Bakgrunder


Din bakgrund definierar inte alltid dig som person, men som vampyr kan den betyda liv eller död. Vad din karaktär har  för kontakter, tillgångar eller rykte i samhället är något som ständigt kommer på tal i de odöda samhällets affärer, och att kunna sälja sin expertis eller kontakter är en del av olivet för en vampyr. Denna sidan går in mer på djupet över de olika områdena som din karaktär kan vara inriktad på och vad för för och nackdelar dessa kan föra med sig in i mörkret.

Inflytande


Karaktären har inflytande över en del av samhället eller region i en stad. Exempel på grupper i vilka en karaktär kan ha inflytande är media, organiserad brottslighet, byråkrati, politik, polis, militären, gatugäng och liknande. Exempel på en region kan vara Majorna, Örgryte, centrum eller Mölndal. Inom området eller gruppen så har karaktären kontakter, bekanta och vet hur man får saker gjort, vem man behöver prata med eller muta. Poäng spenderade i den här bakgrunden ger en generell bonus på +1/nivå för handlingar eller investeringar som involverar den berörda gruppen eller området. Detta är kumulativt ifall båda skulle applicera. Exempelvis så lägger en karaktär med inflytande (Majorna) och inflytande (politik) till sin bonus i båda kategorier för politiska handlingar eller investeringar i Majorna.


Nivå 1: Du känner ett par personer och kan garantera att bli hörd inom området eller gruppen.


Nivå 2: Du har inflytande inom området eller gruppen och de vill gärna göra tjänster för att hamna på din bra sida.


Nivå 3: Du har ett starkt inflytande och mänskliga aktörer inom området eller gruppen korsar dig ogärna.


Nivå 4: Mycket mäktig. Utan en mycket god ursäkt så gör personer inom området eller gruppen som du önskar.


Nivå 5: Ditt inflytande dominerar området. Du styr i praktiken gruppen eller regionen bakom scenerna. Andra försöker ta reda på vad du vill och göra det för att vara dig till lags.


(OBS) Det kan bara finnas en karaktär med tillgång till den femte nivån per influens. Godkännande från arrangörerna krävs för att få tillgång till den nivån.

Foto: go:night

Områden av inflytande:


Byråkrati: Täcker in både samhällstjänster som el, vatten, förvaltningen och den politiska byråkratin med partier, föreningar och labbyverksamheter.


Industri: Företag som fokuserar på tillverkning, stora som små.  


Lokal: Bostadsbranschen, banker, affärsvärden, aktiemarknaden och liknande aktörer.


Lyx: Företag och kontakter som tillhandahåller exklusiva föremål och material.


Media: Musik, film, teater samt olika former av media som tidningar, TV, radio och sociala medier.


Nattliv: Klubbar, krogar och andra verksamheter som står för underhållningen när solen har gått ner.

Foto: go:night

Herd


En herd är en grupp människor som karaktären kan dricka ifrån utan risk. Exakt hur en herd är uppbyggd är olika från besläktad till besläktad, huruvida människorna vet om att de blir druckna ifrån eller inte beror på den besläktade. Herd kan användas för att när som helst under kvällen minska karaktärens Hunger genom jakt. 


Nivå 1: 1-3 personer. 


Nivå 2: 4-7 personer. 


Nivå 3: 7-15 personer. 


Nivå 4: 16-30 personer.


Nivå 5: 31-60 personer.

Foto: go:night

Polis: Polismakten och eventuella förgreningar. 


Spiritualitet: Inkluderar både mer etablerade religiösa samfund som Svenska kyrkan, mer okonventionella ockulta rörelser och diverse konspirationsteoretiker.


Sjukvård: Privat såväl som offentlig sjukvård. 


Transport: Kollektivtrafiken, taxibolag och frakt via lastbil, flyg eller båt. 


Undre världen: All form av brottslighet, oavsett om den är organiserad i form av ryska maffian eller kommer i mer oorganiserade former som ficktjuvar och små gatugäng.


Utbildning: Alla former av utbildning, både privat och offentlig.

Tillgångar


Representerar karaktärens ekonomiska muskler och kapital. Tillgångarna är bundna till personen och kan inte separeras och kommer från någonting som inte kan anfallas eller försvagas i staden. Exempelvis kan inkomsten komma från räntan på besparingar eller arv, värdepapper, investeringar utomlands eller dylikt. Varje nivå i tillgångar avgör dels hur mycket kontanter som karaktären har tillgång till under lajvet och dels hur mycket resurser hen har under mellanspelen. Varje nivå i tillgångar ger dig möjligheten att köpa en nivå Inflytande för saker som du kanske vanligtvis inte har tillgång till.


En karaktär kan köpa max två nivåer i Inflytanden per handling varje runda. Tillgångar kan även spenderas för att skapa inflytande som kan lånas ut precis som vanligt, men i sådana fall behöver karaktären spendera två nivåer tillgångar per nivå av inflytande som ska lånas ut.


Nivå 1: Student - Du har nog med pengar till en enklare bostad och uppehälle. 


Nivå 2: Arbetarklass - Nog med pengar för att klara vardagen utan lyx och flärd. 


Nivå 3: Medelklass - Tillräckligt med pengar för bra bostad, kläder och regelbundna semestrar.


Nivå 4: Överklass - Livet är flott och du har råd att unna dig nästan allt du vill ha. 


Nivå 5: Förmögen - Pengar är inte ett problem för dig.

Mask


En mask är vampyrens identitet i samhället, det som skyddar hen från att bli identifierad och upptäckt. Yngre vampyrer kan klara sig utan en mask de första åren, men allt eftersom de drar sig undan från samhället och förblir unga trots att de skulle ha åldrats och, i vissa fall, avlidit av naturliga orsaker så blir det allt svårare att använda sitt sanna namn. Många skapar därför en falsk identitet, en sköld mot omvärlden, som de regelbundet byter ut med jämna mellanrum. Varje poäng i mask ger -1 på slag för maskeradbrott.


Nivå 1: Grundläggande - Klarar grundläggande ID kontroller/bokföring.


Nivå 2: Avancerad - Klarar mer detaljerade kontroller av din identitet.

Foto: go:night

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.