Necromancy


De ockulta konsterna som praktiseras av blodsmagiker är inte den enda magi som finns tillgänglig för besläktade. Necromancy är en makaber blandning av religion, disciplin och ockultism som kontrollerar de energier kopplade till dödsriket, spöken och krafter associerade med död och förruttnelse. Disciplinen har knappast några användare utanför klan Hecata, då till och med besläktade uppfattar dess krafter som obehagliga.


Necromancy är lika mycket en religion som en kraft och i likhet med Blood Sorcery kräver den undervisning för att en användare ska kunna avancera och lära sig nya krafter. Utanför klan Hecata är sådan undervisning svår, för att inte säga omöjlig, att hitta. Det finns ett antal religiösa eller spirituella traditioner inom klan Hecata som har olika perspektiv eller tolkningar av dödsriket och vars användning av disciplinen kommer att variera något, men i slutändan har disciplinen samma krafter oavsett vilken gud eller livsåskådning dess användare följer.


System: Necromancy kan, till skillnad från andra discipliner, inte höjas utan någon form av instruktion eller undervisning. Disciplinens krafter kan inte kopieras av tunnblodens alkemi, Caitiffer kan inte ha den som någon av sina ursprungliga discipliner och tunnblod kan inte få någon kraft i Necromancy som en tillfällig kraft baserat på vilket blod de drack senast. I likhet med blodsmagi har Necromancy ett antal ritualer associerade med sig som en karaktär kan lära sig förutsatt att hens nivå i Necromancy är lika med eller lägre än ritualens nivå. Karaktärer med Necromancy kan dock enbar lära sig ritualer associerade med den egna disciplinen, inte allmänna ritualer.


Nivå 1

Ashes to ashes

Genom en enkel manipulation av blodet kan karaktären snabbt accelerera förruttnelsen i något som redan är dött. Döda kroppar blir till aska på några sekunder, vilket praktiskt städar upp eventuella maskeradbrott eller nekromantikerns mer röriga ceremonier. Besläktade påverkas inte på samma sätt, men får en kortvarig stark känsla av illamående och vertigo när kraften används på dem, vilket kan vara extremt distraherande eller förnedrande om det används vid fel ögonblick.


Kostnad: Ingen
System:
Spelaren vidrör karaktären som ska påverkas och säger ”necromancy: illamående” följt av sitt MV. Vinner spelaren så känner offret stark illamående och yrsel under tio sekunder, men därefter avtar effekten. Används kraften på ett lik så nollställer den effekterna av ett maskeradbrott så länge det inte finns några vittnen eller övervakningskameror.

Eyes of the Grave

Karaktären justerar kortvarigt sitt perspektiv för att se bortom den fysiska världen och vara medveten om eventuella spöken i omgivningen. Dessa framträder tydligt för karaktären, men hen kan också tydligt se eventuella skador, sår, gifter och dylikt som drabbar levande varelser och besläktade oavsett hur väl dolda de är.


Kostnad: Ingen
System: Spelaren kan se spöken under 30 sekunder så länge de inte besitter ett föremål eller person. Används kraften på en karaktär säger spelaren ”necromancy: hälsa”. Karaktären säger då om hen är skadad, om skadan är aggreverad eller vanlig och om hen lider av några gifter. Spelaren får bara kännedom om att skadorna existerar, inte deras orsak.

Nivå 2

Touch of decay (kräver Ashes to ashes)

Karaktären kan med en lätt beröring kraftigt accelerera förruttnelse hos såväl levande som odöda. Människor, ghouls och tunnblod blir gradvis sjuka och försvagade efter beröringen. Besläktade drabbas i mindre grad, men blir fortfarande fysiskt försvagade och har under en tid svårt att hålla nere blod.


Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren vidrör offret och säger ”touch of decay” följt av sitt MV jämfört med offrets omodifierade AV. Vinner spelaren så halveras offrets AV som om hen förlorat en strid mot vanlig skada om offret är en thin-blood, människa eller ghoul. Besläktade får bara -2 AV i en halvtimme, men under den tiden reagerar de kraftigt om de skulle dricka blod. Offret kommer då spy upp blodet hen försöker dricka samt sin senaste måltid, vilket ökar hens totala hunger med +1.

Fatal precognition (kräver Eyes of the Grave)

Genom att se och manipulera de energier av entropi som konstant omger dödliga och besläktade kan karaktären tillfälligt manipulera omständigheterna runt ett offer för att kraftigt öka hens risker att drabbas av allvarliga skador. Till synes triviala anfall träffar oväntat vitala delar, små sår drabbas av komplikationer och offret tycks ha maximal otur. Detta gäller bara så länge nekromantikern själv inte direkt medverkar utan låter ödet få sin gång.


Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren säger ”fatal precognition” till offret följt av sitt MV. Om spelaren vinner så kommer offret att ta aggreverad skada istället för vanlig första gången hen skulle tagit skada under de närmaste 24 timmarna. Om första skadan offret skulle ha tagit istället är aggreverad även utan den här kraftens effekter så får hens motståndare istället +2 AV. Den här effekten gäller bara så länge spelaren själv inte deltar i striden.

Nivå 3

Rigor mortis (kräver Touch of decay)

Karaktären skapar en kort tid samma stelhet hos ett lik hos ett offer. Muskler låser sig och personen blir väsentligen paralyserad en kort stund. Effekten är i övrigt harmlös eftersom vitala organ, andning och liknande nödvändiga funktioner hos människor och ghouls lämnas opåverkade, men både dödliga och besläktade är under en kort stund helt oförmögna att agera.


Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren vidrör karaktären som ska påverkas och säger ”rigor mortis” följt av sitt MV. Om karaktärens omodifierade AV är lägre så är hen helt paralyserad på samma sätt som om hen var pålad i 30 sekunder. Paralyserade karaktärer kan inte slåss fysiskt, men de kan använda mentala discipliner som inte kräver att de kan tala eller säga kommandon.

Passion feast (kräver Fatal precognition)

Kraften utvecklades ursprungligen för att dränera energier från vålnader, vilket ger nekromantiker möjligheten att tillfälligt släcka sin hunger i dödsriket där blod inte finns. Karaktären absorberar passionen från ett spöke, vilket tömmer den på en del av dess drivkraft och samtidigt tillfredsställer besten. Kraften kan dock användas på levande varelser för att få ett liknande resultat. Det tillfredsställer inte besten, men tömmer tillfälligt människor eller besläktade på sina drivkrafter, initiativ och passioner, vilket gör dem apatiska och håglösa.


Kostnad: Hunger +1
System: Används kraften på ett spöke så jämför karaktären sitt MV med spökets. Vinner karaktären så sjunker hens hunger med en nivå och spöket får -2 på sitt MV som läker i samma takt som aggraverad skada. Nivån av hunger kommer alltid tillbaka nästa natt eftersom det bara tillfälligt lugnar besten. Att använda kraften på det här sättet ger en fläck på karaktärens mänsklighet om hen inte har mänsklighet 4 eller lägre, eftersom ett spökes passioner är det som hindrar den att tappa sin identitet. Används kraften på en levande varelse säger spelaren ”passion feast” följt av sitt MV. Vinner hen så halveras motståndarens MV på samma sätt som hens AV skulle göra om hen förlorat en strid. Effekten kan inte läkas med blod, men en besläktad återfår sitt tidigare MV efter en halvtimme. Till dess är hen mer benägen till att bli deprimerad, apatisk och har svårare att motivera och driva sig själv till saker på samma sätt som tidigare.