Protean 


Genom den här disciplinen kan en vampyr ändra sin fysiska form. Användare av disciplinen kan anta drag av djur, göra sin kropp till ett vapen eller till och med förskjuta sitt eget hjärta. Besläktade som tillhör The Ministry fokuserar generellt på krafter som inkorporerar ormliknande drag för att paralysera ett potentiellt byte innan de slår till.

Nivå 1

Bestial awareness: Karaktären utvecklar en subtil förhöjning av sina sinnen, ett slags sjätte sinne som förstärks av syn, hörsel och lukt. Användning av krafter som försöker dölja någon i närheten av karaktären orsakar en lätt ilning längs med ryggraden eller obehagskänsla. Karaktären kan inte veta exakt vem eller hur, men hen vet att det finns något i skuggorna.

Eye of the serpent: Karaktärens ögon blir avlånga som hos en orm och har förmågan att paralysera potentiella offer som möter karaktärens blick. Människor kan hypnotiseras utan någon större ansträngning, men en vampyr är lite svårare.

Kostnad: Ingen
System: Kraften är konstant aktiv så länge som karaktären inte medvetet deaktiverar den. Hen kan känna av närvaron av discipliner inom två meter som försöker dölja någon, exempelvis Obfuscate eller Oblivion. Karaktären kan inte identifiera exakt var i området som effekten befinner sig och är fortfarande oförmögen att hitta en person med Obfuscate utan tillgång till Auspex, men hen vet att det finns någon där.

Kostnad: Ingen
System: Karaktären möter offrets blick och säger “eyes of the serpent”, offret blir då paralyserat och kan inte röra sig. Det går att tala, dock inte skrika, men offret kan inte fysiskt röra sig. Effekten varar så länge som karaktären bibehåller ögonkontakt och fokuserar sig på offret. Bryts kontakten så upphör också effekten. Endast en person kan hållas paralyserad åt gången. Kraften kräver ingen mental duell om den används på människor, ghouls eller djur.

Nivå 2

Feral weapons: Karaktären gör sina naturliga vapen monstruösa och farligare än även det mest välslipade svärd. Den vanligaste användningen är att naglarna växer ut till klor, men det finns också varianter som innebär att exempelvis tänderna växer ut som hos en gigantisk orm.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren aktiverar kraften genom att säga "protean" och kröka sina fingrar, visa tänderna eller annat naturligt vapen. Karaktärens klor eller tänder räknas som ett vapen som ger +2 på AV och orsakar aggraverad skada. 


Nivå 3

Bestial heart: (Kräver: Bestial awareness) Genom att använda sin förmåga att skifta sin form så kan karaktären gradvis förskjuta sitt hjärta för att stöta bort en påle. Det här är en långsam process som tar flera timmar att genomföra. 

Medusas wrath: (Käver: Eyes of the serpent)
Karaktärens hypnotiska krafter är nu så pass kraftiga att hen kan paralysera ett offer under en kort tid utan att behöva bibehålla ögonkontakt. Under effekten så är offret fastfrusen i skräck och är oförmögen att tala eller röra sig.

Kostnad: Hunger +1
System: Blir karaktären pålad i en mellanscen så krävs cirka två timmar för att pålen helt ska separeras från hjärtat. På lajvet tar det har endast 15 minuter för att inte döda spel.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren väser hotfullt och säger “medusa’s wrath” följt av sitt mentalvärde. Vinner hen så är offret paralyserat av skräck i 10 sekunder. Ögonkontakt behövs för att aktivera kraften, men är efter det inte nödvändig för att effekten ska hålla i sig.