Disciplinerna


Trots alla mörka sidor med att vara besläktad så finns de faktiskt vissa fördelar att vara odöd. De klassiska “superkrafterna” som vampyrer besitter kallas i (VtM) för discipliner och är ett av de mest användbara men också riskabla verktyget du som besläktad har tillgång till. Kanske behöver du springa hem omänskligt snabbt för att undvika solens vrede? Då hoppas vi ingen såg hur fort de gick. Eller behövde du kanske få någon att göra något mot sin vilja? Se då till att de inte kommer ihåg vad du gjorde. Dina krafter är ett tveeggat svärd, så använd dem väl.

Mentala


De mentala disciplinerna kännetecknas av mer subtila effekter som i första hand riktar in sig på att påverka andra personers sinnen. Det varierar mellan subtil känslomässig manipulation till direkt mental kontroll eller osynlighet. De mentala disciplinerna är väl använda verktyg i det nattliga sociala spelet för att ligga ett steg före motståndaren.

Fysiska


De fysiska disciplinerna är till större delen stridsinriktade. Övernaturlig styrka, snabbhet eller tålighet är alla exempel på fysiska discipliner. Dessa är oftast uppenbara och betydligt mindre subtila än de mentala disciplinerna och deras användning brukar oftast ogillas vid sociala tillställningar. Trots det så är de oerhört potenta verktyg när tiden för diplomati har passerat och en fysisk konfrontation är nödvändig.

Kemiska


Kemiska discipliner följer en annan formel än de fysiska eller mentala. Istället för direkta krafter, eller utöver dem, så har dessa discipliner tillgång till en uppsättning ritualer eller recept för att åstadkomma effekter. Dessa ritualer tar oftast timmar i anspråk och kräver komponenter av varierande slag, men kan ge fördelar bortom vad som kan åstadkommas med andra discipliner. De kemiska disciplinernas mångsidighet, snarare än den direkta kraften, gör dem till potenta och ovärderliga verktyg för en besläktad som förbereder sig väl.

Ritualer


Utöver de direkta krafterna så har utövare av blodsmagi och nekromanti även tillgång till en uppsättning ritualer,. Inom blodsmagin finns ett antal olika magiska traditioner som alla delar en gemensam grund, men utmärker sig också genom en uppsättning unika ritualer som endast är tillgängliga för utövare av respektive tradition. Blodsmagikerna vaktar avundsjukt sina hemligheter, både gentemot andra magiker och de oinvigda.

Okända


Det finns krafter som inte ens besläktade förstår sig på helt och hållet och som är så annorlunda att de inte går att kategorisera på samma sätt som andra discipliner. De drar oftast kraft från något annat förutom blodet och åkallar saker som är ännu mer onaturliga än allt annat som besläktade sysslar med. Inte ovanligt kommer de med risker för sina användare, men också potentiellt stor styrka för de som lyckas bemästra dem.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.