Auspex 


Denna disciplin låter en vampyr sträcka ut sina sinnen bortom de fysiska begränsningarna. En vampyr med auspex får en övernaturlig känsla för andras sinnesstämning, tankar och kan ibland verka vara medveten om saker innan de äger rum.

Nivå 1

Aura perception: Karaktären kan känna av auror som omger andra personer. Utifrån dessas färg och ton så kan viktig information om deras nuvarande sinnesstämning avslöjas. En karaktär med den här förmågan kan också se bortom det rent fysiska och lättare uppfatta personer som försöker gömma sig på övernaturlig väg.

Kostnad: Ingen
System: Ingen mentalduell krävs. Spelaren säger ”Auspex humör?” till måltavlan som får ange den känsla som för närvarande är starkast hos karaktären (ilska, glädje, sorg, etc). Det här kan bara användas en gång per person och konversation. Utöver det så kan karaktären se personer som gömmer sig med obfuscate på nivå 1. Karaktären kan även se om offret är en människa, vampyr, ghoul eller någon annan övernaturlig varelse. Är offret något annat än en människa, ghoul eller vampyr så måste karaktären ha sett en sådan aura förut för att veta exakt vilken typ av övernaturlig varelse det handlar om, annars så kommer hen enbart att veta är personen är något “annat”.

Nivå 2

Telepathy: Karaktären kan på den här nivån penetrera ett offers tankar för att skilja sanning från lögn. Människors tankar är lätta att invadera på det här sättet, men vampyrer kräver en större ansträngning.

Sense the unseen: Karaktären kan sträcka ut sina sinnen bortom det fysiska rummet och se sådant som döljs med övernaturliga metoder. Effekten varar så länge som karaktären fokuserar sina sinnen, men kan inte bibehållas när hen utför andra mentalt eller fysiskt krävande uppgifter.

Kostnad: Hunger +1
System: Mental duell krävs. Karaktären säger "auspex: sanning" efter uttalandet som hen vill granska. Vinner karaktären så måste offret säga om uttalandet var en sanning eller lögn. Varje användning av kraften kan granska tre uttalanden från en och samma person, men karaktären kan förnya effekten om hen så önskar. Kraften är kostnadsfri om den används mot människor eller ghouls, men kostar ett hunger om offret är en vampyr.

Kostnad: Hunger +1
System: Spelaren håller ett antal fingrar mot sin ena tinning motsvarande sin totala nivå i auspex. Hen kan se igenom cloak of shadows och andra obfuscate-krafter så länge som hens auspex är högre än motståndarens obfuscate. Är nivån lika hög så kan karaktären se motståndaren om hen rör på sig, men ett stillastående mål förblir osynligt. Används kraften på en person under effekten av mask of a thousand faces och karaktären har en lika hög nivå av auspex så kan hen bara bli medveten om att personens identitet är dold, men inte vilket ansikte som döljer sig under masken.

Nivå 3

Scry the soul: (Kräver: Telepathy) Karaktären kan med större lätthet känna av strömningarna och mönstren i andra personers auror på ett mycket mer effektivt sätt än tidigare. Inte bara känslorna, utan även deras ursprung kan avslöjas, dock med en större ansträngning än tidigare. 

Precognition: (Kräver: Sense the unseen) 

På den här nivå har karaktären en nästan profetisk intuition. Hen kan ana korta glimtar av framtiden i form av känslointryck och ytliga bilder. Den här förmågan gör det i praktiken omöjligt att överraska personen eller hålla sig dold någon längre tid.

Kostnad: Hunger +1
System: Efter att ha använt aura perception för att läsa av en persons starkaste känsla så kan karaktären säga "auspex: varför" och initiera en mental duell. Vinner karaktären så måste offret ge en kort förklaring till känslans ursprung, exempelvis "jag är ledsen för att min mänskliga syster har dött" eller "jag är frustrerad för att sheriffen trakasserar mig". Karaktären kan också se de spår i auran som visar att någon har diableriserat en annan vampyr, förutsatt att det inte har passerat mer än ett år.

Kostnad: Ingen
System: Så länge som karaktären har en lika hög nivå av auspex eller högre så är hen medveten om någon använder obfuscate inom hens synhåll. Karaktären kan avgöra i vilken riktning effekten befinner sig och ungefär var, med ett par meters felmarginal. Utöver det så kan karaktären inte överraskas i en strid. Hen räknas alltid som anfallaren och inga vanliga eller övernaturliga metoder kan överraska hen så länge som sådana bakhåll inte sker från en högre nivå av obfuscate än vad karaktären har auspex.