Blodsband


Blodsbandet, som även går under andra namn som blodseden är ett övernaturligt band som skapas mellan en besläktad och den som dricker dennes blod. Varje gång personen dricker så fördjupas bandet tills dess att hen är helt förslavad under vampyren. Vem som helst kan påverkas av blodbandet, till och med andra besläktade, vilket gör det till en av de mest användbara verktygen som en vampyr har tillgång till. Normalt sett kallas personen under blodsbandet för träl och personen som kontrollerar blodsbandet för regnant.

Det populära talesättet bland besläktade är “tre gånger så är du fast”, vilket stämmer väl överens för blodsbandet. För att ett fullständigt band ska utvecklas så behöver en träl dricka tre gånger från samma besläktad med åtminstone en natt mellan varje dryck.


Även innan ett fullt blodsband har utvecklats så har det vissa, lägre effekter. Vampyrblod behåller effekten att binda andra bara en kort stund efter att det lämnat kroppen. Om blodet inte lagrats med ockulta metoder för att behålla den effekten så tappar det förmågan att blodsbinda andra efter några sekunder. Det behöver också vara en tillräcklig mängd, oftast en munfull. Ett par droppar är inte tillräckligt för att utveckla ett blodsband. Blodets potens eller generation påverkar inte effekten, annat än att blod från en äldre vampyr har en bättre och mer intensiv smak.

Steg 1 - Känslan


Vid första drycken så känner trälen ett band till regnanten. Hen börjar utveckla starka känslor baserat på vilken attityd som hen hade till regnanten till att börja med och kommer att försöka hitta anledningar att träffa denne igen.

Steg 2 - Besattheten


Vid andra drycken så är regnanten en viktig person i trälens liv. Trälen börjar här anstränga sig för att göra saker som skulle kunna dra till sig regnantens uppmärksamhet eller göra hen nöjd. Det blir betydligt lättare för regnanten att övertala trälen att göra saker som hen i normala fall inte skulle göra.

Steg 3 - Slaven


Vid tredje drycken så är blodsbandet komplett. Trälen älskar regnanten så mycket som hen är kapabel att älska någon och denne är nu den viktigaste personen i trälens liv. Alla andra personer, oavsett om det gäller klan, familj eller sekt, blir sekundära. Tillräckligt svagsinta trälar kan vid den här nivån beordras att göra vad som helst utan problem. Om en regnant har nivåer i dominate så kan hen vid den här nivån använda disciplinen på trälen utan krav på ögonkontakt. Endast rösten är tillräckligt.

Ett childe börjar alltid blodsbunden ett steg till sin sire. Fanns det redan ett utvecklat blodsband tidigare så består det även efter att en människa eller ghoul blivit besläktad.


Sekterna har en kraftigt varierande syn på blodsband. Camarillan ser det som ett acceptabelt verktyg och potentiell bestraffning. Anarkerna har som helhet en negativ syn på blodsbandet som de ser som en form av slaveri, men vissa använder det ändå för det “högre syftet” och specifika klaner som The Ministry har andra perspektiv.

Att bryta ett blodsband


Ett blodsband eroderar naturligt om det inte förstärks med blod. Tiden detta tar varierar från person till person, men en tumregel är att det tar en månad för ett blodsband av första nivån att försvinna, tre månader för ett blodsband av andra nivån att gå ner till första nivån och ett år för ett blodsband av tredje nivån att gå ner till andra nivån. Skulle regnanten dö så bryts blodsbandet också av omedelbart. Effekten det här har på trälen är kraftigt varierande. Vissa känner lättnad efter att effekten släpper, andra känner smärta och sorg medan vissa känner sig övergivna, ensamma och försöker skapa ett nytt band med någon annan. Somliga tar det till och med så pass kraftigt att de försöker ta livet av sig. 


Det finns rykten om ockulta ritualer eller riter som kan reducera eller ta bort blodsbandet, men för de flesta är de just rykten.

Ghouls


En ghoul är i nattligt tal en människa som druckit av en vampyrs blod för att få vissa fördelar. Till skillnad från ett blodsband, som endast kräver en mindre mängd blod, så behöver en ghoul mer för att upprätthålla sitt tillstånd. Alla blodsbundna människor är inte ghouls, men alla ghouls är i regel blodsbundna. För besläktade så kan ghouls vara ovärderliga resurser; de är blint lojala, kan röra sig i solljus, är starkare än den genomsnittliga människan och har en betydligt längre livslängd. Användbara verktyg för alla besläktade. Sekternas attityder till ghouls varierar kraftigt. Inom Camarillan är de mer regel än undantag och en ovärderlig del av sektens administration och nätverk. De flesta medlemmar av Camarillan av respektabel ålder håller sig med ett antal ghouls för att sköta deras affärer, agera ansikte mot den mänskliga världen eller fungera som ökad säkerhet. Inom anarkrörelsen är attityden mer blandad. De flesta anarker ser ghouls och blodsbandet som ytterligare en form av slaveri och deras attityd beror helt och hållet på om de anser att en människas frihet är värd att bry sig om. Vissa medlemmar av anarkerna håller sig med ghouls, andra vägrar och hatar användningen av blodsbandet på människor.


Det går även att göra djur till ghouls med samma effekter, men oftast är det bara klan gangrel och nosferatu som gör det med någon regelbundenhet. Klan gangrel är ofta vandrare och överlevare och föredrar sällskapet av ett lojalt djur framför en människa. Nosferatu har en vana att göra “lägre stående” djur som råttor till ghouls och sedan använda dem för att spionera och snappa upp information. Djurghouls blir större och starkare med åldern. Riktigt gamla vampyrer kan ha en varg stor som en mindre häst som har följt dem genom många strider. En del sådana ghouls kan vara farligare än vissa vampyrer.

Effekter:


Efter att en människa eller djur druckit motsvarande en nivå hunger av en vampyrs blod så får de följande fördelar:


  • En kraft från en disciplin på första nivån som vampyren har. Denne väljer själv vilken disciplin som hens ghoul ska lära sig.
  • Slutar att åldras under den kommande månaden.


En ghoul som får blod en gång i månaden förblir vid den åldern som hen var när hen började dricka vampyrblod så länge som blodet fortsätter drickas en gång i månaden eller oftare. Ghouls som av någon anledning missar att dricka blod åldras snabbt, tio gånger snabbare än normalt, tills de återfår den fysiska ålder de borde ha. Ghouls äldre än ett århundrade reduceras ofta till stoft inom loppet av några veckor.


En människoghoul börjar, som alla människor, med tre i mentalvärde och attackvärde utöver eventuella justeringar hen får för sin disciplin. För varje femtio år som personen varit en ghoul så kan hen höja antingen MV eller AV med en nivå.


En djurghoul har mellan 1-4 i sitt AV, beroende på djurets storlek och dödlighet. En råtta eller liten fågel har ett AV 1 medan en varg, björn eller annat större rovdjur har ett AV 4. Djurghouls höjer bara sitt AV med åldern och har effektivt sett inget MV.


Alla ghouls påverkas på något sätt, antingen fysiskt eller mentalt, av långvarigt drickande av vampyrblod i proportion till vampyrens klan. Klan brujahs ghouls tenderar exempelvis att bli mer aggressiva och lättretade, Nosferatus ghouls blir mer fula och monstruösa (om än inte på en nivå så att de skadar maskeraden) och Toreadors ghouls blir vackrare och mer estetiskt lagda. Påverkan på en ghoul reflekterar alltid i någon mån karaktären hos klanen och dess förbannelse.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.