Tjänster


När människor vill skaffa något eller få något utfört så betalar man oftast med pengar, men i det besläktade samhället betraktas den sortens valuta som mindre värdefull. Pengar är, trots allt, vanliga och vilken besläktad som helst med tid och tålamod kan utan vidare problem skaffa pengar. När besläktade vill göra affärer med varandra är det oftast därför inte kontanter som byter händer, utan tjänster. 

Tjänstesystemet är uråldrigt, långt äldre än sekterna, och dateras åtminstone till Rom där det var vanligt med en ömsesidig fördelaktig relation mellan en patron och en klient. Tjänsterna använder en besläktads heder och anseende som valuta och är ett löfte om en återbetalning i form av en jämförbar tjänst i utbyte mot någon form av omedelbar assistans eller fördel. Ju mer omfattande saker en besläktade försöker få någon annan att utföra, desto större återbetalning förväntas tillbaka.


Systemet skyddas av de direkta konsekvenserna om man bryter mot det. Besläktade som vägrar betala tillbaka det de är skyldiga blir deklarerade som edsbrytare och deras ord slutar vara värt något. Ingen kommer längre att betala tillbaka tjänster de är skyldiga en edsbrytare och ingen kommer vilja göra affärer med dem förrän de kompenserat för sina snedsteg. Elders och ancillor som ackumulerat tjänster i århundraden är måna om att sådana edsbrytare straffas hårt eftersom ett samhälle där det plötsligt blev socialt acceptabelt att inte betala tillbaka sina skulder är ett samhälle där deras eget inflytande skulle bli kraftigt försvagat. Det är därför inte ovanligt att äldre besläktade plötsligt lägger en anmärkningsvärd energi på att göra en edsbrytares liv till ett rent helvete.


Tjänsterna benämns nattligen i olika nivåer, men de är inte jämlika för olika personer. Fursten av en domän har trots allt mycket mer inflytande och resurser än en ung neonat utan titel och status, så en tjänst på hen är mycket mer värd. I slutändan finns ingen officiell växelkurs, utan hur mycket något är värt är en diskussionsfråga mellan båda parterna i avtalet. Besläktade som är i en desperat situation har inte nödvändigtvis lyxen att pruta eller fråga andra och accepterar därför ibland direkt hutlösa avtal.

Foto: go:night

Liten tjänst


En tjänst är något relativt trivialt, motsvarigheten till växelpengar och dricks för besläktade. De har ofta stor social användning men är ingenting som är direkt ansträngande att betala tillbaka. Små tjänster ges ofta som gåva mellan besläktade eller för att släta över socialt obekväma situationer.


Exempel på värdet:

Få någon att presentera dig för någon / Låna en liten del av någons resurser / Tillgång till lite alldagligt salongsskvaller.

Tjänst


I seriösa avtal är de vanliga tjänsterna det som oftast växlar händer. En vanlig tjänst är något som kräver viss ansträngning, men oftast inte innebär någon direkt fara. De kan ta lite längre tid att utföra, men är inget som faller utanför en besläktads förmåga.


Exempel på värdet:

Få tillgång till en användbar kontakt inom en specifik bransch / Be någon att försvara dig / Be någon utsätta en besläktad för fysiskt/psykiskt våld.

Stor tjänst


En stor tjänst är något signifikant och utbyts oftast mot större ansträngningar eller tjänster som är extremt svårtillgängliga, riskabla eller exklusiva. En stor tjänst kan utbytas mot nästan vad som helst som inte innebär att den andra parten ger upp sitt liv. Återbetalningen kan däremot vara riskabla eller farliga uppgifter, men inte så riskabla eller farliga att personens undergång är garanterad.


Exempel på värdet:

Få tillgång till majoriteten av en annan besläktades resurser / Be någon “göra sig av med” en annan besläktad / Få någon att offentligt skämma ut sig och riskera sitt rykte/position i domänen.

Livstjänst


De flesta besläktade rör inte en livstjänst ens med tång, och av god anledning. En livstjänst utbyts enbart när någon räddar en besläktads liv eller en situation som innebär en säker död. En livstjänst är i praktiken en obegränsad mängd stora tjänster. Den skyldige är tvungen att göra allt som den andra parten ber om tills tjänsten är återbetalad. Det enda som kan återbetala en livstjänst är samma situation som skapade den, dvs att den skyldige räddar den andra personens liv. I praktiken innebär en livstjänst oftare ett slavkontrakt på obestämd tid.


Exempel på värdet:

Din själ

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.