Värdegrund


Tillsammans med två av våra samarbetspartners Verket och Göteborgs stad har vi på go:night en värdegrund som vi alltid kommer att upprätthålla. Dessa punkter skall alltid följas och respekteras i alla våra evenemang och sociala event. För även om lajvets tema och stämning är minst sagt vidrig är vi ju i slutändan fina människor som alla respekterar och uppskattar varandra.

Tillgänglighet, inkludering och social hållbarhet 


Vi har tillgängliga lokaler och arbetar med attityder och medvetenhet om uteslutande normer. Vi vill motverka vi-och-dem-uppdelningar och skapa jämlikhet. 


Delaktighet på din nivå och demokrati på riktigt 


Vi möter människor där de befinner sig och anpassar det stöd vi erbjuder efter behov.

Vi tror att alla kan utvecklas, bära ansvar och vi tror på det livslånga lärandet. 


Generationsmöten utifrån intresse 


Generationsmöten ska utgå från deltagarnas egen nyfikenhet, intressen och idéer.

Vi tror på spontana möten där människor har glädje av varandras sällskap och kan utbyta erfarenheter och kunskap. 


Allas lika värde


Vi arbetar utifrån en övertygelse om alla människors lika värde och rättigheter oavsett:


  • Ålder
  • Kön/könsidentitet
  • Sexuell orientering
  • Etnisk, religiös eller socioekonomisk tillhörighet
  • Funktionsvariationer
  • Geografisk hemvist
  • Utseende


Detta betyder också att det inte är tillåtet att diskrimera eller uttrycka saker IN-Character om folks OFF-attribut. Med andra ord är du fri att i karaktär förlöjliga folks klan, sekt-tillhörighet eller det sällskap hen håller sig med, men absolut inte att på något sätt kommentera folks riktiga attribut. Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.