Kartan


Göteborgs domän är fortfarande en splittrad domän sedan Camarillan återvände till domänen. Från att ha varit en helt Anark/Obunden stad är domänen nu en samling av områden där de olika sekterna beslutat om jaktmarker. Värt att notera är att detta endast är jaktmarker och inte domäner så alla sekter är fortfarande tillåtna att vandra fritt genom staden, i alla fall som det ser ut nu.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.