Låt mig berätta något, neonat: världen är en kall, likgiltig plats där rättvisa, godhet och empati enbart är intressanta perspektiv, skapade för att hålla fårskocken i schack. Det finns två kategorier av personer: de som styr och de som blir styrda. Detta är en sanning som gäller för både människor, djur och besläktade. Världen tillhör de som har ambitioner, viljan att göra allt för att göra dem till verklighet och hänsynslösheten att gå över lik för att forcera ödets hand.


Omänskligt, säger du? Kanske det, men vi alla slutade vara människor den natten våra hjärtan slutade slå.

Vilka är klan Lasombra?


Klan Lasombra har alltid betraktats, både metaforiskt och bokstavligen, som klan Ventrues skugga. Under medeltiden var de båda klanerna vad som betraktades som ”högre” klaner. Så länge någon kan minnas så har det funnits en kraftig rivalitet, för att inte säga hat, mellan de båda klanerna. När klan Ventrue kontrollerade adeln så tog klan Lasombra kyrkan. När Ventrue styrde mänskliga arméer på land så tog Lasombra flottan. När det första anarkupproret kom så var det klan Lasombra som, enligt de själva, utdelade första slaget genom att dräpa sin egen klangrundare. Convention of Thorns var, enligt klan Lasombra, en kapitulation gentemot de äldre som visat sig oförmögna att hålla fast vid sin makt och gentemot människorna, som var föga mer än boskap. Därför vägrade klanen att underteckna avtalet och gick istället med i Sabbaten som de med tiden kom att forma till sina egna syften. Därmed var den mörka spegelbilden komplett. Medan klan Ventrue styrde över Camarillan så tog klan Lasombra motsvarande position inom Sabbaten. Det fanns naturligtvis de som var av en annan åsikt och en liten minoritet inom klanen valde att istället ansluta sig till Camarillan, trots klan Ventrue, utifrån en avsky mot Sabbaten.


Saker och ting har förändrats. Efter uppkomsten av den Andra Inkvisitionen och Sabbatens beslut att färdas till mellanöstern för att slåss mot de äldste i ett heligt krig så började klan Lasombra omvärdera sina allianser. Många i klanen var inte alls särskilt förtjusta i att överge domänerna de hade kämpat och blött för och istället ge sig iväg på ett korståg där få hade några chanser att komma tillbaka levande. Detta, i kombination med den generella känslan av att Sabbaten i allt högre grad slösade bort klanens blod, gjorde att respekterade medlemmar av klanen började göra diskreta förfrågningar hos Camarillan. Tidpunkten var väl vald. De senaste tjugo åren hade sett både klan Gangrel och klan Brujah lämna Camarillan, av olika orsaker, och efter attacken mot Wien av Andra Inkvisitionen så var klan Tremere, en av sektens starkaste pelare, försvagad. Avtal träffades som innebar att klan Lasombra sålde ut sina högst rankade medlemmar som en symbolisk offergåva för att därefter lämna Sabbaten och ansluta sig till Camarillan. Åtminstone hälften av klanen blev kvar i Sabbaten, men varje Lasombra värd namnet kan säga att det var den sämre halvan, de som var ovärdiga blodet och vars undergång nu är garanterad.

Klanen tar ett brutalt perspektiv på sitt nattliga liv och allt de gör. En Lasombra har ett starkt darwinistiskt perspektiv. De starka styr och de svaga knäböjer. Endast de med ambitionen och hänsynslösheten att påtvinga sin vilja på andra är värdig att respekteras och lydas. Likt klan Ventrue så är utseendet och stilen viktig för en Lasombra, men deras eleganta yttre maskerar en omänsklighet och ett djupare mörker som det är oklokt att granska för nära. Det här perspektivet präglar också hur de väljer sina childes. En Lasombra föredrar en childe som har rätt perspektiv snarare än rätt position. Någon med ambition, vilja och ett driv att förändra samhället är de mest lovande kandidaterna. Personer som befinner sig i positioner där de kan styra andra bakom scenerna är uppskattade, men framgång kan byggas upp mycket snabbare än rätt sinnelag. En Lasombra testar sitt childe brutalt och förstör långsamt dennes liv över en längre tid för att se om personen har den nödvändiga viljan att möta motgångar med beslutsamhet. Personer som reser sig mot utmaningarna och mångdubblar sina ansträngningar att återta sitt liv ses som särskilt imponerande. De som bryter ihop under pressen lämnas åt sitt öde. Blodet slösas inte bort på svagsinta.


Klanens brutalt darwinistiska perspektiv och det faktum att större delen av deras medlemmar tidigare tillhörde Sabbaten, som inte uppmanat en vampyr att bejaka sin mänsklighet, gör att de är fruktade även av andra klaner i Camarillan. Ingen kan dock neka att Lasombra är mycket effektiva på vad de gör och i dessa nätter så är klanen en resurs som ingen har råd att tacka nej till. Det finns inga Lasombra inom anarkrörelsen. Klanen betraktar anarkerna som får och är intresserade av att maximera sin egen makt och inflytande, inte dö för någon annans frihet.

Disciplinerna

Dominate: När folk inte vet sin plats så kan deras vilja forceras. Till skillnad från sina rivaler i klan Ventrue så har Lasombra inga problem att använda den här disciplinen vårdslöst på ett sätt som till och med får andra klaner att rynka på näsan. Få kan förneka klanens skicklighet i att hjärntvätta eller kommendera andra.

Oblivion: En disciplin som är näst intill okänd utanför klan Lasombra, något som Camarillan är mycket tacksamma för. Disciplinen drar kraft från en värld av mörker som Lasombra kallar för ”Avgrunden” för att se in i de dödas värld eller forma mörker och skugga till vapen som kan användas mot andra.

Potence: En Lasombras eleganta och till synes svaga yttre förråder en enorm fysisk kraft. Är det nödvändigt så är en Lasombra fullt kapabel att backa upp sina ord med direkt fysisk styrka, oavsett om det handlar om små subtila demonstrationer eller att slita ut ryggraden på eventuella belackare. Klanens medlemmar använder nästan aldrig disciplinen för att jaga eftersom de anser det vulgärt att behöva hålla fast ett offer med händerna. Däremot används disciplinen ofta för att inspirera skräck genom att krossa en fiendes skalle med händerna eller slita en dörr från sina gångjärn.

Förbannelsen: Skuggan


Mörkret och skuggan som Lasombra omger sig med gör de också mer substanslösa och svåruppfattade för världen. En Lasombras reflektion ser alltid förvrider och otydlig ut i en spegel eller annan reflektiv yta och även elektronisk utrustning har problem att uppfatta en medlem av klanen. Därmed är en Lasombra i högre grad beroende av ghouls för att sköta den sortens interaktion och är lätt identifierad som besläktad av någon som vet vad hen ska leta efter. Lasombra placerar sig av denna anledning ofta i lägre teknologiska delar av en domän, gärna i gamla hus utan alltför många moderna finesser.


Spelsystem:


Karaktärens brist på reflektion gör att hen alltid kan identifieras som besläktad i en övervakningskamera, förutsatt att personen bakom kameran vet vad hen ska leta efter. Det här leder till en större risk för maskeradbrott i områden där sådan utrustning finns. Slag på att upptäcka maskeradbrott får +1 mot karaktären så länge som övervakningsutrustning, kameror, speglar eller liknande är inblandade. Utöver det så har teknologi som är beroende av karaktärens röst, bild eller beröring svårt att uppfatta denne. Telefonsamtal blir otydliga och att använda modern teknologi som smartphones eller datorer blir i praktiken omöjligt. Även relativt enkla maskiner som elektroniska kodlås eller bankomater har en risk att inte uppfatta karaktärens beröring. Äldre maskiner fungerar med betydligt större pålitlighet.