Politik & Status


Sekterna har båda sina respektive strukturer och politiska titlar som identifierar dem i nattens mörker. Även om Camarillan är betydligt mer enhetlig från domän till domän så har även anarkrörelsen en form av struktur med titlar och positioner som ger en form av balans till den annars ganska bångstyriga sekten. Här nedan följer en beskrivning av de vanligaste positionerna och titlarna  inom respektive sekt. Namnen kan variera, eftersom positionernas titlar ibland kan anta mer lokala motsvarigheter, men funktionerna är i stort sett detsamma.

Status från ålder


Innan vi dyker in i alla de politiska titlarna och strukturerna som både Camarillan och anarkerna stoltserar omkring med så är det viktigt att först se över vad som ger dig status som besläktad, nämligen din ålder. Även om anarkerna inte är lika åldersfixerade som Camarillan så är dessa termer ändå relevanta för majoriteten av det besläktade samhället för att snabbt kunna bedöma hur mycket inflytande en odöd har. Eller kanske viktigast av allt, hur farlig hen är.

Fledgling: Att vara klassad som fledgling i det besläktade samhället betyder egentligen bara en sak: du är ung. Titeln ges till nyinvigda besläktade som ännu inte blivit förklarade som “fullvuxna” och som ännu inte svarar för sina egna handlingar, likt ett barn som inte blivit straffmyndigt. När ens sire anser att man nu är vuxen nog att ta ansvar för sig själv håller man inom camarillan en ceremoni där fledgelingen blir förklarad som fristående från sin sire och nu ansvarar för sig själv. Inom anarkrörelsen är detta mer av en bekräftelse och inte mycket mer än så. Den så kallade neonatförklaringen brukar sker mellan 1 till 10 år efter omfamningen beroende på sire och klan.

Ung neonat: Efter din neonatförklaring är du nu en helt myndig individ som svarar för sina egna handlingar. Man har rätt att ta och göra sin röst hörd, men det betyder dock inte att alla kommer ta en på mycket större allvar. Att vara ung neonat visar fortfarande bara att man vet hur man skall överleva och inte är ett totalt misslyckande från sin sire, men man har fortfarande mycket att bevisa för resten av domänens odöda. Ung neonat blir man klassad som omedelbart efter den neonatförklaring som nämndes i föregående text.

Neonat: En neonat som har överlevt mer än några decennier har gått igenom elden och visat vad hen går för. Karaktären har bevisat att hen är en individ som kan anförtros större ansvar och yngre neonater börjar se upp till karaktären. De äldre neonaterna hamnar oftast i mer lokala ledarskapspositioner, antingen informellt inom sin klan eller formellt inom sin sekt.

Ancilla: En besläktad som varit odöd i hundra år eller mer betraktas i regel som ancilla. Det är till viss del en social titel som man inom Camarillan måste bli erkänd som, och det har förekommit att en del individer som skaffat sig för många fiender inte har blivit erkända som ancillor trots att de har åldern inne. En ancilla har med råge bevisat att hen är kapabel och stark nog att överleva. Med ålder kommer makt, och en ancilla spelar oftast ut yngre besläktade mot varandra för att manövrera ut sina rivaler. Ancillornas makt har ökat på senare tid efter att de äldsta medlemmarna av klanerna dragits till mellanöstern.

Elder: En elder är en besläktad som har tre hundra år eller mer under bältet, men titeln täcker allt ifrån individer som är tre hundra till åtta hundra år gammal. Vid den åldern sitter eldern i regel på en inflytelserik position i sin sekt och kommenderar krafter som får neonaterna och ancillornas förmågor att blekna. Alla andra dansar, frivilligt eller ej, med i det politiska spelet som en elder spelar och till och med anarker ger en elder respekt, om än av ren fruktan. På senare tid så har elders känt en drift att färdas till mellanöstern för den konfrontation med Sabbaten som äger rum där, men envisa rykten talar om undantag eller elders som är immuna efter att ha genomfört någon ospecificerad handling.


(Elders är inte spelbara i go:night.)

Positioner i Camarillan


Prins: Formellt är prinsen den högsta företrädaren för Camarillan lokalt i en domän. Prinsen ses traditionellt som den äldsta besläktade, även om det inte är sant, och även elders ger prinsen respekt, åtminstone den respekt som positionen kräver. Prinsen har långt gående friheter inom sin domän och är den slutgiltiga tolkaren av Traditionerna. Hen kan utdela mindre domäner och jaktmarken, döma förbrytare mot traditionerna, avgöra vem som får stanna i domänen och vem som har rätt att omfamna en människa. Hur detta utförs varierar kraftigt. Vissa prinsar är tyranner och styr med järnhand, andra antar en mer folklig attityd och lägger en högre vikt vid klanernas önskemål. Vissa svagare prinsar är inte mer än marionetter för primogensrådet eller seneschalen. 

Seneschal: Prinsens högra hand. När prinsen är frånvarande så är det seneschalen som agerar i hens ställe. Positionen hanterar de oräkneliga detaljer som ingår i att styra en domän och har ofta ansvaret över det lokala informationsnätverket för att prinsen ständigt ska vara uppdaterad om vad som pågår i domänen. Skickliga seneschaler kan i praktiken styra domänen bakom scenerna, beroende på hur stark prinsen är.


Sheriff: Lagman, utredare, bödel eller torped. Sheriffen är ansvarig för att säkerställa att traditionerna följs, undersöka eventuella förbrytelser och, om nödvändigt, släpa eventuella förbrytare till prinsen för att dömas. Sheriffen behöver vara en skicklig utredare och taktiker för att göra sitt jobb väl. Många sheriffer är också skickliga krigare, men de strategiska färdigheterna väger oftast tyngre än hur bra personen är på att svinga sitt svärd. Sheriffen kan, utifrån vad situationen kräver, också anlita ett antal medhjälpare som kallas för hounds som assisterar med vissa av tjänstens mer fysiska arbetsuppgifter.


Primogen: En titel som bokstavligt betyder ”förstfödd”. Primogenerna är representanter för respektive klan som tillsammans formar ett råd som ger vägledning och förslag till prinsen. Oftast är en primogen den äldsta medlemmen av sin klan i domänen, men det är inte nödvändigtvis alltid sant. Prinsen är i sin fulla rätt att ignorera vad primogensrådet har att säga, men en klok prins väger noga deras ord för att inte skapa missnöje bland klanerna.

Foto: go:night

Positioner bland anarkerna


Baron: Positionen som baron är extremt varierad. I sin grundläggande form är det en stark anark som är kapabel att samla andra under sig. En domän kan ha flera baroner som kontrollerar var sitt gäng eller del av staden. I vissa domäner styr en baron över alla anarker och beter sig, ur anarkernas synvinkel, misstänkt likt en av Camarillans prinsar. Såpass kraftiga baroner brukar ofta misstänkas för att vara i förbund med Camarillan, oavsett om det är sant eller inte.


Sändebud: Personer som tjänar som kanaler inom anarkerna eller mellan andra sekter. En domän kan ha flera gäng och celler som skickar sändebud mellan varandra eller till Camarillan, så en person brukar tjäna som talesperson. De är extra viktiga när den Andra Inkvisitionen gjort telefonsamtal och sms till mindre säkra kanaler.


Spanare/Sweeper: Hens uppgift är att hålla koll på anarkerna i domänen, oftast åt en baron eller bossen för ett större gäng. Hen rör sig i domänen och antecknar namn, klan, attityder och blodslinje hos andra anarker så att hens överordnade ska ha kunskap om hur populationen ser ut.


Väktaren/Keeper: Uppdragen som väktaren ägnade sig åt kan variera kraftigt utifrån baronen önskemål. Men innefattar oftas disciplinering, bestraffning och uppställande av fysiska konflikter inom anarkrörelsen på lokal såväl som mellan domäns nivå. Hur extremt denna posten nyttjas är i slutändan helt upp till baronen.


Kameleont: Även kallad spion. Kameleonten är en infiltratör i en annan sekt. Det här kan variera mellan en erfaren anark som går in i Camarillan under en täckmantel till en neonat inom sekten som bara är missnöjd och kan tänka sig att sälja information. Kameleonten har i regel en direkt position inom Camarillan som låter hen snappa upp saker som kan vidarebefordras till de lokala anarkerna.

Foto: go:night

Härold: Prinsens röst. Härolden vidarebefordrar dekret och nyheter från prinsen och ser till att hens ord når hela domänen. Härolden är också ständigt uppdaterad på andra nyheter inom och mellan domänerna, vilket tjänar som en kommunikationskanal mellan städer. En skicklig härold kan bygga upp eller rasera en annan besläktads rykte. Hen är också ansvarig för att överse och dokumentera alla tjänster i domänen.


Elysieväktare: Varje elysium har en väktare, en person som är ansvarig för lokalens underhåll, säkerhet och evenemang. Elysieväktaren är en slags kombination mellan värd/värdinna och säkerhetschef. Hen är dels ansvarig för att välkomna alla besökare, hålla en god atmosfär och schemalägga eventuella tal eller framträdanden, men också för att se till att reglerna följs och avvisa problematiska besökare. Många elysieväktare samarbetar nära med sheriffen eftersom deras ansvarsområden ibland överlappar.


Klanpiska: En primogen kan rekrytera en medlem av sin klan som tjänar som ”piska” gentemot resten av klanen. Hen är ansvarig för att samla in åsikter från resten av klanen, rådgiva primogenen och, om nödvändigt, tvinga resten av klanen att följa ”partilinjen”.


Skugga: En formell rådgivare till ett kotteri som har placerats där av prinsen. Skuggan har ingen direkt makt över kotteriet, men är oftast en äldre, visare besläktad som kan vägleda ett kotteri genom det minfält som de besläktades politik utgör.


Andlig rådgivare: En uråldrig position som blivit aktuell igen på senare tid. Den andlige rådgivaren är ansvarig för spirituella behov i domänen. Positionen är lika varierad som det finns religioner, allt ifrån en före detta pastor som vägleder besläktade som vill vara i harmoni med sin mänsklighet till översteprästen till någon av kulterna dedikerade till methuselahs eller klangrundarna. Vissa är tålmodiga och rådgivande, andra är religiösa fanatiker. Den andliga rådgivaren utnämns av prinsen och i domäner där prinsen är mer sekulärt lagd så är den ibland inte tillsatt över huvud taget.

Foto: go:night

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.