Att slåss för det du tror på, och att inte stå passivt där när saker som är fel händer, det är vad det innebär att vara en del av Den Lärda Klanen.


Klanen fylld av vilja, passion men också en kokande ilska, rotad i den eviga förbannelse som flyter i våra ådror än i dessa nätter. Revolutionärer som hungrar efter rättvisa och blod, passionerade aktivister, och hängivna livsnjutare.


Vi är klan Brujah!

Vilka är klan Brujah?

Brujah har en lång och rörig historia som rätt många av moderna yngre medlemmar av klanen är relativt okunniga om. Klanen hade sin storhetperiod under antiken, i synnerhet i Grekland och Karthago. Under den här perioden kultiverade klanen ett perspektiv om en balans mellan kroppen och sinnet. Brujah var en klan av filosofer, tänkare och intellektuella, men också en klan av krigare. Det perfekta idealet, menade antikens brujah, var att både ha styrkan att slåss för de egna övertygelserna såväl som ett skarpt sinne att argumentera för dem.


Karthago beskrivs som något av en utopi, där människor och besläktade levde sida vid sida under klan Brujahs ledarskap. Belackare som tillhör de klaner ansvariga för att romarna brände Karthago och saltade marken, huvudsakligen klan Ventrue, Toreador och Malkavian, menar att det snarare var en stad där människor behandlades som boskap, blod flödade längs med gatorna och infernalister och demondyrkare tolererades öppet. Numera har det gått alltför lång tid, till och med för besläktade, för att någon ska veta säkert. Det finns självklart de, även inom klan Brujah, som är rätt skeptiska till att Karthago någonsin fanns, eller var en utopi, men det är recept för bråk att ta upp det runt andra av klanen.


Karthago blev, dessvärre, klan Brujahs sista stora gemensamma projekt. Under medeltiden bibehöll de en status som en ”högre klan” och fortsatte att kultivera bakgrunder inom center för mänsklig lärdom samtidigt de bibehöll sin tradition som krigare. Brujah var fortsatt respekterade som krigar-filosofer, men kom i allt högre grad spela en underordnad roll till andra högre klaner som Ventrue, Toreador eller Lasombra. Under det första anarkupproret var det också till stor del medlemmar av klan Brujah som deltog, till sina elders besvikelse. Trots klanens relativa förfall var en av grundarna av Camarillan av klanen och under renässansen var klanen fortfarande respekterad, och ansedd som en värdefull del av Camarillan.


Det egentliga förfallet blev uppenbart först på 1700-talet när många inom klanen började skifta till att omfamna personer med starka åsikter från mer okonventionella social bakgrunder. Kriminella, rebeller, upprorsmakare och politiska agitatörer kom att bli allt vanligare. Mot mitten av 1800-talet var dessa i majoritet, vilket fick klanen att ändra karaktär. I modern tid har förvandlingen sedan en lång tid varit fulländad, Brujah är i högre grad en klan av rebeller, aktivister och kriminella än de filosofer och krigsherrar som dominerade i forna nätter. Om någon använder klanens gamla epitet, ”den lärda klanen”, så är det sannolikt ironiskt. Brujah existerade länge i Camarillan fram till konklaven i Prag 2008 när en av klanens archoner, Theo Bell, mördade Hardestadt, klan Ventrues medlem i Camarillans inre cirkel. Efter att i åratal tolererat klan Brujahs utspel, humörsvängningar och mängden folk klanen blödde till anarkrörelsen så fick Camarillan nog och slängde omgående ut varenda Brujah ur sekten. Klanen kom att bli karaktäristisk för anarkrörelsen och de flesta brujah dessa nätter är unga, anarker och med begränsad uppfattning om klanens historia. Men alla Brujah har samma passion i blodet som driver dem att slåss för det de tror på.Hellener

Alla valde dock inte att gå till anarkrörelsen. Brujah som tillbringat åratal i Camarillan och var ovilliga att kasta bort allt för att betala för någon annans misstag valde helt enkelt att avsvära sig sin klan helt och hållet. Dessa Brujahs kallar sig för Hellener och är fortsatt medlemmar av Camarillan. Medlemskapet kommer med ett pris. Varje Hellen har offentligt avsvurit sig allt släktskap med alla medlemmar av klan Brujah som inte valt samma väg som de själva, även om det betyder att avsära sig all koppling till sin Sire eller sitt Childe. Hellenerna är oftast något äldre och eftersträvar i högre grad Brujahs gamla ideal. Om något så hatar de klan Brujah mer än vad någon annan i Camarillan gör, eftersom de uthärdat förakt och misstänksamhet bara av att ha samma blod i ådrorna. I de flesta domäner är Hellener en minoritet, men de kompenserar för sitt blygsamma antal med passion härdad av Camarillans strukturer.


Disciplinerna

Celerity: I både jakt och strid finner Brujah disciplinen användbar, oavsett om den används för att blixtsnabbt anfalla en motståndare eller övermanna ett byte innan de hinner reagera. 

Potence: Klan Brujahs rykte som krigare kommer till stor del från deras bemästring av fysisk styrka. Kraften låter en Brujah lägga enorm tyngd bakom sina slag, oavsett om det gäller nävar eller vapen, eller bara riva ner hinder som står i deras väg.

Presence: Passionerade tal är en del av Brujahs kultur, både inom klanen och gentemot andra besläktade. Disciplinen används oftast för att lägga en extra tyngd i en Brujahs argument och påtvinga uppmärksamhet i ett rum med skrikande klanfränder.

Förbannelsen: Raseriet


Brujah är passionerade runt sina åsikter, men denna passion kommer med bristande självkontroll. Oavsett vad en Brujah brinner för så har hen ett antal svaga punkter som får raseriet att koka över. Det här kan vara åsikter som karaktären finner extremt motbjudande, eller bara vissa sorters beteenden som ger fel associationer. Kontext spelar sällan någon roll, och i värsta fall kan besten plötsligt ta över vid sämsta tänkbara tillfälle.


Spelsystem:

Karaktären har tre områden, två mindre och ett större, som är särskilt känsliga och frustrerande. Dyker de lägre områden upp så innebär det en risk för frenzy. Även om karaktären skulle stå emot blir hen sannolikt mer upprörd, arg eller förbannad, fast på ett mer kontrollerat sätt. Den större punkten innebär omedelbar frenzy om den dyker upp. Exempel på punkter kan vara åsikter, exempelvis personer som argumenterar mot rösträtt, kvinnors rättigheter eller allas lika värde. Det kan också vara beteende som närgången fysisk beröring, utnyttjande av människor eller annat. Varje Brujahs triggers är individuella för hens person baserat på vad hen finner frustrerande eller avskyvärt.