Mellanspel

OBS! Inflytanden som läggs på något i Mellanspel är spenderade för resten av rundan. Som du tex lånar ut alla dina Tillgångar så kan du inte använda dem igen förrän nästa runda.

Handlingar

Det finns tre olika handlingar man kan göra i mellanspel; Agerande, Investering och Utlåning, dessa kommer att beskrivas mer utförligt nedan. 


Neonater kan göra 2 handlingar, Ancillae 1. Agerande och Investering kostar vardera en handling att göra medan Utlåning är gratis. Begränsningen är per mellanspels-period, alltså tiden mellan två lajv.

Agerande:

Beskriv vad du vill göra, och skriv hur många och vilka inflytanden du använder.

Att göra ett Agerande förbrukar en av dina 2 Handlingar som du har mellan varje lajv. Ett Agerande är ett kortvarig handling som har effekt max en runda, tex organisera en fest, hitta en tjänare, spåra rätt på en person etc. 


Så här gör du:

  1. Beskriv vad du vill göra
  2. Välj vilka inflytanden som används och på vilken nivå.
  3. Välj om du använder Livets rodnad


Livets rodnad fungerar som så att den höjer din Hunger med 1, men i gengäld minskar risken för att något dåligt skall hända. Det här är relevant även för klan Nosferatu, som med Livets rodnad kan negera effekten av sin klanförbannelse.

Jakthandling


Jakthandling är ett litet annorlunda Agerande, som du kan göra för att påverka den Hunger du startar med på nästa lajv. Om du inte jagar så kommer din Hunger att sättas slumpmässigt. 


Så här gör du:

  1. Välj området du jagar i
  2. Beskriv hur du jagar (det räcker att skriva “som jaktpreferens” om du inte vill brodera ut. 
  3. Välj om du använder Livets rodnad (detta minskar risken att något går fel)

Investering

För att Investera krävs det att man har begärt ett recept (se nedan), alltså fått en lista på de Inflytanden som man behöver skicka in för att göra klart Investeringen. Dessa kan skickas in några åt gången, alla samtidigt eller spritt över flera rundor. Att Investera förbrukar en av de 2 Handlingar som du har varje lajv. 


En Investering är ett sätt att passivt varje runda generera extra duttar i olika Inflytanden (alltså Media, Lokal etc), eller att ha ett Haven. En Investering kan producera vilken som helst av de Inflytanden som finns, en Investering kan också vara ett haven (som producerar en säker plats att sova). Dessa investeringar kan förbättras och byggas på allt eftersom. 


En Investering tar i regel antingen flera rundor att göra klart, eller så kräver det att man lånar Inflytanden från andra karaktärer. 


Så här gör du: 

När du väl har ett recept är det bara att läsa genom det och se vad som behövs skickas in, ett recept för en Investering som producerar Lokal kan tex vara 3 i Lokal, 2 i Byråkrati och 2 i Finans. Du fyller sedan i vad Investeringen heter, vilka inflytanden du lägger in och på vilken nivå och om du köper några Inflytanden med Tillgångar. Sen är det bara att skicka in.

Begär recept

Begär recept krävs för att kunna skapa eller förbättra en Investering. En Investering kan antingen producera ett Inflytande eller vara ett haven. 


Så här gör du: (för att skapa en Investering)

  1. Beskriv kortfattat vad du vill göra, tex vad för Inflytande den skall producera eller om det är ett haven. Beskriv också i vilken form det är: tex så kan en Investering i Lokal vara en mäklarfirma. 
  2. Ge din framtida Investering ett namn, så att Arr och du vet vilken Investering ni pratar om i framtiden. Det gör det också lättare att märka om den omnämns i tidningen eller andra karaktärer nämner det. 
  3. Välj vilket område Investeringen skall placeras i.


Så här gör du: (för att förbättra en Investering)

  1. Beskriv hur du vill förbättra Investeringen. Vill du lägga bara öka nivån, skriv det. Vill du att din Investering skall producera 1 i ett annat Inflytande också, skriv att du också vill producera X. 

Det är helt okej att bara skriva “Nivåökning av (namn på Investeringen)”.

Överkurs

(OBS! Läs bara detta om du faktiskt är intresserad av hur det går till rent speltekniskt, detta är inte info du måste ha för att kunna skicka in mellanspel utan är överkurs för de som vill veta.)

Allt nedan görs av Arrangörerna, och du kommer inte bli meddelad det exakta resultatet av ditt slag. Det här ger dig dock en bild av vad som faktiskt sker och hur saker går till

Agerande:

Ett Agerande hanteras såhär av Arrangörerna:

* Varje dutt av inflytande representeras med en d10. 

* Antalet lyckade räknas ihop för att se hur bra det går för handlingen.

* Om 1or dyker upp så räknas dem ihop och lika många tärningar som 1or rullas för att se om något dåligt händer.

* Du kan ta bort eventuella 1or genom att; använda mask ( en bakgrund) , använda livets rodnad.

* Generellt kommer detta "något dåligt" vara något litet som inte har någon regelteknisk effekt; tex kanske börjar dina Undre Världen polare att bråka med en annan grupp och tar bort lite från din effekt eller liknande. 

I sällsynta fall så kan det bli så att det dåliga är att handlingen misslyckas där den annars skulle ha lyckats, eller att människor kommer till skada. I allra värsta fall kan du dra på dig Andra Inkvisitionens blick, men då ska saker ha gått väldigt fel. 


Exempel:

Emil använder 2 duttar i Undre Världen och 3 duttar i Lokal för att organisera ett rave i en industrilokal. När Arrangörerna hanterar handlingen så får han 3 lyckade och en 1a, då han använde livets rodnad så tas denna 1a bort och handlingen lyckas utan några extra effekter.


Exempel:

Hade Emil istället haft otur och arrangörerna hade rullat 3 1or och 1 lyckad (alltså motsatt resultat) så hade hans livets rodnad bara tagit bort en av 1orna. Arrangörerna rullar då 2 tärningar för att se hur dåligt det som händer kan bli, och effekten blir medel dålig. Effekten blir att han lyckas organisera ett rave, men tillgången till fria droger gör att två ungdomar överdoserar och dör.

Jakthandling

Varje område har olika bra jaktmöjligheter, bäst jaktmöjlighet har Centrum och Hisingen, följt av Nordost och Sydväst. 


Alla jakthandlingar har som minst 1 d10, om jagar enligt din jaktpreferens så får du ytterligare 1. Jagar du i Centrum får du också ytterligare +2, på Hisingen +2, Nordost eller Sydväst ger +1. Om det jagas för mycket i ett område (om tex alla väljer att jaga i Centrum, så kommer det öka chansen för att något går fel)


För att lyckas krävs 1 lyckad, då kommer du börja med 2 i Hunger. Får du fler lyckade kommer du börja med 1 i Hunger. Varje 1a som rullas på tärningen kommer att öka risken för att något går fel (en 1a kan tas bort med Livets rodnad). Dessa 1or samlas ihop och rullas tillsammans, i de flesta fall kommer jakten bara misslyckas. Men i särskilt dåliga fall kan det få extra effekter som att du börjar hungrigare än du annars skulle varit.

Investering

Varje nivå av Investering följer en förutbestämd mall för vad som krävs för varje nivå. (Det finns undantag tex om ett område är överetablerat eller om särskilda omständigheter gäller för området). 


Nivå 1


3 i inflytandet som skall produceras (för haven är det alltid lokal) denna kallas i fortsättning huvudinflytande.

2 i ett andra inflytande

2 i ett tredje inflytande


Nivå 2

4 i huvudinflytande (alltså av det inflytande som skall produceras)

3 I ett andra inflytande 

3 I ett tredje inflytande 


Nivå 3

4 I huvudinflytande (alltså av det inflytande som skall produceras)

4 I ett andra inflytande

3 I ett tredje inflytande

3 I ett fjärde inflytande


Nivå 4

5 i huvudinflytande 

5 I ett andra inflytande

4 I ett tredje inflytande

4 I ett fjärde intlytande(man kan delvis påverka de inflytande som står som “annat inflytande” med sin beskrivning. 

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.