Animalism


Genom förståelsen av sin egen best så kan en vampyr manipulera och känna av lägre stående bestar, eller till och med andra vampyrer. Vampyrer med den här disciplinen kan kommendera djur att tjäna som spioner eller till och med utöva en viss grad av kontroll över andra besläktades bestar.

Nivå 1

Sense the beast: Genom sin egen best så kan vampyrer också känna av närvaron av bestar från andra varelser. Det här gör det möjligt att skilja vampyrer från människor eller upptäcka andra övernaturliga varelser, såsom varulvar, som han en egen best. Det går också att känna av bestens känsloläge på en övergripande nivå.

Kostnad: Ingen

System: Ingen mentalduell behövs. Spelaren säger ”sense the beast” till målet som sedan måste säga om hen är arg, hungrig, mätt eller rädd, den känslan som är starkast för tillfället, och i så fall i hur hög grad.

Nivå 2

Feral whispers: Karaktären kan kommunicera med och kommendera djur att följa befallningar. Förmågan gör det också möjligt att kalla på djur av en valfri typ förutsatt att de finns i omgivningen. En vampyr kan för all del försöka kalla på blåvalar i Slottskogen, med chansen att lyckas är inte överdrivet hög. Djuren används ofta som spioner. Utöver det så kan karaktären till viss del stilla hungern hos en annan vampyrs best på bekostnad av sin egen.

Kostnad: Hunger +1 per typ av djur per scen. Gratis om den används på karaktärens ghoul.

System: Karaktären kan genom att spendera ett hunger kommunicera och kommendera en typ av djur. Det här används som en handling under mellanspelet eftersom det i regel inte finns djur på lajvet att kommunicera med. Information från djur har vissa begränsningar eftersom de inte förstår mänskligt tal eller koncept. Hur detaljerad information karaktären får beror i huvudsak på hur intelligent djuret är. Används förmågan till att stilla hungern hos en annan karaktär så minskar dennes hunger med ett. Kraften kan bara användas en gång per karaktär per natt på det här sättet.

Nivå 3

Rouse the beast: Karaktären kan stärka andras bestar och skruva upp deras känslor. Personer som redan är känslosamma kan drivas in i en frenzy medan de som är lugnare finner det betydligt svårare att kontrollera besten.

Quell the beast: Karaktären kan projicera sin best utåt för att skrämma andras bestar till underkastelse, eller trycka ner de som saknar en best. Det här kan också hindra andra vampyrer från att gå in i frenzy eller dämpa dessa om de är på väg dit. Känslan av att ha blivit utsatt för kraften är dock allt ifrån behaglig.

Kostnad: Hunger +1

System: Spelaren säger “rouse the beast” följt av sitt mentalvärde. Vinner hen så skruvas den för närvarande dominerande känslan offrets best har upp, antingen hunger, skräck eller ilska. Om inte offret känner sig speciellt mycket argare eller skräckslagen än normalt så är det alltid hungern som är den starkaste känslan. Personer som är på väg att gå in i en frenzy puttas över gränsen med den här kraften medan de som inte är i riskzonen istället får känslan i fråga uppskruvad till max.

Kostnad: Hunger +1

System: Spelaren säger ”quell the beast” på den tilltänkta måltavlan och initierar en mentalduell. Vinner spelaren så blir offret väldigt passivt under resten av scenen och får oerhört svårt att motivera sig till handlingar om dennes liv inte är i direkt fara. Används den på en vampyr i eller på väg in i frenzy så bryts det tillståndet omedelbart. Förmågan kan också användas på människor eller ghouls, men eftersom dessa saknar en egen best så är en mentalduell inte nödvändig.