Göteborgsbladet


På denna sidan kan du se vad det skrivs i tidningen Göteborgsbladet, som i go:night är Göteborgs största tidning för det mänskliga samhället.


(OBS) Göteborgsbladet är en fiktiv tidskrift skapad för lajvet och finns inte på riktigt!

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.