger: Hunger kan släppa lös din best som kommer göra allt för att släcka sin törst.
  • Rädsla: Du är i så pass stor fara att din best tar över kontrollen för att rädda sig själv.


När din karaktär är i Frenzy kommer både ditt MV och AV att automatisk höjas med +3, och din best kommer att aktivera alla dina tillgängliga fysiska krafter till sin fulla potential. Detta gäller oavsett vilken hunger din karaktär befinner sig på under stridens gång. Dock för detta med sig konsekvenser för karaktärens mänsklighet och hunger. En frenzy kan hända innan, under eller efter en strid, men oavsett när så skall karaktärens nya AV nämnas när Frenzy inleds. Under Frenzy måste du spela bestialisk och oresonlig, en best går inte att resonera med utan agerar endast på instinkt.


Efter att din Frenzy upphört och du återfått kontrollen händer alltid följande:


  • Din hunger kommer vara på 4 (om den redan var på 4 är den nu 5).
  • Din mänsklighet kommer riskera en eller flera fläckar, beroende på vad du gjort.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.