Vad är mänsklighet? För de flesta besläktade är det bara ett ord, en maskerad, en fasad som skyddar oss. Vissa ser det som en svaghet, andra som det enda mellan oss och Besten. Vissa föraktar det, andra önskar att de kunde kasta bort det.
För oss i klan Toreador är det annorlunda.


Mänsklighet är ett strävande efter vad som får våra hjärtan att slå. En serenad fylld med känslor och längtan. En målning som förråder konstnärens innersta känslor. Men också människors tafatta trevanden på dansgolvet och passionerande men tondöva skrålanden på krogen. Mänsklighet är för oss strävan efter något, gnistan som alltid döljer sig bakom nästa hörn, en flamma som vi vagt kommer ihåg men som få av oss hittar igen. 

Vilka är klan Toreador?


Klan Toreador betraktas i regel som en av den ”högre” klaner vid sidan om klan Ventrue. Det som kännetecknar klanen är ett starkare band till sin mänsklighet än vad som är typiskt för besläktade. Toreadorer relaterar starkare till mänskligheten via olika passioner som i regel är associerade med olika former av konst eller kultur. Toreadorers passioner är inte nödvändigtvis statiska, utan rör sig inom sina kategorier beroende på individens humör. De flackar från det ena projektet till det andra, sökande efter en mänsklighet de inte längre har. Av den anledningen är klanen sällan statiskt. Till och med äldre Toreadorer har lättare att hålla sig uppdaterad med tiderna och mänskliga trender än andra vampyrer.


På grund av sin natur har klanen historiskt dragits till roller och samhällen där de fått utlopp för sin konstnärliga passion. Alla Toreadorer är inte kapabla att själva skapa konst, men de som inte är det brukar försöka upplyfta mänskliga exempel och tjäna som sponsorer och patroner för människor som har begåvningen de själva saknar. Sedan medeltiden har klanen haft ett starkt fäste i Frankrike, i synnerhet Paris som av klanen betraktas som något av ett ideal. Toreadorer är sociala kameleonter och är skickliga på att röra sig i en mängd mänskliga kulturer och samhällen. Därför har de ofta haft en viktig roll i domäner där de tjänat som det mänskliga ansiktet. I Camarillan har klan Ventrue och klan Toreador ett väletablerat samarbete där Ventrue oftast står för det generella ledarskapet och administrativa förmågan medan toreadorerna manövrerar det mänskliga samhället till sektens fördel. Klanens relativt starka förankring i sin mänsklighet gör det lättare för dem att infiltrera mänskliga sociala grupper, maskera sin sanna natur och agera med passion runt sånt som människor förväntas vara passionerade av. Det här är förstås ett tveeggat svärd. Toreadorer som tappar greppet om sin mänsklighet ger oftast uttryck för de mer extrema och avskyvärda delarna av mänskligt beteende. En Toreador gör sällan något halvhjärtat, så när de väl faller så faller de ordentligt. I slutändan jagar Toreadorer mänsklighet i förhoppning om att tända en gnista de sedan länge förlorat själva, även om de inte vill erkänna det för någon. 


Toreadorer är extremt olika eftersom vad som betraktas som konst bokstavligt talat ligger i betraktarens öga. En Toreadors val av childe är inte nödvändigtvis särskilt väl genomtänkt, utan många omfamnar i ren passion baserat på deras aktuella fokus eller bara av vad de uppfattar som kärlek. För varje begåvning som omfamnas in i klanen går det i regel minst två childes som inte är något mer än ett vackert ansikte. Klan Toreador är till synes enade utåt när de ses av andra, men i praktiken ägnar sig medlemmarna konstant åt att försöka överträffa varandra, gärna på andra toreadorers bekostnad. Klanen är inte så strikt organiserad, utan en Toreador får status från sitt rykte och insatser. I regel existerar det två kategorier av personerInom Camarillan finns en etablerad kutym och toreadorer bildar sociala klickar runt speciellt karismatiska medlemmar av klanen. I anarkrörelsen är det mycket mindre organiserat och det är i regel var man för sig själv.

Disciplinerna

Auspex: Varje Toreador har sannolikt till viss del förhöjda sinnen för att kunna uppskatta sin konstform, men vissa tar det ett steg längre. Förutom den förhöjda uppfattningsförmågan ger disciplinen klanens medlemmar möjligheten att läsa av andra personers känslor för att lättare kunna navigera det sociala spelet, eller bara möjligheten att se snokande vampyrer som försöker gömma sig.

Celerity: Vissa toreadorer är fysiskt lagda, även om klanen inte har ett rykte som krigare. Disciplinen låter dem dansa över slagfältet likt penseldragen från en målare, eller bara springa iväg när oddsen är för övermäktiga.

Presence: Klan Toreador är sannolikt en av klanerna som är skickligast på att använda disciplinen på grund av sin förståelse för människor och besläktades känslor. Klanen använder den ofta för att ge sina ord mer tyngd, utnyttja andras känslomässiga tillstånd eller inspirera fruktan, beundran eller besatthet.

Förbannelsen: Passionen


Alla Toreadorer har ett starkt band till mänskligheten och dess olika uttryck. Det här manifesterar i starka passioner för olika ämnen som kan flamma upp i kortvarig besatthet under rätt, eller fel, omständigheter. Även om Toreadorer har starka känslor, positiva eller negativa, om många saker så finns det ett antal uttryck för mänskligheten som ligger varje medlem av klanen närmare om hjärtat. Dyker dessa ämnen upp så kommer en Toreadors passion att flamma upp till besatthet. Det här kan leda till att personen fokuserar på sin passion på bekostnad av allt annat eller rentav utmanar andra besläktade på dueller som alltför högljutt uttrycker ett ogillande av ett ämne som Toreadoren brinner för. Klan Toreador, likt många av de ”högre” klanerna, betraktar inte sin förbannelse som en svaghet utan ett bevis på förfinade sinnen. Andra besläktade ser dock denna besatthet för vad den är.

Spelsystem:

Karaktären börjar spel med minst två områden som hen är besatt av, exempelvis klassisk musik, silversmide, religiös konst eller gymnastik. Nästan allt som på något sätt kan vara estetiskt och ses som vackert kvalificerar som ett område. Dyker området upp under spel så måste toreadoren fokusera på det bortom allt annat. Hör hen en diskussion om ett av sina ämnen på elysium så kommer hen att tränga sig in i den diskussionen och erbjuda sina åsikter, ombedd eller inte.