Spelsystem


Precis som i alla typer av lajv och rollspel finns det såklart spelsystem/regler för att vi skall kunna ha så roligt som möjligt när vi lajvar. Här nedan finner du alla olika spelsystemen/regler som vi använder oss av i go:night. Detta innefattar allt ifrån hur man spelar med superstyrka på lajvgolvet till hur besläktade gör affärer som påverkar den mänskliga världen.

Besten bakom masken


Din krop, din röst och din personlighet. Detta är bara en mask. En lögn som döljer den faktiska sanningen att du är vad du är. Ett monster. Att existera som vampyr är en kamp, en ständigt krig mellan vem du en gång var och den nu nu är. Din mänsklighet tynar sakta bort och din törst för blod bli bara mer och mer konsekvent. Dessa sidor förklarar spelsystemen för hur man spelar på de mänskliga såväl som monstruösa sidorna av lajvet så som jakt, hunger och såklart besten.

Krafterna & våldet


Med arvet att Caines förbannelse kommer också kraterna som ärvts från sire till childe generation till generation. Besläktade har förmågor som en människa i många fall skulle associera med magi eller påhittade fantasier som inte är möjliga. Men samtidigt kan en vampyr lyfta en bil, springa snabbare än du hinner blinka och få dig att glömma vad du just såg hen göra. Hur kan detta vara möjligt? På dessa sidorna går vi igenom hur spelet kring disciplinerna och strider går till, samt den vedervärdiga manipulationen som blodsband för med sig.

Spelet mellan Elysium


På grund av det minst sagt osäkra läget som Göteborgs domän just nu befinner sig i så måste ändå vampyrerna utföra affärer och handlingar mellan sina utspridda möten som inte skyddas av Elysiums säkra väggar. Detta medför sig såklart risker och svårigheter så det alltid finns en risk att fel person ser dig jaga eller att någon hörde dig prata lite för högt om vad du faktiskt har för avsikt med din nya klubb. Dessa sidorna förklarar hur spelet utanför lajvet går till, både när arrangörer är inblandade men också när du som spelare  vill söka upp en annan spelares karaktär för att föra historien vidare.

Evighetens slut


Även om du som vampyr har möjligheten att lever för evigt så är du inte odödlig, odöd jag men inte oförstörbar. Saker som eld, solljus och stora mängder våld kan avsluta även de mäktigaste besläktade och detta är något som är värt att ha i åtanke. Ingen är säker. På denna sidan får du vet mer om hur karaktärs död går till, hur vi som arrangörer hanterar konceptet och hur man går vidare till en ny karaktär efter att din gamla har lämnat oss.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.