Göteborgs domän


För varje domän finns det en historia och Göteborgs som domän har en intressant sådan. Att en Camarilla domän kunde förändras så hastigt är värt att lära sig av då historien har en obehaglig förmåga att återupprepa sig i dessa moderna nätter. Denna sidan ger en kort summering av historien för Göteborgs domän och hur den politiska situationen ser ut i staden just nu.

Domänens tidiga historia (1810-2012) 


Domänen har en brokig historia och var under större delen av 1700-talet omväxlande i både Camarillan och Sabbatens ägo. Styren varade sällan längre än ett par år och områden växlade i princip ägare från natt till natt. Det här skicket varade tills 1810, då Goethe Einarsson, elder av klan brujah, migrerade till domänen med tre av sina childes. Under en period av fem år utrotade Goethe systematiskt alla spår av sabbatens inflytande och installerade sina childes i små domäner i stadens ytterområden. Staden deklarerades som en domän under Camarillan år 1816 och trots upprepade försök så lyckades Sabbaten inte återta staden. 


Göteborg hade länge en mer förlåtande attityd gentemot anarker och oberoende klaner, under förutsättningen att de bidrog till domänen och respekterade Camarillans lagar. Den här lugna perioden varade till början av 1900-talet, då Goethe mödades av vad som påstods vara en medlem av sabbaten. I själva verket var det en konspiration mellan en ancilla av klan Ventrue och klan Toreador som var missnöjda med domänens förlåtande attityd till anarker och andra avvikande grupper.


Under 1900-talet drev det nya styret en successivt hårdare linje mot anarkerna för att få dem att direkt svära sig till Camarillan. Det här fick snarare motsatt effekt, i synnerhet efter anarkstaternas grundande under 40-talet. Styrets respons vara att öka trycket på anarkerna, vilket i sin tur gjorde att fler inom Camarillan sympatiserade med dem. Göteborgs behandling av anarkerna sågs även av andra domäner i resten av Europa som överdrivet repressiv. Domänen var dock huvudsakligen stabil och trygg så länge som man inte var anark. Spänningen hängde dock i luften och i början av 2000-talet skulle det slutligen koka över.

Foto: go:night

Scharlakansnatten (2012-2014)


Göteborg var en orolig domän under åren fram till det som brukar kallas för Scharlakansnatten. Efter konventionen i Prag eskalerade situationen för att runt 2012 koka över helt. Konflikterna mellan Camarillan och Anarkerna började i mindre skala, men hade eskalerat till direkta strider 2013. Vem det var som började är ytterst osäkert och eftersom båda sidorna i efterhand kom att beskylla varandra och de ansvariga numera är aska så lär just den frågan aldrig besvaras. I efterhand kom besläktade att dra slutsatsen att orsaken till Scharlakansnatten var konflikten mellan sekterna och det mindre diskreta sättet det sköttes på.

Själva Scharlakansnatten ägde rum den 13:e december 2014, men egentligen påbörjades den på morgonen samma dag. Besläktade och ghouls beskriver ungefär samma sak: hur havens stormades av grupper med svartklädda militärer i ballistiska masker utan någon indikation eller symbol på vilken organisation de tillhörde. Besläktade blev antingen förvandlade till aska omedelbart eller släpades ut till väntande skåpbilar för att sedan aldrig ses igen.


Nyheterna kom in långsamt och på Elysium samma natt anfölls alla samlade besläktade och skingrades. Ett stort antal koordinerade anfall ägde rum under dagen, kvällen och natten mot både Camarillan och Anarkerna. Ledarna togs ut först och lämnade resten av domänen förvirrad och okoordinerad. Själva uppstädningen tog dagar. Vägspärrar upprättades med "terrorhot" som ursäkt, flera bostäder och havens söktes igenom och Göteborg rensades metodiskt under loppet av en vecka på allt som påminde om besläktat liv.

Vem som var ansvarig var ytterst oklart då det var det första organiserade intrycket de flesta svenska besläktade fick av den lokala motsvarigheten till den Andra Inkvisitionen. Försök gjordes från andra domäner i Sverige att undersöka vidare, men organisationen ansvarig tycktes ha försvunnit lika snabbt som den dök upp. Aktionerna gick inte helt att dölja för det mänskliga samhället och mer än ett par människor såg ghouls bli nedslagna eller skjutna och kroppar utdragna i liksäckar. Med tiden slutade dock människor ställa frågor och det hela täcktes upp som en operation mot terroristceller. Med tiden glömde folk och gick vidare.


Alla besläktade blev inte dödade. En del, i synnerhet yngre personer som inte var prioriterade mål lyckades ta sig ur staden innan vägspärrarna sattes upp. Andra lyckades smyga sig igenom blockaden eller ta hjälp av gamla tunnlar, kontakter eller vad man nu hade till sitt förfogande. Dessa utgjorde dock en minoritet och större delen av stadens besläktade blev antingen dödade eller försvann spårlöst. Ingen vet exakt hur många liv som gick förlorade.

Klicka för originalbild

Foto: go:night

Stockholmsinitiativet (2015-2018)


Eftereffekterna av Scharlakansnatten blev att Göteborg i praktiken tömdes helt på besläktade. Domänen betraktades bränd mark och till och med genomresande besläktade tog omvägar runt staden snarare än jaga och sova där tillfälligt. Det här blev i längden obekvämt för Camarilladomänen i Stockholm som fann sig snabbt avskurna från kommunikation söderifrån. Prinsen av Stockholm, Gustav Sörensson, lät initiera ett projekt för att återerövra Göteborg åt Camarillan, men ovillig att riskera några av sina egna undersåtar så lät han istället skicka sändebud till andra domäner i Europa. De flesta prinsar såg Stockholmsinitiativet för vad det var: ett genomskinligt försök från Stockholm att gardera sin egen rygg utan att riskera sina egna resurser och samtidigt ta åt sig hela äran.


Projektet stod stilla fram till 2016 när furst Sigismund von Brauner av Hamburg såg potentialen med projektet och samtidigt möjligheten att stärka sin egen position genom att ta åt sig äran för initiativets framgång. Sigismund erbjöd omfattande resurser och stöd, men krävde också att ansvaret för initiativets framgång lades på en man han kunde lite på. Den mannen var Dragomir Zarovich, Ancilla av klan Ventrue som redan hade 200 års strider mot Sabbaten och Anarkrörelsen i ryggen. Dragomir utnämndes till Ståthållare i Göteborg, en i huvudsak tillfällig titel som samlade alla auktoriteter hos ett styre av en domän i en person med huvudsaklig uppgift att säkra domänen och utnämna en furste. Med Dragomirs ledarskap, Hamburgs ekonomiska backning och frivilliga besläktade från i huvudsak Sverige som lockades till initiativet med löfte om potentiella positioner och jaktmarker så kom Stockholmsinitiativet på fötter.


Under 2017 gjordes en stor del av grundarbetet. Ghouls skickades till Göteborg för att rekognoscera och anförskaffa säkra lokaler. De första besläktade började anlända under våren 2018 för att sedan följas av Dragomir under hösten. Camarillan hävdade domän i centrala Göteborg, men en prins hade ännu inte utropats.

Anarkernas migration (2018)


Ovetandes om Camarillans planer så hade anarkrörelsen redan blivit intresserad av Göteborg. Det var inte ett koordinerat projekt, utan de första anarkerna var bara individer som ville bo i en domän fri från Camarillans lagar och var villiga att ta risken med den Andra Inkvisitionen. När anarker på genomresa började sprida ryktet att Göteborg var ”säkert” och fritt från Camarillan så utvecklades snart ett litet samhälle av en handfull anarker på Hisingen, lyckligt ovetandes om Camarillans närvaro i staden.

En stad - två domäner (2019-2020)


Under ledning av Camarillans Ståthållare Dragomir Zarovich så organiserades det första elysiet i Göteborg under 2018. När anarkerna dök upp resulterade det dock i spänningar, då ingen sekt var villig att varken backa från sina anspråk på domänen eller gå in i öppet krig mot den andra sidan, väl medvetna om att just den sortens konflikt var orsaken till domänens fall fyra år tidigare. Båda sekterna gick, om än motvilligt, med på att samexistera och en tillfällig vapenvila och uppdelning av staden gjordes mellan Camarillans Ståthållare och anarkernas sändebud Alexander Lind av klan Ventrue och Sweeper Liz Morrow av klan Brujah. Syftet var att göra en permanent uppdelning av staden under året med två domäner, en för respektive sekt. Positoneringar och förhandlingar skedde både inom och mellan respektive sekt under året för att dels försäkra sig om så fördelaktig domän som möjligt, dels för de individer med intresse att styra sina sekter efter avtalet var undertecknat. Trots turbulens och enstaka maskeradbrott så undertecknades ett avtal mellan sekternas representanter i december 2019. Anarkrörelsen tilldelades de norra delarna av Göteborg medan Camarillan tog de södra delarna. 


Avtalet följdes också av att varje sekt fick en formell ledare. Skye av klan Brujah valdes som Baron över anarkernas domän medan Johannes von Strauss av klan Tremere deklarerade praxis över Camarillans domän med Ståthållarens tysta godkännande. Det fanns mindre undantag i domänerna. Anarkernas Sändebud Alexander Lind deklarerade domän över Lindholmen och ett avtal med oklara former träffades med klan Tremere som började konstruera sitt chantry på Ramberget. Ingen av sekternas ledare kom, ironiskt nog, att bli särskilt långlivade. Von Strauss visade sig oförmögen att hantera interna konflikter inom Camarillan och efter att klan Malkavian under dramatiska former deklarerat sig obundna på ett elysium som respons på konflikter med den nya fursten och därefter sökt skydd hos klan Ventrue så valde von Strauss egen klan att lyfta handen från honom och dra tillbaka sitt stöd, med följden att fursten tvingades avgå för att därefter ersättas av Ulrik Trolle av klan Ventrue. Under det sista elysiet innan sommaren begav sig anarkernas baron Skye ut på en kortare jakt, men hittades av en insatsstyrka från Andra Inkvisitionen. Baronens klanfrände, Liz Morrow, slogs mot Andra Inkvisitionens soldater, men överlevde bara länge nog för att sätta sin baron i säkerhet innan hon avled till följd av sina skador. Baron Skye valde att i tysthet lämna domänen under sommaren och överlämna sin post till Edgar Pryce av Ministry tills dess att en efterträdare kunde väljas.


Med två domäner och etablerade sekter så blir Göteborgs besläktade åter igen påminda om att den fiende som utrotade domänen under Scharlakansnatten fortfarande rör sig bland skuggorna och aldrig har slutat leta, inte förrän varenda besläktad är reducerad till aska.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.