Nytt i V5


Nedan följer en kort sammanfattning av de mest betydelsefulla händelserna i Vampire: the Masquerade under 2000-talet. Detta är för att underlätta för nya spelare som inte är bekanta med V5 men känner till tidigare upplagor.

Foto: go:night

Den andra inkvisitionen


Det är svårt att sätta ett datum på när det som vampyrerna generellt kallar för den andra inkvisitionen började bli en faktor. De flesta som är insatta menar att första gnistan tändes efter attackerna mot World Trade Center 2001, när säkerhetstjänster över världen gradvis började få tillgång till alltmer sofistikerade metoder att övervaka sina medborgare på och det fanns en större vilja att offra personlig integritet för säkerhet. Vissa vampyrer försökte använda dessa myndigheter mot sina rivaler, vilket gradvis skapade en större medvetenhet hos myndigheterna om att det fanns någonting övernaturligt bakom kulisserna.


Vampyrer har haft problem med jägare sedan medeltiden, men oftast har det rört sig om religiösa fanatiker eller konspirationsteoretiker som i modern tid behandlats med lika stor trovärdighet som de som tror att jorden är platt. Ett fåtal grupper har genom historien varit mer informerade eller bättre utrustade, men jägare hade inte på ett halvt årtusende utgjort ett globalt hot mot vampyrernas överlevnad. Den första större incidenten som visade att detta var på väg att ändras skedde 2004 när NSA lyckades hacka SchreckNet, klan Nosferatus gemensamma informationsnätverk. Med ens fick man plötsligt tillgång till information som klan Nosferatu lagrat i århundraden: namn, havens, samlingslokaler och smutsiga hemligheter. Klan Nosferatu reagerade kvickt och låste ner nätverket, men det var redan för sent. En stor del av informationen fanns redan i NSAs händer.

NSA bedömde att vampyrerna var en fråga som var större än USA och delade denna information med sina motparter i andra länder, vilket också satte dem i kontakt med vatikanens mer erfarna vampyrjägare, Society of Leopold. Varje land med resurser började gradvis bakom scenerna utforma specialiserade grupper för att hantera vampyrer, vilka man bedömde som ett hot mot den internationella säkerheten. Information, erfarenheter och resurser delades, men varje land utvecklade egna metoder och motivationer. Vampyrerna kallar dock denna samling av gemensamma fiender för den Andra Inkvisitionen, en referens till den första inkvisitionen som nästan utrotade besläktade innan Camarillan grundades på 1500-talet.

Domäner faller


Det första publika startskottet för den Andra Inkvisitionen skedde 2008. En insatsstyrka från Andra Inkvisitionen anföll klan Tremeres huvudchantry i Wien, en stad som av vampyrerna hade betraktats som i praktiken ointaglig. Mot alla odds lyckades inkvisitionen ta sig förbi klanens ockulta skydd och demolerade klanens högkvarter. De medlemmar av klanens inre cirkel som inte dog föll in i torpor, sannolikt begravda under tusentals ton sten. Efter den initiala framgången så genomförde Andra Inkvisitionen samma år ett liknande anfall mot London. Queen Anne och Mithras dödades (även om ryktena är något vaga vad gäller den senare) och staden rensades i princip på vampyrer. Samlade anfall skedde även mot större städer som Paris, New York och Las Vegas, dock utan samma fullständiga utplåning.

Gehennakriget


I normala fall så hade Camarillan varit i en position att använda sitt omfattande inflytande för att krossa Andra Inkvisitionen i lindan, men sekten hade egna problem. I början av 2000-talet hade Sabbaten varit misstänkt tyst. Det visade sig att anledningen var ett gigantiskt korståg mot mellanöstern, den delen som betraktas som civilisationens vagga, eftersom sekten ansåg sig hittat viloplatserna för klangrundarna som man var fast besluten att dräpa. Sabbaten migrerade praktiskt taget som helhet till den här regionen, vilket underlättades av den redan instabila politiska situationen där. Ungefär samtidigt började alla besläktade av den åttonde generationen och lägre att känna ett oemotståndligt behov av att färdas till mellanöstern, något som vampyrerna kom att kalla för ”kallelsen”. Även om Camarillan inte tror på mytologin runt klanernas grundare så hyste man starka misstankar om att det ändå fanns uråldriga vampyrer i regionen som låg i torpor. Vampyrer som för omvärldens skull inte fick väckas av Sabbaten. Under en allians med Ashirran, Camarillans motpart i mellanöstern, inledde sekten försök att begränsa Sabbatens skadeverkningar. Detta kom att kallas för Gehennakrigen. Samtidigt som Andra Inkvisitionen anföll Camarillans fästen i Europa så var lejonparten av sektens äldre medlemmar upptagna med konflikten i mellanöstern.

Foto: go:night

Konklaven i Prag


Som respons på dessa händelser så anordnade Camarillan en konklav i Prag år 2012. Andra Inkvisitionen, läckan från ScheckNet och Gehennakrigen var naturliga frågor, men i efterhand kom konklaven att bli känd för något helt annat. Under en huvudsakligen ceremoniell manifestation så sköt Theo Bell, archon av klan Brujah, Hardestadt, klan Ventrues medlem av Camarillans inre cirkel. Än idag är det svårt att få en klar redogörelse för exakt vad som hände, eftersom konklaven efter detta snabbt urartade i stridigheter. När askan hade lagt sig så var en av Camarillans grundare död och gärningsmannen hade flytt. Konsekvenserna var ovanligt snabba. Klan Ventrue ville ha blod för mordet på en av deras mest respekterade medlemmar samtidigt som det påpekades att man i århundraden uthärdat klan Brujahs ökända humörsvängningar. Den inre cirkeln valde att helt enkelt utesluta klan Brujah som helhet ur Camarillan, väl medveten om att internt krig var det sista som sekten behövde nu.

Foto: go:night

Det tredje Anarkupproret


Reaktionerna på beslutet av att utesluta klan Brujah var blandade. De yngre medlemmarna, vilket var de flesta med tanke på att nästan alla elders befann sig i mellanöstern, valde att helt enkelt deklarera sig som anarker. De äldre, ovilliga att kasta bort årtal av hårt arbete för att Theo Bell inte kunde hålla sin best under kontroll, valde att helt enkelt ta avstånd från klanen som helhet och deklarera sig Hellener. Anarkerna, som tidigare mest varit relevant på USA:s västkust, växte plötsligt i storlek och fann sig plötsligt vara den största sekten i vissa domäner. I dessa domäner tog anarkerna ofta det naturliga steget och avsatte Camarillan. Det mest uppseendeväckande fallet var Berlin, som efter att ha varit under Camarillans kontroll sedan sekten grundades plötsligt utsattes för ett enormt uppror och styckades upp av olika anark-gäng. Andra domäner, som Prag, delades upp mellan Anarkerna och Camarillan. I de flesta gamla Camarilla-städer så var dock antalet anarker för få för att kunna avsätta styret och dessa grupper kom att leva ett marginaliserat liv i domänens mindre attraktiva delar.

Nya medlemmar - gamla sekter


Både Camarillan och Anarkrörelsen kom att expandera sin medlemsbas för att täcka upp för sina egna svagheter. Camarillan förde initialt förhandlingar med Followers of Set, men efter att mötet utsatts för en terroristattack så lämnade sekten ormarna åt sitt öde och istället rekryterade de delar av Banu Haqim, eller assamiterna, som var missnöjda med klanens nuvarande linje. Followers of Set kom att diskret börja kalla sig för ”Ministry” och ansluta sig till anarkerna. Måhända missnöjda med Sabbatens nuvarande linje eller som del i en underliggande plan så ansökte stora delar av klan Lasombra också om medlemskap hos Camarillan. I utbyte mot ett antal långt gående och tunga uppoffringar, som magistrarna mer än gärna betalade, så började också dessa före detta dödsfiender till Camarillan att ansluta sig till Elfenbenstornet.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.