Obfuscate 


Vampyrer håller som regel till bland nattens skuggor, men somliga besläktade tar det ett steg längre. Den här disciplinen har förmågan att dölja vampyrens närvaro från omvärlden. Det är inte sann osynlighet, men omgivningen lägger helt enkelt inte märke till karaktärens närvaro så länge hen inte drar uppmärksamhet till sig. Högre nivåer ger tillgång till mer avancerade former av kamouflage, eller rentav förmågan att gömma flertalet personer. Såvida inte annat anges så fungerar inte obfuscate på elektronisk utrustning om personen som läser av den befinner sig utanför disciplinens räckvidd. Övervakningskameror och fotografier visar fortfarande karaktärens närvaro.

Nivå 1

Cloak of shadows: I sin mest grundläggande form kan karaktären smälta in i omgivningen. Så länge denne har något att gömma sig bakom, är tyst och inte drar uppmärksamhet till sig så kan inga vanliga sinnen upptäcka personen.

Kostnad: Ingen
System: Spelaren placerar sig i ett hörn eller en mörk plats och lägger ena handen på sin axel med ett finger uppsträckt. Så länge hen är tyst och inte rör sig så kan hen inte ses av omgivningen. Den här förmågan kan inte aktiveras när karaktären observeras.

Nivå 2

Unseen passage: Karaktären kan nu sträcka ut sin kraft till den graden att hen kan röra sig runt osedd av vanliga sinnen så länge som hen inte drar uppmärksamhet till sig.

Touch of shadows: Vampyren kan med denna kraften gömma mindre föremål utan att någon kan hitta dem. Detta öppnar upp för möjligheter för allt från att smuggla in mindre vapen på Elysium till att dölja ett stulet föremål som inte syns trots att det sticker upp ur din ficka.

Kostnad: Hunger +1
System: Fungerar som föregående nivå bortsett från att karaktären sträcker upp två fingrar och nu också kan röra sig runt utan att bryta osynligheten. Förmågan kan fortfarande inte aktiveras under observation.

Kostnad: Hunger +1
System: Föremålet som ska gömmas får inte vara större än att det kan hållas i en hand, exempelvis ett svärd, en bok, en handväska eller liknande. Spelaren knyter ett rött band runt föremålet för att markera att kraften är aktiverad. Så länge som föremålet är på karaktärens person så är det omöjligt att upptäcka. Skulle föremålet dra uppmärksamhet till sig, exempelvis om ett dolt vapen används i strid, eller separeras från karaktären under mer än fem minuter så avtar effekten. Enda undantaget är om någon specifikt letar efter just det föremålet. Det räcker inte att leta efter något generellt som “en bok” eller “ett svärd”, utan det behöver vara den specifika boken eller svärdet som karaktären bär på.


Exempel: Elysieväktaren letar efter ett vapen i karaktärens väska, men hittar inget eftersom hen inte vet exakt vilket vapen hem letar efter. Om hen istället skulle leta efter just den där dolken med rött läderhandtag och med karaktärens sires namn ingraverat, så skulle hen hitta vapnet i väskan.

Nivå 3

Cloak the Gathering: Karaktären kan vid den här nivån gömma andra personer förutom sig själv, oavsett om de själva är kapabla till det eller inte. Kraften är mindre stabil och mer kortvarig, men räcker i regler för att smuggla mindre grupper av personer.

Kostnad: Hunger +1
System: Karaktären kan dölja en extra person förutom sig själv, plus ytterligare en för var femte nivå i MV. Spelaren vidrör de som ska påverkas och säger "cloak the gathering". Påverkade spelare kan agera under "Unseen passage" på en nivå ett lägre än spelaren som aktiverade kraften. Effekten varar bara i en kvart eller tills effekten bryts. Personerna som påverkas måste vara inom tre meter från spelaren som använt kraften. Går de utanför det området så bryts effekten automatiskt.