Vet du varför andra besläktade helst inte vill se vår klan?
Vi ser ut som det som de innerst inne själva vet att de är.
Vi kan inte ljuga för oss själva, påstå att vi inte är monster. Ta en titt i närmaste spegel.


Alla besläktade är monster, men till och med ett monster kan se efter sina egna.
De andra är bara för upptagna med att ljuga för sig själva för det.
Och det passar förstås oss fint, för när man inte behöver oroa sig över hur civiliserad eller vacker man ser ut så finns det så många hemligheter bortkastade i rännstenen som de förnäma monstren är livrädda för.

Vilka är klan Nosferatu?


De flesta vampyrer har förmågan att gömma sin inre best bakom en till synes civiliserad eller mänsklig yta, men klan Nosferatu tillhör inte dessa. Varje Nosferatus utseende reflekterar hens monstruösa natur på ett eller annat sätt. Klanens medlemmar är inte bara vanställda eller oattraktiva på mänskliga sätt, utan så direkt monstruösa att de är ett vandrande brott mot maskeraden. På grund av sitt utseende har klanen genom större delen av sin historia varit socialt utstötta, betraktade som en lägre stående klan, olämpliga att ha i finare rum. Klan Nosferatu bemöter det med en intern sammanhållning som är svår att hitta inom andra klaner. Varje medlem av klanen vet att de ses som frånstötande av andra besläktade, men att andra klanmedlemmar i varje fall har deras rygg. Klanen tar hand om sina egna och kultiverar en slags familjeliknande lojalitet och sammanhållning. Det betyder inte att de inte är krävande och drivande mot sina egna klanfränder. Äldre nosferatu styr ofta över klanen internt som en krävande förälder som aldrig blir nöjd, men nåde den besläktad av en annan klan som skadar en nosferatu utan goda skäl. Klanen konstruerar nästan alltid gemensamma havens i tunnlar eller katakomber under städer. Det låter dem röra sig relativt smidigt under en domän utan att synas samtidigt som det erbjuder en fristad och gemensam säkerhet för klanen. I domäner utan den infrastrukturen så försöker nosferatu etablera den, men individuella medlemmar av klanen kan hålla sig med havens i form av övergivna tunnelbanestationer, gamla bunkrar, bortglömda lagerlokaler eller liknande ställen där människor inte rör sig.


Eftersom deras utseende ger Nosferatu problem att röra sig i det mänskliga samhället så gör de den typen av skitjobb som andra besläktade inte vill smutsa ner händerna med. Framför allt rör de sig också bland de människor som ingen annan befattar sig med, eller inte lägger märke till. Hemlösa, tiggare, kriminella och andra socialt utsatta tillhör de nätverk som Nosferatu kultiverar. Klanen har ett välförtjänt rykte av att vara mästare på information. De samlar in så mycket hemligheter, skelett i garderoben och hållhakar de kan hitta på både människor och besläktade de kan få tag på, vilket sedan i regel säljs vidare. Av den anledningen är de andra klanerna i Camarillan till viss del beroende av klan Nosferatu, antingen för att hålla sig uppdaterade om sina rivaler eller fiender eller för att se till att de egna hemligheterna inte läcker ut. 

Klan Nosferatu har en långtgående rivalitet, för att inte säga hat, mot klan Toreador. Nosferatu betraktar i regel toreadorerna som naiva drömmare som stirrar sig blinda på ytan och vägrar acceptera att de är precis lika monstruösa på insidan som Nosferatu själva. Klanen har inte lyxen att kunna intala sig själva att de inte är omänskliga, men det leder ironiskt nog till att klanmedlemmar ofta ägnar sig åt genuin välgörenhet riktad mot människor som, likt de själva, lever på samhällets botten. Många besläktade av andra klaner som jagat bland hemlösa eller utsatta har plötsligt blivit slagna sönder och samman som en varning och det finns många barnhem, stiftelser och välgörenhetsorganisationer som åtminstone delvis finansieras av Nosferatu. Till skillnad från andra klaner så skryter de aldrig om det här, utan nöjer sig med att begå den sortens goda gärningar från skuggorna.


Klanen är nästan uteslutande Camarilla med ett fåtal yngre medlemmar bland anarkerna. I Camarillan har klanen en väl inarbetad, respekterad och fruktad position, men de flesta ser ett medlemskap i anarkrörelsen som ett sätt att kasta bort klanens relativa trygghet. Många nosferatu betraktar också anarkerna som hycklare eftersom klanen av erfarenhet vet att löften om frihet och jämlikhet aldrig kommer dem själva till godo medan Camarillan åtminstone står för vad den är. 

Disciplinerna

Animalism: Klan Nosferatu har god nytta av disciplinen för att använda djur som spioner, ofta små omärkliga djur som råttor eller fåglar. Den ger dem också fördelen av en fördjupad insikt i andra personers bestar, för att avstyra plötsliga känsloutbrott eller skapa dem.

Obfuscate: Oftast klanens signaturdisciplin. Eftersom Nosferatu inte kan visa sig offentligt utan att riskera maskeraden så använder klanen disciplinen extensivt för att röra sig bland människor utan att bli sedda, eller för att spionera på andra besläktade.

Potence: Intryckta mot väggen så har klan Nosferatu mer än väl den fysiska styrkan att slåss för sin egen överlevnad. De i klanen som mer inriktar sig på att slåss för sina klanfränder och sekt använder sig ofta av disciplinen för att backa upp sina hot med brutal fysisk styrka.

Förbannelsen: Skräcken


Varje nosferatu ser på något sätt monstruös ut. Exakt hur varierar mellan varje klanmedlem, men Nosferatu kan spåra blodslinjer av olika typer av deformiteter eftersom ett childe brukar vara vanställd på liknande sätt som sin sire. Vissa nosferatu har spetsiga öron, rader av sylvassa tänder och glödande ögon, andra är deformerade skal av ärr och bölder medan somliga ser ut som humanoida fladdermöss. En Nosferatus utseende är inte bara frånstötande ur människors perspektiv, utan så uppenbart onaturligt att det inte råder några tvivel om att personen är ett monster. Deformiteterna påverkar aldrig en Nosferatus rörlighet eller fysiska styrka, men innebär en kraftigt förhöjd risk för maskeradbrott om de skulle ses.

Spelsystem:


Karaktären är på något sätt fysiskt vanställd eller missformad. Sättet detta yttrar sig på varierar mellan olika nosferatu. Somliga är täckta av brännsår, andra är monstruösa med spetsiga öron, sylvassa tänder och rödglödgade ögon medan somliga är täckta med bölder och utväxter. Deformeringen är så pass allvarlig att en nosferatu aldrig kan visa sig ute bland människor utan att skapa panik och öka risken för maskeradbrott. Slag på att upptäcka maskeradbrott får +1 mot karaktären, livets rodnad kan dock användas som normalt.

Sminkkrav


På grund av Nosferatus extrema utseende så sätts det vissa krav på att spelare som lajvar en medlem av klanen representerar det med smink, specialeffekter eller liknande. Om du är osäker på exakt hur extremt din karaktärs utseende behöver vara, fråga en arrangör.