Det där är bara illvilliga rykten, min vän. Säger inte Camarillan också att klan Brujah enbart är ligister, oförmögna att fokusera bortom nästa slagsmål, eller att klan Gangrel på sin höjd är vilddjur som lärt sig stå upprätt?


Också vi har blivit utsatta för propaganda och lögner, utmålade som den metaforiska ormen i paradiset. Det enda vår klan är intresserade av är frihet, att var och en ska kunna leva sitt liv till fullo utan kedjor, strikturer eller hierarkier som avgör vad som är rätt eller fel. Finner du inte det som vi säger attraktivt så är du alltid fri att lämna oss, min vän.


Det finns inga slavar här.

Bild: Josefina Runnquist, gjord med verktyg från https://twitter.com/midjourney

Vilka är The Ministry?


The Ministry går under många namn, men under gamla tider så var klanen känd som Followers of Set. Klanen är mer en religion än en blodslinje och är den enda som accepterar konvertiter från andra klaner utan fördomar. Alla troende är välkomna, även av de vars blodslinje börjar på annat håll. Klanens religion är varierad, eftersom den inkorporerar många metaforer och myter från olika religioner, men har sin grund i egyptisk mytologi runt Set.


Legenderna är kraftigt varierande runt vad Set egentligen var, gud, profet, vampyr eller kung, men är enade runt att han dräpte egyptens konung Osiris, hans son Horus och därefter tog landet som sitt eget. Set strävade efter att befria mänskligheten från de orättvisa lagar som skapats av solguden Ra. I slutändan blev Set förrådd och försvann, kanske mördad, många århundraden innan kristi födelse. Ur the Ministrys synvinkel så upptäckte Set sanningen, att världen styrs av ett antal mäktiga varelser som de kallar för Aeoner. Dessa har konstruerat allt, samhället, etiken, till och med dödsriket, för att hålla mänskligheten fjättrad och begränsad. Alla har potential att bli gudomliga, men aeonernas system distraherar människor tills det är för sent. The Ministry ser inte sitt tillstånd som vampyrer som en förbannelse, utan snarare som en gudomlig välsignelse som befriar dem från systemet av liv, död och återfödelse.


Klanens målsättning har alltid varit att sprida denna upplysning. Eftersom både aeonerna och Set är universella så inkorporerar man element och metaforer från alla religioner. Analogier från liknande gudar i andra religioner kan användas för Set, exempelvis Typhon eller Jörmungandr. För att uppnå det tillstånd av absolut frihet som The Ministry eftersträvar så behöver en potentiell rekryt genomgå vad klanen kallar för “Tomhetens upplysning”, en systematisk nedbrytning där personen lär sig att alla band som håller fast hen är meningslösa, lagar, etik, kärlek, moral eller heder. Det mesta ses som acceptabla verktyg för att hjälpa någon uppnå detta tillstånd, men The Ministry har funnit att alkohol, droger och diverse frestelser är utmärkta verktyg för att få någon att gradvis överge allt som hen tidigare såg som viktigt. Efter att en medlem av kulten uppnått detta välsignade tillstånd så är denne redo att gå vidare till nästa steg, vilket i regel är att bli omfamnad som besläktad.

Bild: Josefina Runnquist, gjord med verktyg från https://twitter.com/midjourney

Klanen var länge oberoende och arbetade utanför sekterna, men tiderna har förändrats och den andra inkvisitionen gör ett sådant arrangemang otaktiskt. Diskussioner fördes ursprungligen med Camarillan, men när dessa kollapsade så valde The Ministry att ansluta sig till anarkrörelsen. Klanen har en imponerande förmåga att anpassa sin framtoning efter tiderna och deras nuvarande fokus utåt, på new age, “självförbättring”, yoga och andra “moderna” metoder är en del av detta, inklusive klanens nuvarande namn. Självhjälpskurser och studiecirklar drar på 2000-talet betydligt mer potentiella rekryter är blodskulter dedikerade till egyptiska gudar. I slutändan kultiverar man kulter av tillbedjare, även om dessa oftast inte inser detaljerna i detta förrän det inte finns någon återvändo. Klanen är i regel de som man går till när man är i behov av diverse illegala substanser: alkohol, droger och blod är alla varor som klanen tillhandahåller. De utgör också en spirituell faktor bland anarkrörelsen, ibland en nödvändighet.


Alla anarker litar inte på The Ministry, men det är otvivelaktigt att klanen är en stor tillgång för en baron med ett informationsnätverk som är nästan lika omfattande som klan nosferatus och med tillgång till varor som ingen annan vill smutsa ner händerna för att få tag på. Internt så är klanens medlemmar i en domän oftast organiserade runt “tempel” och i större domäner kan det oftast finnas flera sådana. Det finns en stabil klanstruktur lokalt mellan medlemmar av klanen, men de håller de djupare hemligheterna hos sin tro väl dolda för utomstående.

Disciplinerna

Obfuscate: Förmågan att röra sig osedd och ohörd är ovärderlig när en medlem av klanen ska observera ett potentiellt offer för att studera vilka synder och drifter personen har som kan utnyttjas.

Presence: Disciplinen hjälper kraftigt klanens tendens att bygga upp kulter av tillbedjare. De använder den subtilt för att påverka sin församling eller för att driva potentiella troende närmare gränsen och in i deras klor.

Protean: The Ministry kallar internt disciplinen för “serpentis” och föredrar ormrelaterade användningar. Förmågan att ändra skepnad är potentiellt sett användbar för sin mångsidighet eller för att imponera de troende.

Förbannelsen: Sets blod


Set är en gud av mörker och hans barn reflekterar också det. Medlemmar av The Ministry störs av skarpt ljus, oavsett om det kommer från solen eller ej, och påverkas i högre grad av solljus.


Spelsystem:


Skarpt ljus riktat mot karaktären är obehagligt och de flesta medlemmar av The Ministry bär solglasögon eller liknande skydd mot detta. De utsätter sig inte frivilligt för alltför skarpt ljus utan föredrar mörkare hörn när de rör sig bland andra. Vid direkt exponering för starkt ljus utan skydd så får karaktären -2 på MV och AV per nivå av blood potency. Utöver det så är karaktären känsligare mot solljus; indirekt ljus gör aggreverad skada istället för vanlig och karaktären klarar bara av hälften så lång tid i kontakt med solljus innan hen avlider.