Protean 


Genom den här disciplinen kan karaktären ändra sin fysiska form genom sin kontroll över Besten och sitt eget blod. Både klan Gangrel och Ministry praktiserar egna varianter av disciplinen, men Ministry fokuserar i regel på mer ormliknande förvandlingar och kallar ofta disciplinen för Serpentis. En användare av disciplinen kan fälla ut sina klor till vapen, hypnotisera med ett ögonkast eller rentav upplösa sin fysiska form helt och hållet.
Disciplinen är väldigt ovanlig utanför de klaner som har en naturlig talang för den. Både Gangrel och Ministry ser det som tabu, av olika anledningar, att lära ut Protean till utomstående.

Nivå 1

Feral weapons:Karaktären gör sina naturliga vapen monstruösa och farligare än även det mest välslipade svärd. Den vanligaste användningen är att naglarna växer ut till klor, men det finns också varianter som innebär att exempelvis tänderna växer ut som hos en gigantisk orm.

Eye of the serpent (kräver Presence 1)
Karaktärens ögon blir avlånga som hos en orm och har förmågan att paralysera potentiella offer som möter karaktärens blick. Människor kan hypnotiseras utan någon större ansträngning, men en vampyr är lite svårare.

Kostnad:Ingen
System: Spelaren aktiverar kraften genom att säga "protean" och kröka sina fingrar, visa tänderna eller annat naturligt vapen. Karaktärens klor eller tänder räknas som ett vapen som ger +2 på AV och orsakar aggraverad skada.


Kostnad: Ingen
System: Karaktären möter offrets blick och säger “eyes of the serpent”, offret blir då paralyserat och kan inte röra sig. Det går att tala, dock inte skrika, men offret kan inte fysiskt röra sig. Effekten varar så länge som karaktären bibehåller ögonkontakt och fokuserar sig på offret. Bryts kontakten så upphör också effekten. Endast en person kan hållas paralyserad åt gången. Kraften kräver ingen mental duell om den används på människor, ghouls eller djur.

Nivå 2

Bestial form(Kräver Feral weapons)
Genom sin kontroll över kroppen drar karaktären viss styrka från Besten och antar en något mer primitiv form för att höja sin mentala och fysiska styrka. Karaktärens drag blir mer animalistiska jämfört med tidigare. En gangrels djurdrag blir mer framträdande, men även karaktärer från andra klaner som använder kraften påverkas. Tänder blir längre och skarpare, naglar växer ut, karaktärens drag blir grovare och mer primitiva och hen kommunicerar mer korthugget och med enstaka morranden. Formen är i praktiken en kontrollerad frenzy, men en där karaktären själv hela tiden har full kontroll.

Tongue of the Asp (Kräver Eyes of the Serpent)

En förmåga väldigt sällan sedd utanför Ministry. Karaktären delar sin tunga som hos en orm och ger sin röst en hypnotisk, övertygande ton. Andra krafter som aktiveras via rösten blir mycket svårare att stå emot och karaktärens lögner svårare att upptäcka.

Kostnad: Hunger +1
System: Karaktären får +2 i AV och MV så länge formen är aktiv och kan, om hen önskar, aktivera Feral Weapons utan någon extra kostnad i hunger. Bestens påverkan gör dock att aktivering av mentala discipliner blir svårare och karaktären får -4 MV när hen använder discipliner som kräver koncentration, fokus eller verbala kommandon. Samma minus gäller dock inte när hen står emot effekter från sådana discipliner. Kontroll eller inte så är dock tillståndet en form av frenzy och besten ligger konstant närmare ytan. Karaktärens hunger räknas som en nivå högre för att avgöra hur svårt det är att stå emot frenzy. Bestial form ger inte gangrel ett till djurdrag, så länge som det inte eskalerar till en faktisk frenzy.

Kostnad: Hunger +1
System: När kraften väl aktiverats så är den aktiv i en timme eller tills karaktären väljer att avsluta den, det som kommer först. Så länge den är aktiv får karaktären en bonus motsvarande sin nivå i Protean på MV när hen använder krafter från Dominate och Presence. Hen får också samma bonus på MV för att stå emot krafter som upptäcker lögner eller osanningar.

Nivå 3

Mist form

Karaktären upplöser sin fysiska form och får en skepnad som väldigt mycket liknar dimma. Hen kan sväva långsamt, ta sig in i utrymmen som annars hade varit för små och är i praktiken osårbar mot alla anfall, men kan inte heller själv anfalla. Inomhus är dimman väldigt uppenbar, men utomhus en dimmig natt är karaktären i praktiken omöjlig att skilja från omgivningen.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren korsar båda händerna över bröstet och säger ”mist form”. Det tar ungefär 30 sekunder att anta formen och eventuella anfall under den tiden kommer att avbryta förvandlingen. Hen kan som dimma förflytta sig i samma hastighet som hen går och är immun mot all skada som inte kommer från eld eller solljus. Hen kan inte själv anfalla eller använda några andra discipliner än Auspex. Karaktären är inte osynlig och i sammanhang där dimma skulle vara onaturlig lär andra också reagera med misstänksamhet.