Mellanspel


Vampyrer är i grunden sociala individer, och även fast de på många sätt är distanserade från människorna så är det få besläktade som klarar sig utan att interagera med människor. Vi kommer här introducera systemet för mellanspel. Mellanspel är allt som görs mellan lajven, medan scener och samtal är upp till spelarna själva så är allt som påverkar spelvärlden direkt något som skall tas med arrangörerna. 


Mellanspel består av handlingar och kan vara allt ifrån att skaffa en tjänare, bygga upp sitt haven eller skapa en nattklubb. Tanken är att det skall vara relativt simpelt att skicka in till arrangörerna vad man vill göra, och vi kommer att skapa ett par färdiga mallar man kan använda om man känner att man inte riktigt förstår hur man gör en egen.

Foto: go:night

Handlingar


Det finns tre olika handlingar man kan göra i mellanspel; Agerande, Investering och Utlåning, dessa kommer att beskrivas mer utförligt nedan. 


Neonater kan göra 2 handlingar, Ancillae 1. Agerande och Investering kostar vardera en handling att göra medan Utlåning är gratis. Begränsningen är per mellanspels-period, alltså tiden mellan två lajv.

Agerande


Agerande är handlingar som kan vara många olika saker, det kan tex vara att skaffa en tjänare, attackera någon annans investering, jaga eller att ta reda på info om en annan karaktär. Agerande är relativt simpla att skicka in till arrangörerna, du skriver vad det är du vill göra och vad för tillgångar/influenser du använder om några. 


Agerande blir klara till nästa lajv och får utdelning direkt om den lyckas, ett Agerande är en engångs handling och är inte något som du bygger på eller liknande. Enda undantaget är anfall som kan behöva längre tid på sig att ge effekt.

Investeringar


En Investering är en handling som oftast tar flera lajv att slutföra, det kan vara saker som att bygga upp ett haven eller starta en nattklubb. Det är också möjligt att förbättra en Investering med handlingar när den väl är slutförd. 


Investeringar har 5 nivåer, och ger mer utdelning desto högre nivå den är. En Investering ger utdelning i form av influenser, men en Investerings influenser är inte permanenta och om ens Investering skulle attackeras så kan man förlora dessa influenser. De influenser som en Investering ger är alltså bundna till dina investeringar, de kan användas normalt men kan till skillnad från de man köper med erfarenhetspoäng försvinna. Att attackera en Investering är alltså ett utmärkt sätt att sabotera en annan besläktad på, då du om du lyckas tar bort en del av deras inflytande eller kanske till och med förstör deras haven. 


(OBS) Ett haven genererar inte inflytande utan genererar en säker plats att bo på!

En Investering av en högre nivå kräver mer inflytande för att anfalla än en Investering av lägre nivå. Att bygga på sin Investering är därmed ett bra sätt att göra den säkrare på. 


Olika områden är olika bra platser att skapa Investeringar i, tex kanske det inte går att få en Nivå 5 Nattklubb i ett industriområde, men kanske en Nivå 5 Transportfirma. En Investering ger utdelning i influenser, man bestämmer när man skickar in vad för Investering man vill göra och vad man vill ha för influens som utdelning. 


Man skickar in en begäran om ett recept där man beskriver vad för Investering man vill göra och i vilket område och man får inför kommande lajv ett svar på vad för influenser som krävs. Man kan också skicka in en begäran att bygga på en Investering man redan har och får då ett recept inför kommande lajv. Det finns en chans att skapa en Investering som börjar på en högre nivå än 1, i receptet man får kommer det finnas ett antal influenser som man kan lägga till för att få en bättre Investering första gången den skapas.


En Investering ger sin nivå i Inflytande. En nivå 1 Investering ger 1 nivå i Inflytande. Dessa extra inflytande läggs inte på hög om de inte används utan är enbart bonus inflytande som går att använda varje mellanspelsrunda.

Utlåning


Utlåning är den simplaste av handlingar i mellanspel. Det är helt enkelt ett meddelande via spelsystemet att man tänker låna ut Influenser eller Tillgångar till en annan spelare. Om du inte skickar en Utlåning kan du inte låna ut Influenser.

Foto: go:night

Praktiska exempel


Inför varje mellanspelsrunda så skickas ett Google Formulär ut till alla spelare, man börjar med att fylla i sin mailadress och sedan sin karaktärs namn. Man väljer sedan om man vill göra ett Agerande, en Investering eller en Utlåning.

Agerande


För att skicka in ett Agerande väljer man att man vill göra ett Agerande. Sedan beskriver man vad det är man vill göra. Vill man göra en jakthandling så väljer man först Agerande och sedan Jakthandling. 


Exempel: Adam vill ordna en fest i Angered. Han väljer därför att han vill göra ett Agerande och beskriver att han vill ordna en glamorös och lyxig fest i en fin lokal. Han trycker sedan i vilka bakgrunder han tänker använda och hur mycket tillgångar, om några, han vill använda. Sedan väljer han huruvida han använder Livets Rodnad och slutligen placerar han det i Angered. 


Exempel: Vera vill göra en Jakthandling, detta faller in under Agerande så hon väljer därför att göra ett Agerande. Hon trycker sedan i att hon vill göra en Jakthandling och väljer om hon vill göra en Anfallsjakt, en Social jakt eller om hon vill Jaga Djur. Hon trycker sedan in sin jaktpreferens, väljer vilket område hon vill jaga i och svarar på huruvida hon använder Livets Rodnad eller inte.

Foto: go:night

Investering


För att skicka in en Investering väljer man att man vill göra en Investering i formuläret. Du väljer sedan om du vill begära ett recept, om du vill fullfölja ett recept du fått eller om du vill bygga på en Investering du redan har. Nedan följer ett par simpla mallar för att visa hur det är tänkt att man skall svara i formuläret för bäst resultat. För att påbörja en Investering, eller för att bygga på en Investering, krävs det alltid att man begär ett recept. 


Receptbegäran haven

Jag vill bygga upp ett haven i (område här), (beskriv egenskaper)


Exempel: Jag vill bygga ett haven i Västra Göteborg, jag vill att det skall vara skyddat från insyn och att det skall ha en dold tunnel för att snabbt kunna fly ut. 


Receptbegäran firma/klubb

Jag vill bygga en (firma/klubb) i (område här), (beskriv firma/klubb) , jag vill att den skall producera (influens). 


Exempel: Jag vill bygga en Transportfirma inriktad på transport via skepp i Skärgården, jag tänker mig att den skall heta något i stil med “We sail” och främst vara inriktad på import av varor från utlandet. Jag vill att den skall producera Transport då jag vill kunna använda den för att transportera saker till och från Göteborg.

Fullfölja ett recept

Detta väljer du om du skickat in en receptbegäran och fått som svar vad det är som krävs för att utföra Investeringen. Du börjar då med att beskriva din investering igen, och sedan trycker du i vilka inflytande du använder och på vilken nivå. Du behöver antingen själv ha dessa inflytanden eller låna dem från en annan karaktär (det krävs då att de skickar in en Utlåning för att du skall få tillgång till det de lånar ut). Du väljer sedan om du vill använda Tillgångar för att köpa till några influenser du inte har och sedan i vilket område du vill placera den. Du måste inte skicka in allt som krävs i receptet på en gång utan kan skicka in fler Investeringar vid ett senare tillfälle för att fylla på det du saknade. Först när kravet i receptet är uppfyllt kommer du få ett meddelande om att Investeringen är slutförd och på vilken nivå den börjar.


Exempel: Hanna vill påbörja Investeringen för att skapa sin Nattklubb “Fifth Edition”.

Hon skriver detta i beskrivningen och sedan börjar hon fylla i de bakgrunder hon fått i receptet. Hon behöver 3 i Nattliv, 2 i Lokaler och 2 i Byråkrati, hon har inte alla just nu utan fyller i de hon kan just nu vilket är 2 i Nattliv och 1 i Lokaler. 


Receptbegäran Påbyggnad

Jag vill bygga på min (beskriv Investering), (beskriv hur du vill förbättra den)


Exempel: Jag vill bygga på mitt haven i Västra Göteborg, jag vill lägga till kameror på utsidan och jag vill att ett bikergäng en gång i veckan patrullerar området runt omkring och jagar bort alla människor från närområdet.

Utlåning


För att göra en Utlåning så väljer man först och främst detta alternativ i formuläret. Man skriver sedan namnet på den karaktär man vill låna ut till och vilka influenser på vilka nivåer man vill låna ut. Man kan också fylla i om man vill låna ut tillgångar. 


Exempel: Lucas vill låna ut några av sina bakgrunder till Saga, han skriver därför Saga i fältet för karaktärsnamn. Han väljer sedan att låna ut 1 i Media och 1 i Nattliv, han väljer också att låna ut 2 i Tillgångar. Han kan sedan skicka in Utlåningen och hans influenser och tillgångar är därmed utlånade.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.