Banu Haqim


Översätts till ”mästare över jorden och himlen” och är en gammal mesopotamisk magi som huvudsakligen praktiseras av Banu Haqim. Banu Haqims blodsmagiker bygger sin hierarki på en mästare-lärjunge-dynamik snarare än formaliserade nivåer eller cirklar. Varje blodsmagiker tar en lärjunge som också är dennes childe och undervisar hen tills lärjungen är fullärd. Därför agerar klanens magiker ofta individuellt och använder sina besvärjelser för att stärka klanen generellt snarare än att organisera sig i kabaler eller sekter. 


Traditionens praktik är mycket baserat på att åkalla andar, användandet av talismaner, symboliska figurer eller narkotiska preparat för att uppnå en upplyst exstas. Ritualerna är ofta mindre direkta och syftar till att skaffa kunskap eller kommunicera mellan stora avstånd, en fördel i dessa nätter då den andra inkvisitionen gjort modern kommunikation osäker.

Nivå 1

Horoscope: Genom att använda babyloniska tekniker för astrologi så kan blodsmagikern ta fram ett horoskop för en person vilket ger hen mer avancerad kunskap om personens styrkor och svagheter. För att ta fram ett horoskop för en människa så behöver blodsmagikern veta hens födelsenamn, födelseort och datum. För en vampyr behövs allt ovanstående plus datumet för dennes embrace. Beväpnad med sådan kunskap så kan blodsmagikern få djupare kunskap om sin fiendes svagheter och göra denne mer lättpåverkad för sin magi. Den här ritualen kräver inget användande av blod, men blodsmagikern behöver konsultera stjärnorna i en timme, vilket kräver att det ska vara någorlunda stjärnklart.


System: För var femte poäng i sitt mentalvärde så kan blodsmagikern lära sig ett av följande om offret: attackvärde, mentalvärde, blood potency, generation eller nivåer av discipliner. Utöver det så kan blodsmagikern använda horoskopet för att skapa en avbild av målet. Denna avbild ger blodsmagikern en bonus på sitt effektiva mentalvärde motsvarande sin nivå i blood sorcery så länge som det gäller ritualer eller krafter inom disciplinen som är riktade mot målet.

Touch the earth: Förmågan att kommunicera över långa distanser var länge blodsmagikernas främsta uppgift inom Banu Haqim. I modern tid så har det blivit relevant igen, särskilt då mobiltelefoner och internet blivit allt mer osäkra. Ritualen tillåter långdistanskommunikation mellan blodsmagikern och en medlem av Banu Haqim, men låter också magikern assistera målet med besvärjelser eller föremål. För att genomföra ritualen skriver blodsmagikern målets namn i mesopotamisk skrift på en liten våt lertavla. När lertavlan har hårdnat så placeras den i syra för att försvagas. Därefter ritar blodsmagikern en cirkel i kalk med ett öga i mitten, krossar stentavlan till pulver och blandar den med sitt eget blod och mat. Maten ges till ett litet djur som placeras i mitten av cirkeln och därefter halshuggs. Efter det så kan blodsmagikern använda djurets skalle att kommunicera med.


System: Om blodsmagikern talar i djurets öra så kan klanmedlemmen vars namn stod skrivet på tavlan höra magikerns röst som en viskning. Lyssnar magikern från djurets mun så kan han höra det som målet säger. Utöver det så kan blodsmagikern också använda ritualer eller krafter från blood sorcery för att påverka målet trots dennes avstånd, även med krafter som annars skulle vara personliga. Slutligen så kan blodsmagikern också föra över små föremål till målet, så länge de är små nog att rymmas i handen.

Nivå 2

Infusion of Kalif: Ritualen skapar kalif, ett narkotiskt preparat som Banu Haqims blodsmagiker använder som del i sina ritualer. Preparatet kan också användas av andra vampyrer för att bli påverkade, så en del mindre nogräknade blodsmagiker säljer sina produkter vid sidan för en nätt vinst. För att framställa kalif så behöver magikern 500 g haschisch (hasch) som blandas med hens eget blod. Framställningsprocessen tar tre nätter och ger i slutändan ungefär 25 g kalif för var femte poäng i mentalvärde som blodsmagikern har. Blod med högre blood potency ger bättre kvalitet och det är fullt möjligt för en blodsmagiker att använda en annan vampyrs blod för processen, förutsatt att hen lyckas få tag i tillräcklig mängd. För att inta kalif så blandas produkten med rosenvatten och röks i en vattenpipa.


System: Kalif när det väl har framställts kan användas av vampyrer för att bli berusade, vilket har ungefär samma effekt som att röka hasch har för en människa. En av Banu Haqims blodsmagiker kan förutom det även använda kalif som en komponent i sina ritualer för att uppnå ett tillstånd av högre upplysning och extas som gör ritualer lättare att genomföra. I det här tillståndet så får blodsmagikern en bonus på sitt effektiva mentalvärde motsvarande nivån av blood potency av blodet som användes för att tillverka kalif, men enbart för att genomföra ritualer.

Ishtar’s touch: Med den här ritualen så kan blodsmagikern framställa en substans som tillfälligt kan försvaga offrets sinne. Personer påverkade av substansen tappar en del av sina hämningar och är mer lättpåverkade av discipliner som anfaller sinnet förutom konventionella förhörsmetoder. Blodsmagikern blandar sitt blod med ett narkotiskt preparat, oftast haschisch, som gnuggas mellan fingrarna. Fysisk kontakt med preparatet räcker för att offret ska bli påverkat.


System: I en timme så minskar offrets mentalvärde för att stå emot dominate och presence med en poäng för var femte nivå i blodsmagikerns mentalvärde. Detta gäller enbart motståndsslag, inte när offret själv använder disciplinerna. Utöver det så är offret mer mottagligt för normala förhörsmetoder och har en tendens att säga saker utan att tänka efter först även när inga discipliner är inblandade.

Nivå 3

Dagon’s call: En teknik som ursprungligen utvecklades av Banu Haqims blodsmagiker, men som blivit alltmer spridd under de senaste åren. Ritualen låter magikern vända offrets blod med denne själv på avstånd efter den mest ytliga beröring. För dödliga innebär det en omedelbar och blodig död, men även vampyrer har anledning att vara oroade. Offret måste ha varit exponerat för blodsmagikerns blod, antingen genom att ha druckit det eller vidrört ett öppet sår. Mängden är oväsentlig, en enda droppe smetad mot offrets hud är tillräcklig. Efter att det gått mer än en timme men mindre än vecka sedan exponeringen så genomför blodsmagikern ritualen genom att hugga sig själv tillräckligt hårt för att utgjuta blod med en ceremoniell guldkniv. När blodet träffar marken tar ritualen effekt.


System: Blodsmagikern initierar en mental duel mellan sig själv och offret. Vinner hen så skadas offret precis som om hen förlorat en fysisk strid och får sitt attackvärde halverat tills hen har läkt skadan. Är offret en människa så gör ritualen istället aggreverad skada genom att blodkärl sprängs inifrån och en människa som förlorar den mentala duellen dör i regel omedelbart.

One with the blade: Många medlemmar av Banu Haqim är kända för sin skicklighet med klingan, även blodsmagikerna. Den här ritualen låter en blodsmagiker skapa ett nära band till sitt vapen och binda dem tätare samman. Ett sådant vapen rostar eller åldras inte och många gamla blodsmagiker har burit ett dedikerat vapen i decennier eller århundraden. Nackdelen är att i någon annans händer så rostar och åldras vapnet, mycket likt en ghoul som inte fått sin dos av vampyrblod. Överlever vapnet en sådan process så utgör det ett dödligt hot mot magikern. För att genomföra ritualen så sänker blodsmagikern ned ett vapen med en klinga, ett svärd, en dolk eller dylikt, i tillräckligt mycket av sitt eget blod för att täcka det helt. Därefter mässar hen ett mantra där hen svär att vidga sitt liv till vapnet. Klingan måste förbli sänkt i blodet till nästa soluppgång, men då är ritualen fullbordad.


System: När vapnet är dedikerat och i blodsmagikern ägo så är det i praktiken oförstörbart. Det bibehåller perfekt kvalitet, tappar aldrig sin skärpa, berörs aldrig av rost eller ålder och förblir i lika perfekt skick som dagen det smiddes. Blodsmagikern kan när som helst förhöja vapnets effekter genom att ge klingan sitt eget blod, oftast genom att dra vapnet längs med handflatan. Vapnet får då +2 på AV under en timme.


Skulle vapnet hamna i någon annans händer så åldras det till sin ”rätta” ålder. Förblir det intakt efter en sådan process så är vapnet fortfarande farligt. Andra ägare kan inte förhöja dess effekter, men i gengäld gör de aggraverad skada på vapnets skapare.
En blodsmagiker kan inte ha mer än ett vapen påverkat av den här ritualen åt gången.