Blodet


Mer än något annat så definieras en besläktads existens av sin hunger efter blod. Besläktade kan inte hålla nere mänsklig mat och dryck, vilka också tappar sin smak, och inte ens alkohol eller droger kan påverka en omfamnad längre. Blodet är därför ett substitut för allt sådant samtidigt som besten konstant hungrar efter mer. Men allt blod är inte jämlikt eller näringsfullt för besläktade.Allmänt


Blod är för besläktade en färskvara. Besten hungrar efter det livet som finns i blod och när det har tillbringat för lång tid utanför kroppen så upphör blod att vara fullt av liv och blir en kall, död vätska utan näring. Som riktlinje så ger inte blod några effekter för vampyrer efter att det har varit utanför kroppen i 20 minuter eller längre. Det kan oftast drickas utan bieffekter, men kan inte stilla bestens hunger.Lagrat blod


Trots vanliga klichéer så dricker vampyrer oftast inte blod från sjukhus. Medicinskt blod som används i sjukvården är oftast inte obehandlat, utan processat för att öka mängden röda blodkroppar, hållbarheten och liknande effekter för att användas bättre inom vården. Den här processen innebär inga problem för människor som får blod medicinskt, men för besläktade gör det blodet motbjudande. När besläktade ”lagrar” blod så kommer det oftast från deras herd, överskott från jakt eller via diskreta kontakter. Sådant lagrat blod släcker inte bestens hunger, men det kan drickas för smakens skull, vilket är vanligt vid sociala tillställningar som exempelvis Elysium. Blodsmagikerna inom klan Tremere och Banu Haqim har, sägs det, förmågan att lagra blod på ett sånt sätt att det håller sig färskt, men de tar ofta ut ett högt pris för sådana tjänster till utomstående. Lagrat blod kan dock användas som substitut vid ritualer inom blodsmagi eller tunnblodens alkemi där blodet har mer av en symbolisk funktion för ockulta krafter än att vara beroende av hur mycket näring besten kan få ut av det.Människoblod


När besläktade talar om blod så är det oftast människoblod de menar. Till skillnad från blod från djur, som oftast ses som smaklöst, så har varje människa sin egen smak som också kraftigt påverkas av hens hälsa. Friska, välnärda människor smakar i regel bättre än sjuka och det finns hela subkulturer i det besläktade samhället som är inriktade på vilka omständigheter som skapar den "perfekta" smaken hos en människa. Även om besläktade själva inte kan dricka alkohol, röka eller använda droger så kan de ta del av det genom blodet. Människor som är berusade eller drogpåverkade kan också ge besläktade som dricker en del av samma rus. Effekten är dock kraftigt minskad, så en besläktad behöver antingen dricka från en extremt berusad eller påverkad människa eller från flera lagom påverkade. Effekten är dock ett tveeggat svärd, som många har upptäckt så innebär det också att besläktade kan påverkas av gifter eller sjukdomar i en människas blod.Djurblod


Längst ner i näringskedjan av drickbart blod är blodet från djur. Besläktade kan överleva på djurblod, men de flesta menar att smaken lämnar en del övrigt att önska. Djurblod uppfattas ofta som urvattnat, svagt och med diverse mindre attraktiva bismaker. Blodet har mindre näring, så en besläktad behöver dricka mer djurblod för att bli mätt jämfört med blod från människor vilket oftast leder till att djuret dör, men oftast är det betydligt säkrare för maskeraden och karaktärens egna mänsklighet. Att dricka djurblod när det finns annat att välja på ses ofta ner på i vampyrsamhället, i synnerhet bland de finare klanerna, men både Gangrel och Nosferatu dricker oftare från djur är andra klaner.

Resonanser


Blod från en människa kan bära mer än smaken eller olika substanser. Starka känslor hos människor över tillräckligt lång tid påverkar också deras blod. Besläktade som dricker känner sedan själva av samma känsla, eller resonans som det oftast kallas. Känslan orsakad av en resonans anpassar sig alltid till en besläktads eget perspektiv, så en besläktad som dricker från en lycklig resonans finner sig plötsligt uppskatta de positiva delarna i hens eget liv mer. Av den anledningen är resonanser attraktiva, i synnerhet de positiva. Äldre besläktade, vars känslor trubbats av efter decennier i det besläktade samhället känner sig mer levande när de påverkas av mänskliga resonanser, och yngre söker det för att komma bort från pressen och ångesten i deras egna liv. Vissa söker även negativa resonanser för att känna genuin sorg, ilska eller skam, men oftast är de positiva mer eftertraktade. Många besläktade försöker "odla" resonanser hos människor, men det är en svår process utan att totalt kontrollera en människas liv och utsätta dem för vad som i praktiken är mental tortyr, så de flesta nöjer sig med att skapa miljöer för att uppmuntra specifika resonanser och hoppas på det bästa.
En resonans varar antingen tills karaktären druckit annat mänskligt blod eller tills hens hunger stigit till 5, det som kommer först.


Utifrån de rent rekreationella användningarna så använder både tunnblodens alkemister och blodsmagikerna från klan Tremere blod med resonans på olika sätt i sina experiment.


De resonanserna som finns är:

Aggressiv

Inkluderar känslor som ilska, frustration, hat och irritation.
Agressiv resonans gör ofta en besläktad mer lättirriterad och benägen att lösa sina problem med skrikande eller en rak höger. Det här innebär inte nödvändigtvis frenzy eftersom källan till agressionen alltid är rotade i karaktärens egna åsikter och känslor.


Lugn
Allt är väl och karaktären känner sig mer eller mindre tillfreds. Även om problem och hot fortfarande finns där så kan karaktären lättare se dem med ett lugnt och nyktert sinnelag istället för att styras av rädsla, oro eller ilska. 


Rädd
Rädsla ligger nära till hands för många besläktade och resonansen förhöjer det. Faror verkar mer hotfulla, karaktären har en tendens att tolka situationer som värre än vad de egentligen är och blir i allmänhet mer lättskrämd och orolig än tidigare.

Vampyrblod


Ovanför människoblod finns vampyrblod, som ofta populärt kallas för ”vitae”. Vitae är både mer potent och har en starkare, mer intensiv smak än blodet från människor. Dessvärre har vampyrblod också en uppsjö av bieffekter, som risken att utveckla blodsband. Vampyrblod är också lika beroendeframkallande för besläktade som för människor om det dricks för ofta, vilket besläktade själva ibland märker för sent. De flesta besläktade undviker därför att dricka blod från sina fränder om möjligt. Vitae provocerar inte besten på samma sätt som människoblod när en besläktad är för hungrig. Besten känner undermedvetet av närvaron av ett rivaliserande rovdjur i en annan vampyrs blod och undviker det för mer lättillgängliga byten.

Deprimerad

I regel kopplad till sorg, ångest och en viss grad av empati. Deprimerad resonans är inte nödvändigtvis inriktad på karaktärens problem, hen kan lika gärna känna sig ledsen över vad som drabbat någon annan som sina egna problem.


Lycklig

Karaktären uppskattar i högre grad de positiva delarna i sitt liv, personerna hen kan lita på och ser mer än död och mörker. Lyckan är aldrig direkt orealistisk, men hen får ett mer optimistiskt sinneslag och ser tydligare den ljusa sidan hos saker och ting.


Skam
De saker karaktären gjort som hen har anledning att skämmas över blir mer påträngande. Besläktade saknar sällan saker att skämmas över, oavsett om det kommer i form av mängden personer de har huggit i ryggen för att överleva, människorna de utnyttjat, sakerna Besten provocerat dem till eller bara deras tillstånd som en blodsugande parasit i allmänhet. Sådana saker blir svårare att släppa eller gå vidare från än tidigare.Övernaturligt blod


Utöver de typerna av blod som är vanligt förekommande så finns det också blod från andra mytiska varelser som varulvar, magiker, féer, andar och liknande. Väldigt lite information finns om effekterna av just dessa sorters blod. Det hävdas att det ska vara lika potent som vampyrblod, men det cirkulerar också berättelser om diverse underliga bieffekter. Det pratas om besläktade som hamnade i frenzy nätter i streck efter att ha druckit från en varulv eller drabbats av hallucinationer omöjliga att skilja från verkligheten efter en droppe blod från en mystisk varelse i skogen. Mycket är säkerligen överdrifter och vilda rykten, men varje berättelse sägs ha ett korn av sanning. Givet hur svåra andra övernaturliga varelser är att hitta så är det ytterst ovanligt att besläktade får möjlighet att testa sådana rykten.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.