Vår historia


Det hela började med två brujahs i en bil, ett okänt möte mellan två individer på väg någonstans i natten. En ung fledgling med attityd och en härdad neonat med erfarenhet av vad det besläktade olivet kan föra med sig.


Solen hade just gått ner och himlen tonade snart över i mörk sommarnatt. I bagaget på bilen låg ett antal sprayburkar och vart individerna skulle var inte bestämt på förhand.


Målet blev en grå betongvägg någonstans i Västra Götaland. Resan tog flera timmar, men så snart de hittat en lämplig plats började färgen flöda över väggen, samtal om oliv och död, brutna löften och saknaden av dem man älskar och älskade kom på tal - ett lajv var skapat!


Mycket snart formades fler lajv, mer specifika regler lades till, berättelser flätades samman, fler och fler karaktärer såväl som arrangörer anslöt till de sena nätternas aktiviteter och formade den grundläggande sagan om Göteborgs domän med inspiration från Vampire the Masquerade 5th edition. 


Lajvet har nu över 30 aktiva deltagare och vi hoppas att ni tillsammans med oss vill föra de besläktades historia i Göteborg vidare i nattens mörker. 

Foto: go:night

Välkommen till go:night

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.