Känslor? Känslor är för fledgelings som dödar sina byten för att de inte kan kontrollera hungern. Banu Haqim har standard. Vi är påminnelsen om att det finns regler som måste upprätthållas, en balans som är nödvändig. Finns det regler så måste det också finnas en domare, en skarprättare, en upprätthållare av rättvisan. I slutet av natten är det bara relevant om rättvisa har skipats och de skyldiga straffats. Känslor är inte en del av ekvationen.

Vilka är klan Banu Haqim?


Som legenden går så utsågs Banu Haqims klangrundare, Haqim, för årtusenden sedan som domaren över besläktade och människor. Regler sattes upp för hur de besläktade och människorna skulle interagera med varandra och brott betalades i blod. Med tiden kom klanerna att driva bort från sitt ursprungliga hem och glömma reglerna, men Banu Haqim glömde inte.


Klanen höll sig länge isolerade från de övriga besläktades politik i sin hemliga fästning Alamut någonstans i mellanöstern och följde sina egna regler: att hedra den äldste, skydda människorna från våld från andra vampyrer, att inte dräpa eller förråda medlemmar av den egna klanen och att döma andra klaner när deras synder blev för tunga. Under medeltiden bedömde Banu Haqim att de europeiska vampyrerna var tyngda av synder, något som förstärktes av de frekventa invasionerna i deras egna territorier av vampyrer som följde i korstågens spår.


Sammanstötningarna var ofta blodiga och det gav klanen dess öknamn: assamiter. Ur de europeiska vampyrernas synvinkel så var Banu Haqim inget mer än en blodskult av vampyrer från mellanöstern som använde lönnmördarnas metoder. Ur Banu Haqims synvinkel så levererade de enbart rättvisa. Camarillans grundande satte stopp för Banu Haqims räder och lönnmord i andra vampyrers domäner. Klanen tvingade att underkasta sig en blodförbannelse administrerad av klan Tremere som gjorde det omöjligt för klanen att utföra diableri. Diableri betraktades av Banu Haqim som en helig handling, det slutgiltiga priset som en syndare betalade till domaren, medan Camarillan såg det som det värsta av brott. Ett antal Banu Haqim såg en sådan underkastelse som svaghet och gick med i den nyligen grundade sabbaten. De övriga accepterade sin förödmjukelse som priset för överlevnad.

Klanen förde en diskret närvaro fram till moderna nätter då deras mäktigaste methuselah, Ur-Shulgi, vaknade från torpor under 1990-talet. Med enbart en tankehandling så splittrade Ur-Shulgi förbannelsen som placerats på klanen och omöjliggjorde framtida försök att återskapa den. Därefter fick Banu Haqim ett val. Klanen hade många medlemmar som tillhörde mänskliga religioner, i synnerhet en stor muslimsk minoritet, och i Ur-Shulgis ögon kunde en Banu Haqim inte följa både Haqim och Profeten. Klanens medlemmar ställdes inför valet att antingen avsäga sig mänskliga gudar och buga enbart för Haqim eller bli utplånade.


En schism formades och en fraktion ledd av Ur-Shulgis childe, blodsmagikern al-Ashrad, lämnade Alamut för att söka skydd hos Camarillan. Banu Haqims närvaro i sekten var i åratal en svängande fråga då det fanns mycket ont blod till klanen, men efter att klan Tremere försvagats vid attacken mot Wien 2008 och klan brujah kastats ut ur Camarillan 2012 så fann sekten att de hade behov av Banu Haqims speciella färdigheter. I ett diskret möte i Odense så skrevs ett avtal som innebar att Banu Haqim erkändes som en officiell medlem av Camarillan.


Sekten står på en pelare av regler och varje regel behöver en domare. Banu Haqim är i praktiken ickeexisterande bland anarkrörelsen. Blodet ger en passion för att följa en kod av rättvisa och straffa förbrytare, något som inte faller in särskilt väl med anarkernas förkärlek för individuell frihet. Personer som invigs av klanen har ofta en relation till rättvisa och regler eller upprätthållandet av dessa: domare, poliser, advokater eller militärer.


I dessa nätter är klanen uppdelade i två delar: fraktionen i Camarillan som vägrat underkasta sig Ur-Shulgi och agerar som sektens domare och lönnmördare och fraktionen utanför sekterna som på Ur-Shulgis kommando dömt ut samtliga övriga besläktade som syndare förtjänta endast av diableri. För medlemmarna i klanen bland Camarillan så handlar valet av allierade lika mycket som självbevarelsedrift som något annat och förhoppningen om att Haqims dom kommer att vara förstående när den väl faller.  

Disciplinerna

Blood sorcery: Banu Haqim har praktiserat en form av blodsmagi mycket länge, till och med längre än klan Tremere. Krigarna använder disciplinen för att transmutera sitt blod till ett dödligt gift medan blodsmagikerna fokuserar på de mer rituella aspekterna.

Celerity: Hastighet är viktigt när det kommer till att skipa rättvisa effektivt. Banu Haqim använder ofta celerity med stor effekt och dansar mellan potentiella mål snabbare än ögat kan uppfatta. Vid ett svagt ögonblick så slår en Banu Haqim till där fienden minst anar det.

Obfuscate: En Banu Haqim slår ofta till utan fanfar eller utmaning, dräper sin fiende effektivt och tyst. Obfuscate gör det möjligt för en medlem av klanen att röra sig osedd för såväl människor som besläktade. Många använder disciplinen för att observera ett offer som genomför ett brott innan de slår till.

Förbannelsen: Vedergällningen


Oavsett vilken sekt de tillhör så drivs Banu Haqim av att dricka blodet från de skyldiga som kompensation för deras brott. Det här gäller i synnerhet vampyrblod som är själva koncentrationen av synd. Känner en medlem av klanen smaken av sådant blod så krävs det viljestyrka för att inte ge efter för besten och fortsätta dricka tills endast aska återstår av vampyren. Detta är särskilt problematiskt inom Camarillan där sådant beteende riskerar diableri, det värsta brottet som en besläktad kan begå.

Spelsystem:


Om en Banu Haqim dricker blod från en annan besläktad och har en hunger på 3 och över så går hen in i en hunger frenzy. Den här effekten är närvarande även på lägre nivåer, men kan hållas under kontroll. Utöver det så provocerar närvaron av andra vampyrer till hunger frenzy när en Banu Haqim har en hög nivå av hunger (4-5) på samma sätt som människor gör för övriga vampyrer.