Oblivion


Få besläktade utanför klan Lasombra är tränade i den här disciplinen, vilket är såsom Camarillan föredrar det. Medan de flesta discipliner antingen förstärker en vampyrs fysiska förmågor, sträcker ut hens vilja eller böjer blodets naturliga effekter så är oblivion den enda som drar sin kraft från någonting annat än vampyren själv. Klan Lasombra refererar till platsen som disciplinen drar sin styrka från som ”Avgrunden” och anmärkningsvärt lite är känt om exakt vad Avgrunden är, annat än att det är en plats av förhistoriskt mörker som har en egen vilja och utgör en fara för både levande och besläktade. Mästare av den här disciplinen kan böja skuggorna och mörkret efter sin vilja. Dock utkräver dock disciplinen sitt pris i både kropp och själ. Ju djupare en besläktad använder kraften från Avgrunden, desto mer av hens mänsklighet uppslukas av mörkret.


System: Oblivions effekter kan, såvida inget annat uttryckligen står, bara användas i områden av skugga eller mörker. Eventuella pågående effekter bryts om de kommer i kontakt med direkt ljus, i synnerhet när det gäller solljus. Utöver det så drar disciplinen kraft från en plats som eroderar karaktärens mänsklighet och också utkräver ett pris. Kopplingen till Avgrunden som disciplinen kräver för att fungera ersätter en del av karaktärens själ och minskar hens mänsklighet med ett steg, detta gäller oavsett om karaktären börjar med nivåer i disciplinen från start eller lär den sig senare över tid. Alla Oblivions effekter manifesterar som tvådimensionella skuggor på tredimensionella ytor och kan därför sällan anfallas eller förstöras. Effekterna syns sällan särskilt väl på övervakningskameror, men alla som kommer i direkt kontakt med disciplinen känner instinktivt av att skuggorna är onaturliga.


OBS: Oblivion är endast tillgänglig för klan Lasombra vid karaktärsskapandet och resulterar alltid i att karaktärens mänsklighet får -1 vid spelstart. Detta gäller oavsett vilken nivå av disciplinen som karaktären besitter.

Nivå 1

Oblivion’s sight: Karaktären kan förstärka sin syn för att se igenom det djupaste mörker och varsebli det som gömmer sig i utkanten av den fysiska världen. När den här förmågan används så blir karaktärens ögon helt svarta. Som en sekundär effekt så kan hen ge andra en perverterad version av den här synen. De som påverkas ser bara Avgrundens oändliga mörker i ett par sekunder.

Kostnad: Ingen
System: Karaktären kan se igenom både naturligt och övernaturligt mörker, inklusive effekter skapade av Oblivion motsvarande karaktärens nivå av disciplinen eller lägre. 


Använder karaktären effekten på en annan spelare så säger hen ”Oblivion: blind” samtidigt som spelarna har ögonkontakt. Ingen mental duell är nödvändig och offret kan då endast se mörker i fem sekunder. Den utsatta spelaren simulerar detta genom att blunda under de fem sekunderna och känner sig oerhört obekväm och kan bli helt panikslagen beroende på situation eller spelarens val.


Denna kraften är inte tillgänglig i strid eller som en freescape, men tillräckligt för att skrämma slag på de flesta.

Nivå 2

Shadow cast: En återkommande begränsning hos Oblivion är dess oförmåga att fungera i områden som inte befinner sig i skugga och mörker. Den här kraften finns till för att motverka detta. Karaktärens skugga expanderar och dränker ut alla naturliga ljuskällor i sin väg, vilket ger hen mer flexibilitet vad gäller resten av disciplinens förmågor. Effekterna av det övernaturliga mörkret är genuint obehagliga, både för människor och besläktade.

Arms of Ahriman: (Kräver: Potence 2)

Karaktären formar tentakler av mörker från närliggande skuggor som skjuter över golvet och greppar tag i ett olyckligt offer. Trots att tentaklerna kräver mörker för att kunna ringla sig fram till sitt mål så stoppar det dem inte från att navigera sig under bord och stolar, så länge det finns en obruten väg genom mörkret hittar Ahrimans armar en väg. När karaktären har ett offer fångat på det här sättet så kan hen hålla fast denne eller långsamt krossa sin motståndare.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren yttrar tydligt orden “Oblivion: mörker!” och alla som är i samma rum och hör detta skall nu spela på att ljuset i rummet plötsligt avtar och blir dunkelt och fullt av oförklarliga skuggor. De utsatta spelarna hör inte dig yttra orden IN-game men kommer märka att detta är mer än bara någon som plötsligt sänker ljusstyrkan på alla lampor i rummet. Känslan av mörkret är likvärdig med den obehagliga känslan du upplever av Shadow cloak fast betydligt mer intensiv då du nu inte bara ser mörkret utan befinner dig i det. Fortfarande inte illa nog till rötschreck men absolut inte en tillfredsställande upplevelse om man inte eftersöker det.


Effekten håller i sig i max 2 minuter eller tills dess att spelaren själv säger "Oblivion: OFF!" för att signalera att mörkret skingrade sig. Om en spelare anländer till rummet efter att disciplinen aktiverade skall närmaste person göra OFF-tecknet och viska till spelaren: “Rummet är mörkt” för att ge även henom en möjlighet att kunna delta i scenen.


Eftersom användandet av kraften resulterar i att mörker/skuggor skapas kan spelaren/spelare med tillgång till Arms of Ahriman, Touch of Oblivion och Shadow step använda dessa krafter i ett upplyst rum under tiden som kraften är aktiverad.

Kostnad: Hunger +1
System: För att aktivera disciplinen måste det finnas mörker/skuggor mellan spelaren och offret. Spelaren säger “Oblivion: grepp + AV” och sträcker fram sin högra eller vänstra hand med handen formad som ett strypgrepp för att signalera att du håller fast offret på avstånd. Har offret samma eller lägre AV än spelaren reagerar den utsatta på att skuggtentakler hastigt kryper fram mot hen från spelarens kropp och håller nu fast offret i ett obehagligt järngrepp. 


Offret kan fortfarande använda mentala discipliner men är fysiskt oförmögen att göra något åt tentaklerna som håller fast henom. Spelaren kan dessutom stänga den utsträckta handen och sen öppna den igen för att signalera att tentaklerna kramar åt offret hårdare hårdare. Detta resulterar i -1 i AV för offret och om detta upprepas totalt 5 gånger faller offret i Torpor. Dock måste spelaren vänta minst 30 sek mellan varje stängning av handen för att ge spelare en chans att reagera. Offrets minus på AV kan läkas på samma sätt som vanliga skador.

Används tentaklerna i strid så räknas de som ett vapen som ger +2 i AV och gör vanlig skada, förutsatt att striden äger rum i tillräckligt mörk miljö för att Oblivion ska kunna användas.


Effekten avverkas då mörkret i rummet skingras,  spelaren sänker handen med stryptaget för att signalera att greppet har avlägsnats eller att spelaren bli anfallen av en annan spelare vilket bryter koncentrationen. Offret och andra närvarande individer kommer då se att tentaklerna drar sig tillbaka och till slut försvinner helt.

Nivå 3

Shadow step: Karaktären kan smälta ihop med mörkret och använda det som en transportväg. Karaktären stiger under bråkdelen av en sekund ned i Avgrunden och dyker upp i en annan skugga. Skuggan måste vara inom synhåll för karaktären, men till skillnad från andra nivåer i disciplinen så behöver det inte vara en obruten sträcka av skugga eller mörker mellan karaktären och slutdestinationen. Det är möjligt att ta med sig en annan person genom Avgrunden, men individer som inte är vana vid den sortens transport kommer att finna upplevelsen obekväm, minst sagt.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren går in i ett mörkt hörn eller annan plats som ligger i skugga/mörker och håller upp sin högra eller vänstra arm, knuten näve i axelhöjd och med tre fingrar utsträckta. Efter att du satt foten i mörkret är du inte längre synlig för andra spelare och kan nu gå osedd till ett annat mörker inom ditt synfält och träda fram där precis som om du just teleporterat dig. Du är först synlig igen när du sänker din arm med de 3 höjda fingrarna. Ser någon dig träda in eller ut ur mörkret är det ett glasklart maskeradbrott. För individer som bevittnar detta framstod detta som oerhört obehagligt och monstruöst på ett oförklarligt sätt då det inte kan förklaras på något annat sätt än att individen just slukades av ett solitt mörker. 


Men den lediga handen kan spelaren också ta med sig en annan individ med in i mörkret. Dock måste du kunna hålla fast individen med antingen Potence eller Arms of Ahriman. Detta resulterar i total panik från den meddragna individen som drabbas av rötschreck när resan är fullbordad. Detta skadar dock inte besläktade utan är bara fruktansvärt obehagligt. Levande varelser, inklusive ghouls, har dock inte lika god tur då mörkret är skadligt för dödliga individer. Dessa påverkas på samma sätt som om de förlorat en strid mot vanlig skada och får sitt AV halverat tills de har läkt tillbaka den livskraft som Avgrunden stulit från dem.

Touch of Oblivion: Genom att kanalisera den rena kraften från Avgrunden genom sin kropp så kan karaktären skapa en energi som suger ut liv från både människa och besläktad. Med en enkel beröring kan hen få en arm att vittra, ögon att förlora sin syn eller muskler att krympa ihop av atrofi.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren lägger handen på den kroppsdel hos sitt offer som hen önskar påverka och säger ”Oblivion: skada”. Effekten av skadan är att kroppsdelen svartnar och skrumpnar ihop då mörkret från avgrunden förvrider den. Karaktären får -3 i attackvärde och är inte längre förmögen att använda kroppsdelen till sin normala förmåga. Samma sak blir det om Spelaren berör tex ögonlocket hos sitt offer vilket resulterar till att hens blir blind på ena ögat eller om halsen berörs kommer offret knappt kunna tala. 


Människor/ghouls som utsätts för denna kraften kan behöva månader eller år av rehabilitering för att eventuellt kunna återfå användning av den påverkade kroppsdelen. Effekten räknas som aggreverad skada och kan inte läkas under resten av kvällen om inte offret har Defy Bane. Personen kan då aktivera kraften som normalt och därefter spendera hunger för att återhämta sig.


Används effekten i strid så ger den +2 i AV för karaktären, förutsatt att hen inte använder något annat vapen än sina händer. Klor skapade med Protean eller tentaklerna skapade med Arms of Ahriman som räknas som en förlängning av karaktärens lämmar. Skulle motståndaren förlora striden så drabbas hen av effekterna ovan utöver andra konsekvenser av att ha förlorat striden.