Traditionerna


Det närmaste vampyrernas samhälle kommer någon form av strukturerad lag eller enhetliga regler är sannolikt Traditionerna. De sex traditionerna instiftades av Camarillan på 1500-talet, även om varianter av flera av dem förekommit tidigare. Camarillan betraktar traditionerna som huggna i sten och ryggraden i det besläktade samhället. Anarkernas inställning varierar kraftigt från stad till stad. De flesta håller hårt på den första traditionen, men resten är i regel föremål för diskussion. Observera att Anarker enbart praktiserar Maskeraden, alla andra Traditionerna är specifika för Camarillan

I: Maskeraden


“Du skall icke avslöja din sanna natur till de som icke är av Blodet. Att göra så är att frånsäga sig rätt till Blodet”


Grundbulten i traditionerna och i princip den enda regel som både Anarkerna och Camarillan är överens om. Att avslöja sin natur som vampyr för en människa är förbjudet, även om visst manöverutrymme finns för ghouls eller tilltänkta childes. Besläktade får i regel utrymme att städa upp brott mot maskeraden de själv orsakat, exempelvis genom att röja undan vittnen eller få dem att glömma händelsen, men att lämna sådant utan åtgärd får i regel hårda konsekvenser. 


II: Domänen


“Din Domän är din ensak. Alla andra är skyldig dig aktning medan de är i den. Ditt ord får icke utmanas i din Domän”


En domän definieras oftast som den stad, eller en del av en stad, en prins inom Camarillan styr, även om en prins kan tilldela domäner inom sitt område till andra besläktade som gjort sig förtjänta av det. Traditionen kräver respekt och lydnad av de som vistas i en domän och är grunden för prinsens styre.


III: Avkomman


“Du skall endast inviga en annan med din Äldstes tillstånd. Om du skapar en annan utan din Äldstes tillstånd, skall både du och din avkomma dräpas”


Att inviga en annan besläktad är ett privilegium, inte en rättighet. Med "äldste" så menar den tredje traditionen i regel prinsen. Nya besläktade får bara invigas med prinsens tillstånd, vilket brukar reserveras för de som förtjänat det. Att inviga utan tillstånd leder i regel till att både förbrytaren och hens childe avrättas.

IV: Ansvaret


“De du inviger äro såsom dina egna barn.

Tills att din avkomma frisläpps, skall du råda över dem i allt. Deras synder kommer vara dina att utstå”


Till dess att en besläktad är förklarad som neonat så är hens sire ansvarig för hens handlingar. Eventuella brott, skulder eller liknande konsekvenser är en nyligen invigd sires ansvar att hantera, även om personen också har fria tyglar att bestraffa sin avkomma själv. V: Gästfriheten


“Hedra varandras Domäner.

När du kommer till en främmande stad skall du presentera dig till den som härskar där. Utan godkännande är du Intet”


Det anses vara god ton att vid första tillgängliga tillfälle introducera sig som nyanländ i en domän för prinsen. Vissa domäner är mer generösa på det här området och ger nyanlända fram till nästa Elysium att formellt introducera sig, medan andra betraktar det som ett brott mot traditionen om det inte sker omedelbart. VI: Förintelsen


“Du är förbjuden att tillintetgöra en annan av Blodet.

Förintelserätten tillhör enbart din Äldste. Enbart den Äldste kan utropa Blodsjakt”


Besläktade är förbjudna att döda varandra om det inte sker med prinsens godkännande under exempelvis en blodsjakt eller avrättning. Allt våld fram tills dess brukar dock vara acceptabelt, även om vissa prinsar tolkar det som ett brott mot traditionen om förövaren hade tydlig avsikt att döda offret om exempelvis eld användes. Traditionen gäller specifikt bara dödandet av andra besläktade, det finns inga formella konsekvenser om en besläktad dödar en människa på ett sätt som inte bryter maskeraden.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.