Banu Haqim


Det formella namnet för Banu Haqims blodsmagi är Dur-an-ki och översätts till ”mästare över jorden och himlen” och är en gammal mesopotamisk magi som huvudsakligen praktiseras av Banu Haqim. Banu Haqims blodsmagiker bygger sin hierarki på en mästare-lärjunge-dynamik snarare än formaliserade nivåer eller cirklar. Varje blodsmagiker tar en lärjunge som också är dennes childe och undervisar hen tills lärjungen är fullärd. Därför agerar klanens magiker ofta individuellt och använder sina besvärjelser för att stärka klanen generellt snarare än att organisera sig i kabaler eller sekter. 


Traditionens praktik är mycket baserat på att åkalla andar, användandet av talismaner, symboliska figurer eller narkotiska preparat för att uppnå en upplyst exstas. Ritualerna är ofta mindre direkta och syftar till att skaffa kunskap eller kommunicera mellan stora avstånd, en fördel i dessa nätter då den andra inkvisitionen gjort modern kommunikation osäker.

Nivå 1

Ishtar's touch

Blodsmagikern framställer ett gift som fördunklar offrets omdöme snarare än hens kropp. För att framställa giftet blandar karaktären sitt eget blod med ett narkotiskt preparat. Människor, ghouls och thin-bloods kan påverkas genom att inta det som normalt, medan vampyrer behöver få blandningen smetad på sin hud. Om karaktären även kan Infusion of Kalif kan hen förgifta vampyrer via drogen som framställs. Personer som påverkats får ett fördunklat omdöme och sämre impulskontroll, vilket gör dem mer mottagliga för vissa mentala discipliner, men skapar också en tendens för personen att säga och göra vad de tycker utan att först tänka efter, vilket gör normala förhörsmetoder mer effektiva.


System: En person med drogen i sitt system får -2 MV för att försvara mot krafter från Dominate och Presence. Utöver det agerar personen impulsivt och både pratar och gör saker utan att tänka efter först. Det gör inte att personen gör saker som hen inte skulle göra i normala fall, men de är mer benägna att fatta kortsiktiga, impulsiva beslut. Karaktären är immun mot sin egen framställning av drogen.

Touch the earth

Förmågan att kommunicera över långa distanser var länge blodsmagikernas främsta uppgift inom Banu Haqim. I modern tid så har det blivit relevant igen, särskilt då mobiltelefoner och internet blivit allt mer osäkra. Ritualen tillåter långdistanskommunikation mellan blodsmagikern och en medlem av Banu Haqim, men låter också magikern assistera målet med besvärjelser eller föremål. För att genomföra ritualen skriver blodsmagikern målets namn i mesopotamisk skrift på en liten våt lertavla. När lertavlan har hårdnat så placeras den i syra för att försvagas. Därefter ritar blodsmagikern en cirkel i kalk med ett öga i mitten, krossar stentavlan till pulver och blandar den med sitt eget blod och mat. Maten ges till ett litet djur som placeras i mitten av cirkeln och därefter halshuggs. Efter det så kan blodsmagikern använda djurets skalle att kommunicera med.


System: Om blodsmagikern talar i djurets öra så kan klanmedlemmen vars namn stod skrivet på tavlan höra magikerns röst som en viskning. Lyssnar magikern från djurets mun så kan han höra det som målet säger. Utöver det så kan blodsmagikern också använda ritualer eller krafter från blood sorcery för att påverka målet trots dennes avstånd, även med krafter som annars skulle vara personliga. Slutligen så kan blodsmagikern också föra över små föremål till målet, så länge de är små nog att rymmas i handen.

Nivå 2

Infusion of Kalif

Ritualen skapar kalif, ett narkotiskt preparat som Banu Haqims blodsmagiker använder som del i sina ritualer. Preparatet kan också användas av andra vampyrer för att bli påverkade, så en del mindre nogräknade blodsmagiker säljer sina produkter vid sidan för en nätt vinst. För att framställa kalif så behöver magikern 500 g haschisch (hasch) som blandas med vampyrblod. Blod från äldre vampyrer skapar i regel mer potent Kalif och blodsmagikern behöver inte använda sitt eget om hen har tillgång till blod från någon annan.


System: Kalif när det väl har framställts kan användas av vampyrer för att bli berusade, vilket har ungefär samma effekt som att röka hasch har för en människa. En av Banu Haqims blodsmagiker kan förutom det även använda kalif som en komponent i sina ritualer för att uppnå ett tillstånd av högre upplysning och extas som gör ritualer lättare att genomföra. I det här tillståndet så får blodsmagikern en bonus på sitt MV lika med nivån av blood sorcery hos personen som framställde drogen. Speciellt potent blod (BP 2 eller högre) ökar den här bonusen med +1. Kalif tar tre nätter att framställa och ger en dos per nivå av blood sorcery. Om karaktären även kan Ishtar’s touch så kan hen blanda ut drogen i Kalif för att påverka vampyrer som intar det.

The Shroud of Silence

Många Banu Haqim har förmågan att skapa övernaturlig tystnad runt sig själva, men den här ritualen förhöjer effekten till att täcka ett helt rum. Blodsmagikern trär ett silkestyg genom en guldring, doppar varje ände av tyget i sitt blod och fäster det runt en dörr som leder in i rummet som ska påverkas, antingen genom att trä tyget genom nyckelhålet eller fästa det vid handtaget. Därefter kan inga ljud skapas i rummet, oavsett hur högljudda, vilket underlättar för att dölja strider eller andra högljudda aktiviteter.


System: Spelaren fäster ett tyg vid dörren till rummet som ska påverkas tillsammans med en OFF-runa med texten ”shroud of silence” för att markera att ritualen är i effekt om den genomförs på lajvet. Så länge tyget sitter kvar kan inga ljud skapas i det påverkade rummet. Personer i rummet kan fritt höra vad som händer utanför, men inget som händer i rummet går att höra.


Nivå 3

Dagon’s call

En teknik som ursprungligen utvecklades av Banu Haqims blodsmagiker, men som blivit alltmer spridd under de senaste åren. Ritualen låter magikern vända offrets blod med denne själv på avstånd efter den mest ytliga beröring. För dödliga innebär det en omedelbar och blodig död, men även vampyrer har anledning att vara oroade. Offret måste ha varit exponerat för blodsmagikerns blod, antingen genom att ha druckit det eller vidrört ett öppet sår. Mängden är oväsentlig, en enda droppe smetad mot offrets hud är tillräcklig. Efter att det gått mer än en timme men mindre än vecka sedan exponeringen så genomför blodsmagikern ritualen genom att hugga sig själv tillräckligt hårt för att utgjuta blod med en ceremoniell guldkniv. När blodet träffar marken tar ritualen effekt.


System: Blodsmagikern initierar en mental duel mellan sig själv och offret. Vinner hen så skadas offret precis som om hen förlorat en fysisk strid och får sitt attackvärde halverat tills hen har läkt skadan. Är offret en människa så gör ritualen istället aggreverad skada genom att blodkärl sprängs inifrån och en människa som förlorar den mentala duellen dör i regel omedelbart.

One with the blade

Många medlemmar av Banu Haqim är kända för sin skicklighet med klingan, även blodsmagikerna. Den här ritualen låter en blodsmagiker skapa ett nära band till sitt vapen och binda dem tätare samman. Ett sådant vapen rostar eller åldras inte och många gamla blodsmagiker har burit ett dedikerat vapen i decennier eller århundraden. Vapnet bibehåller en rakbladsvass skärpa och tolerar både kyla, hetta, rost och fysiskt våld utan att skadas. Bandet mellan klingan och blodsmagikern gör det också möjligt för karaktären att absorbera en del av det blodet som vapnet utgjuter. Inte lika effektivt som hen själv kan dricka, men det som absorberas genom klingan är i gengäld renat på alla bieffekter som annars skulle finnas i blodet, på gott och ont.
För att genomföra ritualen så sänker blodsmagikern ned ett vapen med en klinga, ett svärd, en dolk eller dylikt, i tillräckligt mycket av sitt eget blod för att täcka det helt. Därefter mässar hen ett mantra där hen svär att vidga sitt liv till vapnet. Klingan måste förbli sänkt i blodet till nästa soluppgång, men då är ritualen fullbordad.


System: Ett dedikerat vapen är i princip oförstörbart och skadas inte oavsett hur väl det används eller vad det utsätts för, så länge vapnet i sig inte förstörs på magisk väg. Används det i en strid så återställer karaktären också en nivå hunger i slutet av striden, oavsett om hen vann eller förlorade. Blod som absorberas av vapnet på det här sättet riskerar aldrig blodsband och har heller ingen resonans, gifter, droger eller övriga sidoeffekter.