En befordran skulle sannolikt vissa sett det som. Jag själv såg det som min plikt att lyfta klanen till nya höjder. Ni vet mycket väl att utan vägledning och stöd från kungarnas klan skulle Camarillans imperium omedelbart rasa samman. Vi är vad Camarillan faktiskt behöver, och oavsett hur mycket ni nu föraktar vårt blåa blod, är ni tvungna att acceptera våran ovärderliga roll i dessa farliga nätter.


Vi har lagmän, senechaler och prinsar i domäner världen över och har ni besökt ett elysium har ni märkt av vårt inflytande men framför allt vår makt. Ni vet vilka vi är och vad vi är kapabla till, så ni gör bäst i att uppföra er korrekt när ni överväger tilltala oss.


Vi har en domän att styra, så fatta er kort.

Vilka är klan Ventrue?


Heder, disciplin, respekt; dessa är några av sakerna som driver Kungarnas Klan. Klan Ventrue ser sig själva som den ädlaste klanen vars uppgift är att leda resten av de besläktade. Detta är inte nödvändigtvis på grund av girighet eller makthunger, klanen betraktar helt enkelt sig själva som de enda som är kapabla att bära ledarskapets tunga börda.


Klanen omfamnar i regel personer i maktpositioner. I forna tider innebar det kungar, adelsmän eller krigsherrar, men klanen har anpassat sig väl till moderna tider och rekryterar numera bland annat från finansmän, direktörer, entreprenörer, politiker och liknande makthavare.


Respekt och artighet är viktigt för klan Ventrue. En medlem av klanen höjer sällan rösten eller visar några tecken på bristande självkontroll. Till och med när hen utsätts för förolämpningar offentligt så ger en medlem av klan Ventrue sällan mer än ett artigt leende och en bitande replik i samtalston.


Klanen är stolt över sin historia och styrde i forna tider Rom och stora delar av Europa. I nutid är Camarillan deras största verk och klan Ventrue grundade i praktiken sekten på 1500-talet under ledning av en av sina mest respekterade elders: Hardestadt.


Klanen är i praktiken synonyma med Camarillan och ser sig själva som dess arkitekter och ledare. De är klart överrepresenterade när det gäller prinsarna över Camarillans domäner och till och med i domäner där en Ventrue inte styr så sitter dess medlemmar ofta i maktpositioner. Klanen är extremt skicklig på att manipulera både det mänskliga samhället och andra vampyrer, vilket ger dem ett betydande inflytande i en sekt som värdesätter just dessa egenskaper. Mängden Ventrue utanför Camarillan är väldigt få, och klanen betraktar inte ens de medlemmar som valt att tillhöra andra sekter som Ventrue längre, utan som något lägre stående.


Internt har klan Ventrue ett komplicerat system av heder, positioner och anseende som är svårbegripliga för andra klaner. Det har dock skapat en känsla av samhörighet och professionell lojalitet inom klanen. Två Ventrue kan vara rivaler politiskt, men klanen visar aldrig tecken offentligt på att vara något annat än fullständigt enad och går snabbt ihop mot yttre hot.


Mordet på Hardestadt har om något fått klan Ventrue att sluta leden och mångfaldiga sin hängivenhet till sekten. Klanen tillhör i praktiken uteslutande Camarillan och en sire riskerar hellre livet genom att mörda en childe som försöker ansluta sig till anarkrörelsen än att uthärda den skam som annars skulle bli resultatet. Klanen betraktar det fåtal medlemmar som finns bland anarkerna som förrädare. Dessa individer är inte längre Ventrue utan i praktiken Caitiffer, värda mindre än till och med en Brujah eller Gangrel.

Foto: Pär August Fredriksson

Disciplinerna

Dominate: Klan Ventrues signaturförmåga. Flertaliga har lärt sig på fel sätt att en Ventrue kan göra de svagsinta till åtlöje offentligt och forcera fram lydnad hos de som är dåraktiga nog att opponera sig. Inom klanen ses överdriven användning av disciplinen som en svaghet och högre respekt ges till klanmedlemmar som kan forcera sin vilja utan att behöva använda blodskrafter.

Fortitude: Till det yttre kan en Ventrue se svag och bräcklig ut, men skenet bedrar. Medlemmar av klanen kan ta enorma mängder stryk utan ett backa, en användbar förmåga då de ofta befinner sig i högt uppsatta, men utsatta positioner.


Presence: Förmågan används i regel för att accentuera en Ventrues redan existerande sociala närvaro. Om dominate är en hammare så är presence en skalpell och en skicklig användare kan spela på besläktades känslor och vända en opinion åt önskat håll.

Förbannelsen: Smaken


Ur klan Ventrues synvinkel så har de ingen klanförbannelse över huvud taget. Däremot har de en förfinad smak som är ett par snäpp över vad pöbeln i de övriga klanerna besitter. Varje medlem av klanen har en specifik preferens på blod och vägrar dricka något annat. Klan Ventrue ser det som att de teoretiskt sett skulle kunna dricka vilket blod som helst, men varför nöja sig med utspätt öl när man istället kan dricka ett fint åldrat franskt vin?


Spelsystem:


Karaktären har en mer förfinad smak, vilket gör att hen är mycket mer restriktiv i vilken typ av blod som hen kan dricka. Välj vid karaktärsskapandet en typ av människor, exempelvis homosexuella, personer som lider av depression, människor av rysk härkomst eller liknande. Den typen av blod är det enda som karaktären kan dricka och få näring av. En ventrue kan fortfarande dricka annat blod, men deras kropp stöter bort det och de har oftast tillräckligt med tid för att ursäkta sig, lämna rummet och sedan spy upp blodet i enrum.


En Ventrue kan inte jaga på lajvet om hen inte hittar ett byte som matchar hens preferenser. En medlem av klanen som är åtminstone en ung neonat eller äldre har lärt sig att känna lukten av sin preferens och kan med en kort observation av ett byte avgöra om hen matchar vampyrens preferens eller inte. En Ventrue kan inte dricka djurblod eller lagrat blod, endast färskt människoblod som matchar hens preferens fungerar, men vampyrblod kan fortfarande drickas som normalt.