Tremere


Sedan medeltiden kunde medlemmar av klan Tremere stolt deklarera sig som ”hus och klan Tremere”. I moderna nätter får detta en annan innebörd. Hus Tremere håller, ur sin egen synvinkel, fast vid de rätta traditionerna som Hus Carna och Goratrix själviskt förkastat. Ur Hus Tremeres synvinkel så är deras struktur en källa till styrka och att bryta strukturen fragmenterar klanens styrka. Huset är organiserat starkt hierarkiskt med nivåer i form av olika cirklar. Ju högre cirkel en medlem av klanen tillhör, desto mer avancerad magi är hen tillåten att lära sig och desto mer självständighet ges en medlem. Lärlingar av de första cirklarna är helt underställda en mentor som har fullständiga rättigheter att använda vilka metoder som än krävs för att göra lärlingen till en produktiv och värdig medlem av klanen.


De som uppnår den fjärde cirkelns relativa självständighet är fortfarande underställda det lokala chantryts regent men är vid det laget sannolikt så pass indoktrinerade i klanens ideologi att de betraktar frihet och individualism som farliga saker. Förr i tiden hade hierarkin form av en pyramid som sträckte sig upp till den inre cirkeln i Wien. Efter att den inre cirkelns medlemmar antingen mött den slutliga döden eller fallit in i torpor och att elders börjat lämna sina domäner så är Hus Tremeres hierarki inte lika heltäckande som den en gång var. På lokal nivå är dock de gamla principerna i full effekt.


Hus Tremere har en strukturerad och vetenskaplig syn på blodsmagi. Man förkastar en religiös syn och för istället vidare de metoder som anses ha en bevisad och konstant effekt. Därmed ser man ner på Hus Carnas hedniska metoder och Banu Haqims förkärlek för sinneshöjande preparat. Hus Tremeres tradition präglas av europeisk hermenetik med olika pentakel och organiserade metoder.

Nivå 1

Enrich the blood: Då blodsmagi ofta är i behov av stora mängder blod utvecklade hus Tremere den här ritualen för att göra processen mer effektiv och få ut mer blod från en människa än vad som annars skulle vara möjligt. Ritualen skapar ett elixir som gör en människas blod mer koncentrerat och kraftigt, vilket låter en vampyr få mer näring ur blodet än normalt. För att genomföra ritualen framställer blodsmagikern ett elixir baserat på sitt eget blod, ett halvt glas från människan som ska påverkas och fem liter djurblod. Blandningen koncentreras under processen så att den aldrig blir mer än motsvarande ett glas. Elixiret kommer med vissa negativa effekter för den påverkade människan, bland annat högre risk för blodproppar, andnings- och hjärtproblem under tiden som hen är påverkad. 


System: Elixiret kan inte användas under jakt, men låter karaktären använda sin herd en extra gång per runda. En människa som påverkas av elixiret kan effektivt sett återställa dubbelt så mycket hunger som vanligt i en vecka. På grund av riskerna och smärtan ritualen utsätter en människa för så får karaktären en fläck om hens mänsklighet är högre än 5 varje gång den används.

Purge the inner demon: När olyckan väl är framme och någon har fallit in i frenzy så har Hus Tremere en ritual speciellt anpassad för att hantera detta. För att förbereda ritualen så behöver blodsmagikern en grov nål som placeras i en silverskål med hens eget blod. Efter att processen är fullbordad så har nålen förmågan att tysta ned besten och potentiellt stoppa en pågående frenzy.


System: För att aktivera ritualen så driver blodsmagikern nålen genom handen på den som ska påverkas. Effekten tystar omedelbart ned besten och avbryter en frenzy om den pågår. Naturligtvis är en vampyr i frenzy obenägen att låta sig bli stucken i handen och kan behöva hållas ner. Effekten är inte behaglig för de som utsätts för den och har en tendens att få offret att känna sig apatisk och tillbakadragen under någon timme efteråt. Nålen behåller sin effekt ett antal nätter motsvarande blodsmagikerns nivå i blood sorcery, men kan under den tiden användas hur många gånger som helst.

Nivå 2

Resonance shift: Genom sina studier av blodsmagi har hus Tremere lärt sig hur man manipulerar resonansen i människoblod relativt snabbt utan att behöva långsamt påverka människan. Många finner det här effektivt för att justera resonansen i sin herd eller för att sälja rätt typ av blod till andra besläktade. Ritualen har också en unik effekt på thin-bloods som i högre grad påverkas av resonansen i blodet de dricker. För att genomföra ritualen framställer blodsmagikern ett elixir baserat på sitt eget blod, en droppe blod med resonansen hen eftersträvar och fruktsaft eller vin. Människor som dricker blandningen kommer därefter att få den önskade resonansen.


System: Ritualen framställer motsvarande tre doser av elixiret. Människor som dricker av det kommer i tre nätter att få resonansen i elixiret, oavsett vad de hade från början. Därefter kommer deras naturliga resonans att sakta återkomma. Vampyrer spyr upp elixiret på grund av dess ingredienser, men thin-bloods påverkas som om de druckit blod med den avsedda resonansen, vilket både ger dem resonansens effekter och ändrar deras extra disciplin för att matcha resonansen.

Seal egress: Den finns många hemligheter gömda i Hus Tremeres bibliotek och chantries. För att göra sina högkvarter säkra så kan man göra det omöjligt att gå in eller ut ur ett rum utan rätt lösenord. För att genomföra ritualen så ritar blodsmagikern sigill längs med rummets ytterväggar. Därefter kommer rummet att aktivt hindra inkräktare från att gå in eller ut.


System: Blodsmagikern väljer om ritualen ska hindra in- eller utfart ur rummet samt vilket lösenord som ska tillåta fri passage. En inkräktare som försöker passera rummet utan att säga lösenordet kommer att hindras. Dörrar och fönster smälter in i väggarna och liknande passager ut ur rummet upphör att existera när offret försöker använda dem. Övernaturliga sätt att passera väggarna, exempelvis med blodsmagi eller discipliner, misslyckas också. Ritualen förstärker inte väggarnas integritet, så det är fortfarande möjligt att ta sig ut genom att krossa fasaden om offret är fysiskt kapabel till det. Naturligt inkorporella varelser, som spöken eller andar, kan gå igenom väggar som normalt.

Nivå 3

Bloodless feast: För att ytterligare effektivisera processen att samla in blod utvecklade hus Tremere en ritual för att bokstavligt talat tömma en människa på blod med ett minimum av krångel. Vissa ser ritualen som på gränsen till omänsklig, men argumenterar inte mot dess effektivitet. Blodet som utvinns kan också släcka en vampyrs törst mer än vanligt. Blodsmagikern behöver en levande människa som måste vara sovande eller medvetslös under processen, ritar en cirkel i sitt eget blod runt människan och placerar en kristallbägare bredvid. Under tre timmar genomför blodsmagikern besvärjelsen vilket gradvis tömmer människan på blod och fyller upp bägaren. En timme därefter fungerar blodet i bägaren som färskt människoblod med alla associerade fördelar.


System: Ritualen utvinner motsvarande fem nivåer hunger. Blodet från bägaren behåller resonansen som den offrade människan hade och har en förhöjd smak. Eftersom en människa dog under processen så kan alla som dricker av blodet sänka sin hunger till 0 under samma natt, även från andra jakttillfällen. Blodet som utvinns är tillräckligt för att exempelvis räcka ett helt Elysium och behåller den senare effekten även om andra vampyrer inte dricker tillräckligt för att minska sin hunger. Eftersom ritualen innebär ett mord på en människa så får en karaktär som utför den två fläckar om hens mänsklighet är högre än 5.

Pavis of foul presence: Populärt kallad ”anti-Ventrue-ritualen” inom Hus Tremere. Ritualens existens är en väl bevarad hemlighet. För att genomföra ritualen så sänker blodsmagikern en bit blått silke i en silverskål med sitt eget blod. Därefter knyter hen tyget runt halsen. Väl i effekt så skyddar ritualen mot de flesta försök att påverka blodsmagikerns känslor.


System: Så länge som silkestyget är knutet runt halsen så är blodsmagikern immun mot alla krafter av presence som inte har en högre nivå i disciplinen än vad blodsmagikern har nivåer i blood sorcery.

Detta inkluderar amalgam där presence ingår så länge som det ovanstående gäller.