Traditionerna


Traditionerna fungerar för besläktade och speciellt Camarillan som de tio budorden gör för kristna: lagar eller regler som man skall leva efter och inte bryta mot. Här nedan finner ni de sex traditionerna och förklaringar över vad de betyder för de besläktades samhälle.

I: Maskeraden


“Du skall icke avslöja din sanna natur till de som icke är av Blodet. Att göra så är att frånsäga sig rätt till Blodet”


Kanske den allra viktigaste traditionen som både Anarkerna och Camarillan är överens om. Maskeraden kan enklast beskrivas som regeln att människor inte får veta att besläktade finns. Om någon bryter mot denna tradition så begår denne ett så kallat maskeradbrott och om denne inte rättar till misstaget (exempelvis raderar människans minne eller dödar den) så kommer den besläktade att avrättas för sitt brott.


II: Domänen


“Din Domän är din ensak. Alla andra är skyldig dig aktning medan de är i den. Ditt ord får icke utmanas i din Domän”


Vad som definieras som domän är det området en Prins tagit i beslag och nu härskar över. Du skall respektera prinsens ord när du vistas i dennes domän och att bryta mot direkta order från prinsen brukar sluta illa.


III: Avkomman


“Du skall endast inviga en annan med din Äldstes tillstånd. Om du skapar en annan utan din Äldstes tillstånd, skall både du och din avkomma dräpas”


Att dela med sig av det eviga livet är inte någon man gör hur som helst eller till vem som helst. Innan man inviger en människa och för evigt dömer dem till livet som besläktad så måste den blivande siren få tillstånd från domänens prins. Om detta tillstånd inte gavs innan invigningen ägde rum så är straffet att både skaparen såväl som skapelsen att avrättas.

IV: Ansvaret


“De du inviger äro såsom dina egna barn.

Tills att din avkomma frisläpps, skall du råda över dem i allt. Deras synder kommer vara dina att utstå”


Precis som människor har ansvar för sina barns handlingar så har även besläktade ansvar för dem de inviger. Detta gäller tills den dagen då en nyinvigd blir neonatförklarad (förklarad som myndig besläktad). Men tills dess ligger ansvaret på den som skapade barnet, oavsett hur milda eller grova överträdelser som begås.V: Gästfriheten


“Hedra varandras Domäner.

När du kommer till en främmande stad skall du presentera dig till den som härskar där. Utan godkännande är du Intet”


Även om du kanske tror att du anlänt till en domän obemärkt så vet garanterat någon i domänen (antagligen prinsen) redan att du är här och du gör bäst i att anmäla din närvaro. Att vistas i en domän utan att att ha fått tillstånd för det kan snabbt leda till problem. Förvisning eller värre straff är inte ovanliga, så det är viktigt att vara punktlig när det kommer till denna traditionen.VI: Förintelsen


“Du är förbjuden att tillintetgöra en annan av Blodet.

Förintelserätten tillhör enbart din Äldste. Enbart den Äldste kan utropa Blodsjakt”


Att avsluta ett mänskligt liv är något som vissa besläktade ser ner på, men att faktiskt dräpa en besläktad är strikt förbjudet om inte domänens prins utropat blodsjakt på en specifik individ. Endast då är det tillåtet att avsluta en besläktades liv. Att bryta mot denna traditionen kommer med största sannolikhet leda till att en blodsjakt istället utropas på dig om du inte har en väldigt bra ursäkt.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.