Allmänna ritualer


Vid sidan om blodsmagins mer direkta effekter så finns ett system av ritualer, längre ockulta ceremonier eller besvärjelser som skapar effekter som antingen är bestående eller omedelbara. De olika magiska traditionerna har en stor del gemensamma ritualer och ett mindre antal som är specifika. 


System: En ritual tar alltid minst fem minuter per nivå att genomföra, om inget annat står angivet. Vid sidan om det kräver flera ritualer komponenter, offer eller speciella omständigheter. Av den anledningen så är ritualerna för komplexa för att kunna användas i strid, men däremot kan föremål skapade genom ritualer användas på det sättet. En ritual kostar också, om inget annat nämns, blod motsvarande en nivå hunger. Ritualer utan exceptionella kostnader kan utföras mellan lajven utan att påverka karaktärens hunger under själva lajvtillfället, men skulle en ritual användas under lajvet kommer den alltid att höja karaktärens hunger med +1. För att kunna använda ritualer behöver en blodsmagiker åtminstone en nivå i blood sorcery och kan inte lära sig en ritual på en nivå som överstiger dennes förmåga i disciplinen. Grundläggande studier i blodsmagi ger dock också viss kunskap om ritualer och varje gång en blodsmagiker höjer sin nivå i blood sorcery så får hen också kunskap om en ritual på den nya nivån.

Exempel: Vladimir börjar spelet med två nivåer i blood sorcery. Han börjar då med tillgång till en ritual på nivå ett och en på nivå två. Han väljer sedan att höja blood sorcery till nivå tre med xp och får då tillgång till en ritual på nivå tre.


Medan blood sorcery i sig kan utvecklas på egen hand efter en blodsmagiker har lärt sig den så kräver ritualer antingen en lärare med kunskap i ritualen eller skrivna instruktioner. De tar också längre tid att lära sig än att avancera i en disciplin. En ritual tar ett visst antal veckor motsvarande dess nivå multiplicerat med sig själv (en vecka för en ritual på nivå ett, fyra veckor för nivå två, nio för nivå tre, sexton för nivå fyra och tjugofem för nivå fem). De ritualer som finns beskrivna motsvarar inte den totala mängden kända ritualer i världen. Mycket gammal kunskap har blivit skingrad, men ritualerna tillgängliga är sådana som blodsmagiker antingen kan hitta skriva instruktioner till, lärare som kan undervisa i eller improvisera fram på egen hand. En blodsmagiker som får tag på skrivna instruktioner för en bortglömd ritual kan lära sig denna, det enda som behövs är tid och xp. 


Magiska traditioner


go:night är uppdelade i olika magiska traditioner som praktiserar olika former av magisk stil. De skiljer sig tematiskt, men också spelmekaniskt mellan varandra. Varje tradition har tillgång till en handfull ritualer som är specifika för dem själva och de vaktar noga den kunskapen gentemot sina konkurrenter. I teorin finns det ingenting som hindrar en medlem av en magisk tradition att lära sig en annan traditions ritualer, men tillgång till sådant material är inte sällan placerat bakom väl låsta och bevakade dörrar och är mycket svåra att få tag på. De magiska traditionerna är:


Hus Tremere – Lojalister som är allierade med Camarillan. Hus Tremere har en mer akademisk, vetenskaplig och strikt syn på blodsmagi. De är speciellt skickliga på att manipulera blodet hos människor eller besläktade för att uppnå önskvärda effekter.


Hus Carna – Rebellisk förgrening inom klan Tremere med sympatier gentemot Anarkrörelsen. Förkastar klanens traditionella ideal och praktiserar paganistisk magi med fokus på manipulation av andevärlden och naturkrafterna.


Dur-an-ki – ”Mästaren av himmelen och jorden”. Ursprungligen magi från Mesopotamien som praktiseras av blodsmagikerna inom Banu Haqim. Fokuserar i högre grad på kommunikation mellan klanmedlemmar och besvärjelser som kan assistera i strid eller eliminera fiender på behörigt avstånd.


Varje tradition har också varianter av ritualernas namn, ofta med referenser till den egna traditionens mytologi eller världsbild. Sättet ritualerna utförs skiljer sig också åt. Hus Tremere föredrar exempelvis mer strikt organiserade former med geometriska pentakel medan Dur-an-ki inte använder några sådana verktyg bortom vad som är nödvändigt i form av komponenter, utan istället praktiserar sin magi genom meditation, exstatisk trans och ockulta talismaner.


Nivå 1


Blood walk

Komponenter: En silverbägare, blod från en besläktad


En mer expanderad form av a taste for blood som ger blodsmagikern mer detaljerad information om blodet som studeras, förutsatt att offret är en vampyr. Magikern fyller en silverbägare med offrets blod, blandar blodet med sitt eget och reciterar en besvärjelse över bägaren i cirka en timme.

System: Mot slutet av processen får blodsmagikern kunskap om offrets namn, generation och sire. Om blodsmagikern har ett mentalvärde på 10 eller mer så får hen också kunskap om eventuella blodsband offret har, både vilka hen är bunda till och vilka som är bundna till offret.Engaging the vessel of transference

Komponenter: En behållare, karaktärens blod.


Blodsmagikern skapar en förseglad behållare vars funktion är att byta ut blodet som finns lagrat i det med blodet hos personerna den kommer i kontakt med. Karaktären fyller motsvarande ett glas av sitt blod i en behållare som hen sedan förseglar med runor.


System: När behållaren vidrör någons hud så kommer den att stjäla blod från offret. Effekten ger en kortvarig kyla på platsen där behållaren berört offret, som om hen rört vid något väldigt kallt, men ingenting mer. Mängden blod är inte tillräckligt för att påverka hunger, men det kan skapa blodsband eller stjäla blod från ett offer.

Letter ward

Komponenter: Vax, blod från en duva och en hund.


Den här ritualen skyddar brev och andra dokument mot att läsas av någon annan än den tilltänkta mottagaren. Den som skriver brevet, vilket inte behöver vara blodsmagikern, skriver brevet i bläck blandat med blod från en duva och adresserar tydligt brevet till mottagaren. Blodsmagikern förseglar därefter brevet i vax blandat med blod från en hund. Om brevet öppnas av någon annan än den tilltänkta mottagaren så kommer det att självantända, vilket förstör innehållet och är en obehaglig överraskning för snokande besläktade.


System: Den kortvariga flamman som brevet skapar är inte tillräckligt för att göra aggreverad skada, men en vampyr med kontakt kommer att få -2 på sitt AV. Detta kan läkas som vanlig skada. Brevet förstörs så gott som omedelbart och lämnar oläslig aska efter sig.

Wake with evening’s freshness

Komponenter: Brända ben och fjädrar från en tupp.


En skyddsritual som låter blodsmagikern vakna upp under dagen, lika alert som under natten, vid tecken på intrång. Ritualen genomförs före gryningen genom att blodsmagikern blandar askan från benen och fjädrarna med sitt eget blod och sprider det i en cirkel runt platsen hen ska sova på.


System: Om blodsmagikern blir hotad under dagtid så vaknar hen omedelbart upp utan de nackdelar som i normala fall är associerade med att vara aktiv när solen är uppe. Fördelarna varar i en scen, länge nog för att blodsmagikern ska kunna hantera hotet. Ritualen aktiveras inte av icke hotfull närvaro, som tjänare, ghouls eller liknande.

Craft bloodstone

Komponenter: En småsten eller liten magnet, ett liter blod oavsett källa.


Magikern skapar en blodssten, en slags magisk spårningsmekanism. Magikern fyller en silverskål med blod av valfri typ (människa-, djur- eller vampyrblod har ingen betydelse för effekten) och placerar en liten sten eller magnet i skålen. Hen blandar därefter sitt eget blod till det i skålen och reciterar en besvärjelse i en timme. Denna process repeteras under tre nätter och vid slutet av den tredje natten har blodsstenen absorberat blodet, lämnandes enbart genomskinlig vätska kvar i skålen.


System: Blodsmagikern kan alltid känna av avståndet och riktningen till en blodssten hen har skapat, oavsett var den befinner sig. En blodsmagiker kan tillverka fler stenar än en med samma effekt.Guest's herald

Komponenter: Ett haven, karaktärens blod.


Ritualen skapar ett diskret larm som varnar blodsmagikern för objudna gäster i dennes haven. Blodsmagikern ritar en serie sigill i sitt eget blod runt en öppning i sitt haven (en dörr, fönster, hål i väggen, etc) och kommer därefter att bli larmad om någon passerar.


System: Blodsmagikern kan när ritualen genomförs välja personer, förutom hen själv, som inte påverkas av ritualen, exempelvis, ghouls, tjänare eller dylikt. När någon annan passerar öppningen så kommer ett fördefinierad signal att aktiveras, exempelvis en knarrande golvplanka, en ringande klocka eller något liknande. Ritualen kan inte användas för att aktivera komplexa kedjereaktioner.

Sanguineous phial

Komponenter: Ett lerkärl, vax och blod.


Ritualen låter blodsmagikern lagra blod och behålla dess effekter som om det var färskt. För ritualen behövs en behållare, ofta en lerkruka eller kärl av något slag, som penslas med blodsmagikerns blod och förseglas med vax. 


System: Blodet i behållaren behåller all resonans, kapacitet att forma blodsband och räknas som färskt snarare än lagrat blod så länge som kärlet är förseglat. När kärlet väl öppnats tappar blodet sin potens i samma takt som vanligt.

Ward against ghouls

Komponenter: Karaktärens blod


Ritualen skapar en ockult skydd av ett föremål som hindrar ghouls att vidröra det utan smärtsamma konsekvenser. När föremålet vidrörs skapar det både fysiska brännmärken och skräck hos personen som försöker ta upp det. Skyddet blir bara utlöst om någon medvetet vidrör föremålet. Effekten aktiveras inte om någon exempelvis skulle råka stöta emot det av misstag eller få det kastat på sig. Det skyddade föremålet kan bara vara en dryg meter i diameter. Handskar och liknande ger inget som helst skydd mot ritualen. Ritualen varar i en natt, men om blodsmagikern lägger en hel natt på att skapa skyddet så varar det istället i ett år och en natt.


System: Kontakt med det skyddade föremålet ger brännskador som resulterar i -2 AV som återställs i samma takt som aggreverad skada. Om personen dessutom har lägre MV än blodsmagikern som skapade skyddet kommer hen inte kunna bibehålla kontakt med föremålet, utan släppa det.Douse the fear

Komponenter: Ett heligt föremål som ett crucifix, bibel eller koranen.


Ofta använd av blodsmagiker som ägnar sig åt att manipulera eld. Blodsmagikern kan tillfälligt lindra sin naturliga rädsla mot eld, om inte dess fysiska effekter. För att genomföra ritualen upprepar karaktären en bön eller mantra samtidigt som hen håller det heliga föremålet. Därefter kommer hen vara mer resistent mot eldens rädsla.

System: Karaktären kan utan vidare hantera små eldar i form av ljus, tändare, cigaretter och liknande utan risk för Rötschreck. Den första elden för natten som är större än så kommer inte heller att orsaka Rötschreck, men efter det så är ritualen förbrukad. Ritualen skyddar bara mot rädslan för elden, inte dess skador.Herd ward

Ingredienser: Giftet från en skorpion, karaktärens blod.


Ritualen skyddar enskilda dödliga från att bli druckna av någon annan än blodsmagikern själv, vilket ses som ett effektivt verktyg för att hålla andra besläktade borta från deras herds. För att skydda personen så ritar blodsmagikern ett sigill på mottagaren i blod blandat med giftet från en skorpion. Ritualen, på grund av sin begränsade omfattning, varar i ett år och en natt. Om en annan besläktad under den tiden försöker dricka från människan så kommer de drabbas av en intensiv smärta.

System: Vampyrer som försöker dricka från den skyddade människan får -2 AV som återställs i samma takt som aggreverad skada. Om personen dessutom har lägre MV än blodsmagikern som skapat skyddet kan hen inte dricka från människan alls.


Seal the brand

Komponenter: Smält silver. En tatuering, piercing eller annan kroppsmodifikation.


Ursprungligen en ritual som användes under medeltiden för att permanent märka besläktade brottslingar, men som upplevt något av en renässans under modern tid för att göra diverse tatueringar och kroppsmodifikationer permanenta. Ritualen är speciellt populär bland yngre besläktade, i synnerhet anarker, och många blodsmagiker har gjort en nätt vinst på att sälja dess effekter vidare. För att genomföra ritualen häller blodsmagikern smält silver över kroppsmodifikationen som ska göras permanent samtidigt som hen uttalar ritualens verbala del. Den smälta metallen kommer att bränna mottagaren för ritualen, men när skadan väl har läkt är modifikationen en del av hens permanenta utseende.

System: Blodsmagikern behöver inte ha utfört kroppsmodifikationen själv eller varit närvarande när den genomfördes. Brännskadorna från det smälta silvret ger mottagaren -1 AV som läker i samma takt som aggreverad skada. Därefter kommer kroppsmodifikationen vara permanent istället för att försvinna vid nästa solnedgång som normalt.Nivå 2


As fog on water

Komponenter: En bit trä från ett skepp, en vattenmassa


Ritualen låter blodsmagikern korsa en sjö, flod eller hav som om vattnet var fast mark. Karaktären sänker träbiten i vattenmassan som ska påverkas och spiller sitt eget blod i vattnet samtidigt som hen uttalar ritualens verbala del. Därefter kommer dimma stiga från hens fotsteg i vattnet och tyst bära hen som om karaktären vore viktlös, men bara för just den vattenmassan.


System: Karaktären kan gå på vattnet som om det var fast mark under resten av natten. Ritualen kan bara påverka ett specifikt vattendrag som en sjö, flod, älv eller havet åt gången. Används den igen på en annan vattenmassa så bryts den förra användningen av ritualen.

Communicate with kindred sire

Komponenter: Ett föremål som tidigare tillhörde karaktären sire, en silverskål fylld med klart vatten


Med hjälp av bandet mellan sire och childe så skapar blodsmagikern en telepatisk länk till sin sire. Ritualen har blivit mer populär nyligen, när avlyssnade telefoner gör modern kommunikation riskabel. För att genomföra ritualen placerar blodsmagikern föremålet i skålen, blandar sitt eget blod i vattnet och koncentrerar på ett tydligt minne av sin sire i 30 minuter.


System: Ritualen, väl genomförd, tillåter tio minuters mental tvåvägskommunikation mellan blodsmagiken och dennes sire. Avståndet mellan de två är inte av betydelse.

Illusion of perfection

Komponenter: En slät vit mask, blod från en besläktad med nivåer i Obfuscate, fjäll från en kameleont.


Med hjälp av ritualen kan karaktären tillfälligt se ut som en anonym, alldaglig person som lätt smälter in i mängden. Karaktären framställer ett elixir bestående av blodet och krossade fjäll från en kameleont. Framställningen tar ungefär en timme, men elixiret håller sig därefter potent i en månad. När karaktären dricker elixiret och tar på sig masken kommer den fästa sig vid hens hud och röda fjäll sprida sig över kroppen tills dess att karaktären är helt täckt och därefter generera illusionen.


System: Ritualen kan aktiveras när som helst inom en månad, så länge karaktären både har tillgång till elixiret och masken. Inför andra kommer karaktären att se ut som en person i 20-årsåldern av medellängd, medelvikt med alldagligt utseende och klädsel utan utmärkande drag. Karaktären kan se sitt riktiga utseende i speglar och reflekterande ytor, men andra ser vad de betraktar som en "vanlig" person. I folkmassor på åtminstone tre människor är karaktären effektivt sett osynlig så länge hen inte gör något för att utmärka sig. I andra sammanhang är ritualens enda effekt att dölja hens sanna identitet.
Precis som Obfuscate fungerar inte illusionen genom kameror så länge personen som tittar inte är inom ritualens räckvidd och effekten kan ses igenom av någon med Auspex 3.Ward against spirits

Komponenter: En handfull salt blandat med karaktärens blod.


Ritualen skyddar ett föremål mot diverse inkorporella andar och varelser som spöken, vålnader, naturandar och liknande. Alla försök att manipulera eller passera genom föremålet aktiverar ritualens skydd som skapar intensiv smärta och panik hos anden.


System: Fungerar som ward against ghouls förutom att det bara påverkar spöken, andar och liknande varelser.

Blood mead

Komponenter: Alkohol, besläktat blod.


Ritualen låter karaktären framställa alkohol baserat på sitt eget blod som, förutom att det kan drickas av besläktade, också ger en övernaturlig resistans mot smärta så länge det är färskt. Traditionellt används honungsmjöd, men mer uppfinningsrika blodsmagiker har framgångsrikt anpassat ritualen till andra former av alkohol som öl, vin eller starkare saker. Färskt blood mead, förutom sina fördelar, gör också den som dricker det berusad och kan skapa blodsband om blodet som användes som bas är kapabelt att skapa sådana band. Blood mead som "gått ut" saknar sina fördelar, men kan drickas mer säkert bortsett från risken att bli berusad.


System: Karaktären framställer motsvarande en flaska blood mead per nivå i blood sorcery varje gång ritualen används. Drycken tar ungefär två veckor att framställa och håller sig färskt en vecka därefter. Färskt blood mead ger +2 AV i en halvtimme efter att det druckits motsvarande ett glas, men också -1 MV under samma tid. Det skapar också ett stegs blodsband till karaktären vars blod användes som bas, så länge blodet är kapabelt att forma sådana band. Utgånget blood mead kan drickas oavsett hur lång tid som gått, men ger inga av effekterna ovan. Karaktärer som dricker mer än ett glas av utgånget blood mead börjar i regel bli berusade och tappa omdömet på samma sätt som människor som druckit alkohol. Blood mead kan, till skillnad från andra drycker, smakas av besläktade och kan smältas av kroppen utan att det behöver kräkas upp efteråt.Eyes of babel

Komponenter: Ett färskt öga och tungan från en person.


Genom att förtära tungan och ett öga från offret så får blodsmagikern förmågan att förstå alla språk som offret besatt. Ritualen kräver att blodsmagikern själv skär ut tungan och ett öga från offret. Komponenterna behöver vara ”färska”.


System: Efter att ha extraherat och ätit komponenterna så kan blodsmagikern läsa och förstå alla språk som offret talade i en vecka, eller en månad om blodsmagikern har MV 10 eller högre. Att skära ut tungan och ett öga från en levande person ger en fläck på karaktärens mänsklighet om den inte är 4 eller lägre.

Illuminate the trail of prey

Komponenter: Ett band i vitt satin.


En ritual för att följa spåret efter offret, även under de mest ofördelaktiga omständigheter. För att genomföra ritualen så dränker blodsmagikern i ett vitt hårband av satin i sitt eget blod. Under ritualen visualiserar hen offrets ansikte, varpå hårbandet förtärs av blå flammor. Därefter är offrets väg lätt synlig för blodsmagikern.

System: Blodsmagikern måste ha sett offret för att kunna använda ritualen. Efter att den har genomförts så kan blodsmagikern se vägen som offret gått de senaste 24 timmarna som ett svagt glödande spår, vilket gör det möjligt att spåra någon på ställen där de annars inte lämnar några avtryck. Spåret är synligt under resten av natten. Spåret är synligt oavsett om personen går, befinner sig i ett fordon eller använder discipliner som obfuscate för att blockera sin närvaro. Ritualen bryts dock omedelbart vid kontakt med större vattenmassor, antingen genom att personen som spåras simmar ut i dem eller transporterar sig via båt. Spåret kan då inte återupptas på andra sidan. Broar räknas inte som kontakt med vatten eftersom det är förlängda delar av marken.Warding circle against ghouls

Komponenter: Ett människoben, karaktärens blod.


På samma sätt som ward against ghouls så skyddar ritualen mot ghouls, men ett område istället för ett föremål. Blodsmagikern behöver fysiskt rita en cirkel med ett människoben droppat i sitt eget blod runt det skyddade området, vilket kan ta längre tid och kräva mer blod beroende på hur stort området är. Ghouls som efter det försöker passera kommer att känna en som en elektrisk laddning i luften och en panik i bakhuvudet. Intensiv smärta drabbar personen som försöker gå längre fram än så, vilket ofta är tillräckligt för att skrämma bort inkräktare. Ritualen kan också konstrueras för att vändas inåt, vilket gör att dess effekter påverkar de som försöker lämna cirkeln.


System: Ghouls som försöker ta sig in i det skyddade området får brännskador motsvarande -2 AV som återställs i samma takt som aggreverad skada. Har personen dessutom ett lägre MV än blodsmagikern är smärtan för stark för att de ska klara av att gå vidare. Är cirkeln istället vänd inåt så inträffar det här när personen försöker lämna det skyddade området.Calix secretus

Komponenter: Ett föremål som kan hållas i en hand, karaktärens blod.


Med tanke på den ibland stora mängden blod som användandet av blodsmagi kräver så har många magiker lärt sig att lagra blod i föremål för att sedan extrahera vid behov. Karaktären dränker in föremålet som ska påverkas i sitt eget blod och uttalar ritualens besvärjelse i en timme. Därefter kommer föremålet att absorbera blodet, vilket sedan kan extraheras med rätt lösenord.


System: Användning av ritualen kommer att höja karaktärens hunger med minst en nivå till nästa lajv. Blod motsvarande hungern karaktären höjer sig med kommer lagras i föremålet och kan sedan hämtas ut när som helst när någon håller det och uttalar ett lösenord som karaktären väljer när ritualen används. Föremål som också är behållare som glas, flaskor eller liknande kommer att fyllas med mängden blod karaktären vill hämta ut, andra föremål kommer gradvis att "blöda" mängden blod. Ett föremål kan påverkas av ritualen flera gånger och det finns ingen övre gräns på hur mycket som kan lagras. Blodet som lagras med ritualen räknas alltid som färskt snarare än lagrat blod.

Illusion of peaceful Death

Komponenter: En vit fjäder


Emellanåt behöver blodsmagiker hantera lik som innebär en risk mot maskeraden, antingen sådana de själv orsakat eller för att städa upp åt andra. Den här ritualen städar upp ett potentiellt maskeradbrott genom att få en död kropp att se ut att ha dött på ett till synes naturligt sätt. Hjärtattack, hjärnblödning, blodpropp eller liknande är vanliga dödsorsaker som skapas av ritualen. Den städar också upp eventuella bevis på brottsplatsen i form av blodfläckar, saknade kroppsdelar och liknande som skulle motsäga dödsorsaken. Ritualen kan inte återställa förlorat blod, men den kan dölja exakt hur mycket blod som är förlorat genom att komplicera undersökningar. För att aktivera ritualen doppar blodsmagikern rituellt en vit fjäder i sitt eget blod och ”dammar av” liket som ska påverkas.


System: Ritualen kan användas för att helt neutralisera ett potentiellt maskeradbrott till följd av ett lik, så länge det inte finns några övervakningskameror. Det är mycket svårt att upptäcka den faktiska dödsorsaken via medicinska undersökningar och de flesta rutinundersökningar som inte vet vad de hanterar kommer att hitta den orsaken ritualen simulerat. Ritualen kan inte användas på kroppar som har förlorat hälften av sitt blod eller mer.Truth of blood

Komponenter: Blod från offret och karaktären själv.


Blodsmagikern framställer ett elixir för att skilja sanning från lögn. För att framställa drycken behöver hen en halvliter blod från offret, vilket magikern blandar med sitt eget i ett kärl.


System: Efter att ha framställt elixiret så doppar blodsmagikern sitt eget finger i blandningen. Hen kan därefter välja att skilja sanning från lögn vid valfritt svar eller konstaterande som offret gör. Blodsmagikern vet då om det som sägs är sanning eller lögn, så långt som offret vet. För var femte poäng i mentalvärde som blodsmagikern har så kan urskilja detta en extra gång per användning av ritualen.
Ritualen kan bara avgöra sanning från lögn så långt som offret vet. Denne kan ha en felaktig uppfattning, fått sitt minne ändrat eller utraderat via andra discipliner och kan därmed tro att en lögn är en sanning.


Nivå 3


Cleansing of the flesh

Komponenter: Ett kar med rent vatten, stort nog att rymma personen som ska påverkas.


Besläktade som dricker blod från sjuka eller drogpåverkade kan av misstag smitta sig själva eller göra sig beroende av substanser. Eftersom en sjukdom aldrig försvinner ur en vampyrs blod så utvecklades denna ritual för att rena kroppen från främmande substanser. För att genomföra ritualen så sänker blodsmagikern ner sig själv i ett kar med rent vatten, skär upp sina handleder och låter sig gradvis tömmas på blod under resten av natten samtidigt som hen repeterar ritualens verbala del. Mot nattens slut så har eventuella sjukdomar och beroenden lämnat kroppen, men blodsmagikern är sannolikt utsvulten vid det laget. Ritualen kan även genomföras på någon annan, men denne måste själv sänka ner sig i karet och skära upp sina handleder medan blodsmagikern är närvarande under hela processen och repeterar ritualens verbala del.


System: Oavsett vad den var från början så stiger karaktärens hunger gradvis under natten till nivå fem. Efter det så försvinner alla sjukdomar och beroenden som hen tidigare hade, så länge de inte är övernaturliga. Ritualen kan rena kroppen på alla vanliga sjukdomar och beroenden, men inte när det gäller övernaturliga sjukdomar eller droger som har skapats med blodsmagi.Fire in the blood

Komponenter: Blod från personen som ska påverkas, en avbild av personen i form av en målning, en fotografi eller inspelning, en tändare i järn eller ett ljus i rött vax.


Huvudsakligen konstruerad som ett sätt att slå ut eller försvaga personer utan att döda dem, även om ritualen är oerhört smärtsam att bli utsatt för. Ritualen hettar upp offrets blod till strax under kokpunkten, vilket skapar intensiv smärta som oftast räcker för att slå ut en människa eller försvaga en besläktad. Blodsmagikern fokuserar på avbilden av det tilltänkta offret samtidigt som hen uttalar ritualens besvärjelse och tänder eld på blodet, oftast placerat i en skål eller flaska, med tändaren eller ljuset. Blå eld kommer att förtära blodet och omedelbart aktivera ritualen.


System: Ritualen är mycket snabbare att utföra än normalt och tar bara en dryg minut. Om offret är närvarande så behöver karaktären ingen avbild att fokusera på. Offret får under en halvtimme -4 AV på grund av den starka smärtan som inte kan läkas eller ignoreras. Människor eller ghouls vars AV går ner till 0 faller ihop medvetslösa, medan besläktade i samma situation har svårt att göra annat än att skrika eller kvida i smärta. Efter en halvtimme försvinner effekten, men besläktade som påverkades av ritualen kommer att öka sin hunger med +1. Elden som skapas av att bränna blodet innebär ingen risk för Rötschreck.Greater herd ward

Komponenter: Giftet från en skorpion, karaktärens blod.


En uppgradering av sin enklare motsvarighet. Den här ritualen är inriktad på att skydda en byggnad och alla människor i den från andra vampyrer, men bara under en natt. Ritualen används ofta av blodsmagiker som gömmer sin herd som någon form av kult eller ordenssällskap, men kan också användas för att se till att alla besläktade på ett Elysium håller tänderna i styr. För att aktivera ritualen skapar blodsmagikern samma sorts sigill som vid Herd Ward, men detta målas istället på en dörr till byggnaden som ska skyddas.


System: Vampyrer som försöker dricka från någon människa i byggnaden får -2 AV som återställs i samma takt som aggreverad skada. Om personen dessutom har lägre MV än blodsmagikern som skapat skyddet kan hen inte dricka från människan alls.

Sanguine watcher

Komponenter: Karaktärens blod, små mängder alkohol, en silverskål.


Blodsmagikern skapar ett mindre djur, oftast en råtta, korp eller katt som tillfälligt kan agera som hens ögon. Under 20 minuter blandar blodsmagikern sitt eget blod och små doser alkohol i en silverskål. Allt eftersom tiden passerar blir blandningen solid till dess att den formas till det önskade djuret som kravlar upp ur skålen.


System: Djuret som skapas är i tjänst hos blodsmagikern tills nästa soluppgång. Det är fullt kapabelt att förstå hens instruktioner och kommer att följa de order som den får. När som helst kan blodsmagikern välja att se det som djuret ser. Djuret kan i regel spionera och stjäla små föremål, men blodsmagikern måste då precisera exakt hur föremålet ser ut som ska stjälas. Djuret är, till det yttre, fullständigt identiskt med ett vanligt djur av dess typ.

Defense of the sacred haven

Komponenter: Karaktärens blod


Karaktären är kapabel att skydda sin sovplats mot till och med solens strålar, ett användbart verktyg för blodsmagiker som snabbt behöver säkra en tillfällig sovplats eller vill försäkra sig mot diverse olyckor under sin dagsömn. Karaktären målar diverse runor och glyfer med sitt blod på öppningar som fönster och dörrar som omger platsen hen vill skydda. Under dagtid kommer ett mörker fylla öppningarna och blockera eventuellt solljus därifrån, vilket också skyddar området från insyn.


System: Det tar minst en timme att skydda det avsedda området, men större ytor med mer öppningar kan ta längre tid. Ritualen kan dock max skydda ett område motsvarande en cirkel sex meter i diameter. Dagtid är solen oförmögen att tränga igenom de skyddade öppningarna som också mörkas från insyn utifrån. Karaktären kan dock se ut utan problem. Ritualen varar tills karaktären stiger ut ur det skyddade området eller tills solen går ner, det som kommer först.

Firewalker

Komponenter: En fingertopp från karaktären


En smärtsam ritual som erbjuder ett visst skydd mot en av vampyrernas största svagheter: eld. Blodsmagikern hugger av en av sina fingertoppar och blandar den med sitt eget blod i en bägare eller skål av guld varpå ritualkomponenterna förtärs av blå eld.


System: Vid slutförandet av ritualen så blir blodsmagikern resistant mot eld under resten av natten. Istället för att halvera sitt AV efter strid mot aggreverad skada skapad av eld så sänker karaktären det med en tredjedel, avrundat uppåt. Skadan läker fortfarande i samma takt som aggreverad skad. Ritualen kan inkludera fler än blodsmagikern, men denne måste då offra en extra fingertopp per person som ska påverkas förutom hen själv. Offret är inte tillräckligt för att räknas som skada och fingertopparna växer tillbaka som normalt.

Ritualen skyddar bara mot aggreverad skada skapad av eld, inte mot sådan skada från andra källor.

Elden som skapas av att bränna upp komponenterna innebär ingen risk för Rötschreck.

Incorporeal passage

Komponenter: En spegel


Blodsmagikern blir för en kort stund ur fas med den fysiska verkligheten, vilket låter hen fritt passera genom solida föremål, barriärer och förblir opåverkad av de flesta normala krafter. Ritualen gör dock inte blodsmagikern osynlig och hen antar en lätt genomskinlig, spökaktig form. Hen kan inte heller fysiskt påverka världen så länge ritualen är aktiv, men den är ett användbart verktyg för att ta sig igenom fysiska hinder eller fly. För att genomföra ritualen häller karaktären sitt blod över en spegel, uttalar ritualens besvärjelse och krossar spegeln.


System: Karaktären är inkorporell i en timme eller till dess att hen släpper skärvan från spegeln. Så länge karaktären är påverkad av ritualen passerar hen igenom fysiska hinder och är immun mot skada som inte kommer från eld, solljus eller magiska effekter/ritualer som kan skada andar eller spöken. Hen kan inte själv heller skada någon fysisk varelse, påverka dem med discipliner eller interagera med fysiska föremål utan att ha avbrutit ritualen. Skulle karaktären släppa spegelskärvan så avslutas effekten omedelbart.Warding circle against spirits

Komponenter: En järnkniv doppad i salt och karaktärens blod.


Blodsmagikern skapar ett skydd runt det avsedda området som hindrar spöken, vålnader, naturandar och liknande varelser från att passera. Alla försök att passera igenom skapar en intensiv smärta och panik hos varelsen. Precis som andra skyddscirklar kan den också vändas inåt för att skapa ett fängelse för sådana varelser.


System: Fungerar precis som warding circle against ghouls, förutom att det bara påverkar spöken, vålnader, andar och liknande varelser.

Deflection of the wooden doom

Komponenter: Sågspån och en trästicka.


Ritualen skyddar blodsmagikern från en påle, vilket annars är en säker metod för att neutralisera en vampyr. Hen mediterar i en cirkel av sågspån i en timme och avslutar ritualen med att placera en trästicka under tungan.


System: Så länge blodsmagikern har kvar trästickan så kommer den första pålen som normalt sett skulle genomborra dennes hjärta att splittras. Detta splittrar även trästickan, vilket innebär att ritualen erbjuder skydd mot en påle per användning.

Gentle mind

Komponenter: En kristallbägare, karaktärens blod.


Ritualen förstärker mottagarens sinne mot bestens påverkan, åtminstone för en begränsad tid. Den är inte kapabel att exempelvis bryta en pågående frenzy, men kan ge en besläktad ett potent skydd för att hindra det från att gå så långt. Blodsmagikern häller sitt eget blod i en kristallbägare som sedan mottagaren av ritualen dricker samtidigt som karaktären viskar lugnande ord som väver ett nät runt besten.


System: Under en timme kan mottagaren ignorera sin tvångshandling och hen får +2 MV mot alla krafter eller ritualer som försöker provocera hens best. Malkaver påverkas något annorlunda av ritualen då blodsmagi inte kan blockera deras klansvaghet, men en malkavs tvångshandling aktiveras istället på hunger 3 så länge ritualen är aktiv. Blodet som dricks skapar blodsband om magikerns blod är kapabelt att skapa det och hen kan inte använda ritualen på sig själv.

Rhyme of discord

Komponenter: Ett haven, karaktärens blod.


Ritualen skyddar blodsmagikern haven genom att förvirra inkräktare och göra det omöjligt att orientera sig. Blodsmagikern ritar en serie sigill i sitt eget blod som täcker de yttre väggarna av sitt haven. Därefter kommer objudna gäster ofelbart att gå vilse inomhus, oavsett hur liten byggnaden egentligen är.


System: Blodsmagikern kan välja ett antal personer som är immuna mot ritualen när hen påbörjar den. Andra kommer att gå vilse i blodsmagikerns haven och vara oförmögna att hitta någonting där. Exakt hur inkräktare går vilse varierar. De flesta blodsmagiker preciserar ritualen så att inkräktare alltid kommer tillbaka till ingången, andra föredrar att dumpa dem i en cell som de sedan inte kan hitta ut ur. En person som inte påverkas av ritualen kan eskortera eventuella gäster för att skydda dem mot ritualen. Oavsett hur den preciseras så är inkräktare oförmögna att efteråt minnas något konkret om hur byggnadens insida såg ut.