Tjänster


Uttryck såsom “Cash is king” eller “Tid är pengar” är meningar som sällan lämnar en odöds läppar, eftersom just pengar som valuta för det mesta är ganska ointressant för en vampyr. Nog för att pengar aldrig är fel att ha tillgång till, men när det kommer till vilken typ av valör som de besläktade samhället köpslår med så är det inte pengar dem använder, utan tjänster.

Tjänsterna (som också kan kallas för Boons, Skulder eller Förmåner beroende på individen) är i många fall helt ovärderliga för det besläktade samhället eftersom de kan användas till så mycket mer än bara handlingar som kräver ekonomiska tillgångar. För att göra en enkel jämförelse med pengar så kan kanske 1000 kr muta en dörrvakt på en klubb du vill in på, men en tjänst på en besläktad kan användas för att låta någon annan sköta vakten åt dig. Tjänster ger dig makt, men också skulder beroende på hur mycket du lånar ut eller lånar själv.


Tjänster kommer i olika storlekar och som eskalerar i värde ju större den är. Värt att tänka på är till exempel en liten tjänst på en individ med hög status i din domän antagligen är mer värd än vad en liten tjänst är värd från en med lägre status.


Det som i slutändan gör tjänsterna till bättre än pengar är att om någon bryter mot en tjänst, alltså vägrar återbetala eller utföra det som hen är skyldig utan en vettig förklaring, så blir konsekvenserna allvarliga för den besläktade. Man vill inte bli känd som tjänstebrytare, för vem vill göra affärer med någon som inte håller vad hen lovar?

Foto: go:night

Liten tjänst


En tjänst av denna storleken kommer inte att ge dig så mycket men det är heller inte meningen med den. En liten tjänst är något man kan ge som tack till någon för att de gjort något du uppskattar eller för att visa respekt mot en äldre besläktad som kanske hjälpte dig lämna ett meddelande till en högre uppsatt individ.


Exempel på värdet:

Få någon att presentera dig för någon / Låna en liten del av någons resurser / Tillgång till lite alldagligt salongsskvaller.

Tjänst


Också kallad en “Vanlig tjänst” är den vanligaste och oftast den som folk vill ha i betalning för lite större handlingar som andra besläktade vill ha utförda.


Exempel på värdet:

Få tillgång till en användbar kontakt inom en specifik bransch / Be någon att försvara dig / Be någon utsätta en besläktad för fysiskt/psykiskt våld.

Stor tjänst


Om en liten tjänst kan köpa dig en färgburk och en vanlig tjänst kan få en besläktad att hjälpa dig måla om ett rum så kan den stora tjänsten betala någon att måla om hela huset. Stora oftast påfrestande, dyra eller rent ut av falska handlingar kan du få utfärdade med denna typ av tjänst. Besläktade lämnar ogärna ut en sån här typ av tjänst om de inte är illa tvungna till det.


Exempel på värdet:

Få tillgång till majoriteten av en annan besläktades resurser / Be någon “göra sig av med” en annan besläktad / Få någon att offentligt skämma ut sig och riskera sitt rykte/position i domänen.

Livstjänst


En livstjänst är ett finare namn för ett slavkontrakt med evigheten som bindningstid. Du är tvungen att lyda varenda order från individen som du gav tjänsten till och du kan inte göra det minsta åt saken efter att tjänsten godkänts. Det krävs rätt extrema omständigheter för att bli skyldig en livstjänst, men i normala fall innebär det att personen räddar ditt liv eller sitter på någon gigantisk hållhake som skulle rasera hela din existens om det blev känt.


Det enda möjligheten att ta sig ur en livstjänst är om du:


  1. Räddar den besläktades liv.
  2. Den besläktade är övermänskligt snäll och bestämmer sig för att skona dig från tjänsten.
  3. Du dör och slipper vara en slav längre.


Exempel på värdet:

Din själ

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.