Historien så här långt


På denna sidan finner du den ständigt växande historien och händelserna som ägt rum under go:nights lajvtillfällen. Viktiga händelser, karaktärer och beslut som ägt rum IN-lajv kommer att omnämnas här under kampanjens gång så håll ett öga på just denna sidan för att får summeringar för varje kapitel i go:nights mörka historia.

Säsong 0 (Alpha)


Efter att Göteborgs domän föll år 2014 i samband med Scharlakansnatten och stadens gator färgats röda med besläktat blod så var staden inget annat än en “no go zone” för alla odöda individer i Sverige. Men medan det mänskliga samhället sakta återhämtade sig från de våldsamma upploppen och det korrupta politiska läget så började sakta saker hända i gatornas mörka vrår. Redan år 2016 började individer som aldrig hört om de tidigare konflikterna att hitta ett hem i den tomma staden och ur askan reste sig en ny domän. Göteborg blev en fristad för unga anarker som etablerade ett löst styre över staden där principen “gör vad du vill men håll låg profil” etablerades, och snart fanns det en handfull besläktade själar som återigen vandrade stadens regniga gator.


Det är än i dessa nätter fortfarande relativt oklart vilka individer som faktiskt befann sig i staden vid detta tidiga skede, men vad som faktiskt är känt är att det till största del var medlemmar av klan Brujah, Gangrel och Nosferatu som befolkade staden och sakta började bygga upp sina nya oliv i Lilla London. Men samtidigt fanns det också en helt ny gruppering i staden som helt undgått den andra inkvisitionen och scharlakansnattens vrede, nämligen den stadigt växande gruppen av Thin-bloods som smälte in sömlöst bland den levande befolkningen till den grad att varken besläktad eller jägare visste om att de ens var där.


I November år 2018 har befolkningen vuxit sig tillräckligt stor för att stadens besläktade ska kunna hålla sin första gemensamma sammankomst. En fest äger rum vid namn “The Brujah Blowout” som innefattar individer som bara ville festa loss, slåss och känna sig fria för första gången på många år av misär och mörker. Ryktet om festen, men också domänens nya situation, spred sig dock snabbt och i april året därpå anlände en ny grupp till staden. En delegation från Camarillan, som tidigare övergått staden var nu tillbaka för att ta tillbaka det de en gång förlorat på grund av den andra inkvisitionens vrede.

Foto: go:night

Säsong 0.5 (Beta)


-Under konstruktion-

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.