Auspex 


Denna disciplin låter en vampyr sträcka ut sina sinnen bortom de fysiska begränsningarna. En vampyr med auspex får en övernaturlig känsla för andras sinnesstämning, tankar och kan ibland verka vara medveten om saker innan de äger rum.

Nivå 1

Aura perception: Karaktären kan känna av auror som omger andra personer. Utifrån dessas färg och ton så kan viktig information om deras nuvarande sinnesstämning avslöjas. En karaktär med den här förmågan kan också se bortom det rent fysiska och lättare uppfatta personer som försöker gömma sig på övernaturlig väg.

Kostnad: Ingen
System: Ingen mentalduell krävs. Spelaren säger ”Auspex humör?” till måltavlan som får ange den känsla som för närvarande är starkast hos karaktären (ilska, glädje, sorg, etc). Det här kan bara användas en gång per person och konversation. Utöver det så kan karaktären se personer som gömmer sig med obfuscate på nivå 1. Karaktären kan även se om offret är en människa, vampyr, ghoul eller någon annan övernaturlig varelse. Är offret något annat än en människa, ghoul eller vampyr så måste karaktären ha sett en sådan aura förut för att veta exakt vilken typ av övernaturlig varelse det handlar om, annars så kommer hen enbart att veta är personen är något “annat”.

Nivå 2

Telepathy: Karaktärens förmåga att se bortom det fysiska blir så pass skarp att hen kan läsa av ytliga tankar hos andra personer och skilja sanning från lögn. Människors tankar är lätta att läsa av, men vampyrers kräver en större ansträngning. Hen kan också i viss grad se bortom det fysiska och identifiera illusioner eller bländverk som skapats med andra discipliner.

Kostnad: Hunger +1
System: Mental duell krävs. Karaktären säger "auspex: sanning" efter uttalandet som hen vill granska följt av sitt MV. Vinner karaktären så måste offret säga om uttalandet var en sanning eller lögn. Varje användning av kraften kan granska tre uttalanden från en och samma person, men karaktären kan förnya effekten om hen så önskar. Kraften är kostnadsfri om den används mot människor eller ghouls, men kostar ett hunger om offret är en vampyr.


Karaktären kan också genom att spendera en nivå hunger försöka se igenom illusioner skapade med Obfuscate. Kraften penetrerar automatiskt effekter skapade på en lägre nivå av Obfuscate än karaktärens nivå i Auspex, eller samma nivå om personen som påverkas rör på sig. Ett stillastående mål förblir dock dolt. Karaktären kan se igenom Obfuscate så länge hen fokuserar på det, men max 15 minuter åt gången eller tills dess att hen använder en annan disciplin eller deltar i en strid.

Nivå 3

Scry the soul: Karaktären kan med större lätthet känna av strömningarna och mönstren i andra personers auror på ett mycket mer effektivt sätt än tidigare. Inte bara känslorna, utan även deras ursprung kan avslöjas, dock med en större ansträngning än tidigare. 

Share the senses

Karaktären kan ge en del av sitt perspektiv till andra personer som saknar samma förmågor som hen själv. Personerna kan kortvarigt se enklare strömningar i andra personers aura eller försök att dölja sig, men inte till samma grad som karaktären själv.

Kostnad: Hunger +1
System: Efter att ha använt aura perception för att läsa av en persons starkaste känsla så kan karaktären säga "auspex: varför" och initiera en mental duell. Vinner karaktären så måste offret ge en kort förklaring till känslans ursprung, exempelvis "jag är ledsen för att min mänskliga syster har dött" eller "jag är frustrerad för att sheriffen trakasserar mig". Karaktären kan också se de spår i auran som visar att någon har diableriserat en annan vampyr, förutsatt att det inte har passerat mer än ett år.

Kostnad: +1 hunger
System: Spelaren kan använda kraften på en annan person, plus ytterligare en för vart femte poäng i MV. Personerna som ska påverkas måste ha fysisk kontakt med spelaren när kraften aktiveras, men kan därefter röra sig fritt. I 15 minuter har personerna tillgång till Aura Perception som om de hade första nivån i Auspex och kan upptäcka personer i Obfuscate som om de hade en nivå lägre i Auspex än vad spelaren som aktiverar kraften har.