Jakt


Alla besläktade drivs av samma hunger, men metoderna för att jaga är lika många som antalet vampyrer. Det som för dem alla samman är dock att deras gemensamma hungrande efter blod. I go:night så spelar vampyrernas hunger oerhört stor roll. Inte bara när det kommer till att jaga ut och också hur dem jagar. Här kan du läsa mer om de olika systemen för hur du som spelare jagar på lajvet med din karaktär, och hur din karaktär föredrar att införskaffa sig sin rubinröda nektar. Att nyttja våld eller samtycke spelar sällan roll när man är hungrig eller hur?...

Jaktsystemet


Att släcka törsten hos din vrålande best är något som du förr eller senare kommer att tvingas till att göra. Systemet för att göra detta är väldigt inspirerat av det nya hunger systemet i (VtM) med att väga risken mot framgången med hungertärningarena. Dock är inga tärningar nödvändiga för dig som spelare utan jakten utförs istället med hjälp av en app som körs på en dator i OFF-rummet.


Jakten utförs med hjälp av en så kallad Jaktkod som alla besläktade spelare i go:night har tillgång till och när karaktären behöver ta sig ifrån Elysium för att släcka sin törst beger sig spelaren enkelt till OFF-rummet för att jaga. Väl i OFF-rummet knappar spelaren in sin jaktkod i appen på datorn samt väljer sin karaktärs nuvarande hunger och trycker sen på jaga. Appen förklarar sedan vad som händer under jakten och berättar hur många nivåer av hunger du kan räkna bort från din karaktär samt vilken resonans blodet hade. Resonansen på blodet avgör hur din karaktär mår efter jakten och känslan som står angiven i appen skall din karaktär känna och uttrycka i 15 minuter efter jakten.

Oavsett hur jakten går kommer alltid karaktären bli av med ialla fall en del av sin hunger men man kan också misslyckas med jakten. Detta gör att karaktären nu har begått ett potentiellt maskeradbrott och kommer att behöva samla ihop ett viss antal bakgrunder för att städa upp röran hen har orsakat.


Dem nödvändiga bakgrunderna kommer att anges i resultatet av jakten och karaktären har till slutat av nästa mellanspelsrunda på sig att samla ihop resurserna hen behöver för att lösa situationen. Om detta inte lyckas eller ignoreras kommer karaktären  vara ansvarig för ett maskeradbrott som nu riskerar att skada domänens säkerhet för alla andra besläktade och får då ta konsekvenserna av sina respektive överordnade.

Hungernivå vid lajvstart


En vampyr ankommer alltid till lajvet med en hungernivå på 1-3. Nivån bestäms av en arrangör innan lajvet och spelare kommer att bli meddelad om sin nivå via ett kuvert som kommer att innehålla en lapp med hungernivån skriven på. Utöver hunger nivån så får även spelaren tillgång till pengar som motsvarar karaktärens nivåer i tillgångar. 


Har spelaren tillgång till Herd kan hen använda sig av de tillgängliga nivåerna för att sänka hungern som hen annars skulle starta lajvet med, men då förbrukar man den resursen för resten av kvällen så det är upp till spelaren om hen vill använda sin herd redan innan spelet startat. 


Exempel: 

Erika har tillgång till 3 nivåer i herd och får en hunger nivå på 2 vid lajvstart. Hon beslutar sig för att använda en av sina 3 nivåer i herd för att sänka hungern från 2 till 1 och har nu endast 2 nivåer kvar i herd att förbruka under nattens spel.

Jaktpreferenser


Även om alla vampyrer är kapabla att jaga på olika sätt så utvecklar de snabbt en preferens för vilken typ av jakt eller byte som känns bäst. Jaktpreferenser ger vissa fördelar och en talang för blodskrafter som är relaterade till typen av jakt. Dessa preferenser är något som utvecklas med tiden och brukar ta vampyrer några år att utveckla till fullo, dock när en vampyr väl hittat sin preferens är det inget som överges i första taget.

Foto: go:night - Tobias Svensson

Alleycat


Inget snack. Du lokaliserar ett byte, isolerar och anfaller på samma sätt som ett lejon fäller en gasell. Det är en fysisk typ av jakt som oftast bygger på en variation av fysisk styrka och diskretion. Du har kultiverat en del kontakter i den undre världen för att kunna röra dig bland skuggorna och göra dig av med de lik som den här jakttypen ibland resulterar i. Lite spill får man räkna med.


Effekt:

 • En extra nivå i antingen potence eller celerity
 • Humanity minskar med ett
 • En extra nivå i inflytande (undre världen).Cleaver


Du dricker antingen från din familj och vänner, om du är ung nog, eller från någon annans. I de mest extrema fallen så skaffar en vampyr en partner och adopterar barn enbart för det här syftet och försöker bibehålla illusionen av en normal, fungerande familj. Karaktären försöker ofta hålla sitt tillstånd hemligt från sin familj, men det fungerar sällan i längden. Camarillan ser i regel den här jaktpreferensen som ett direkt brott mot maskeraden och välmenande, men äldre, vampyrer kommer sannolikt att döda karaktärens familj för hens ”eget bästa” om de får reda på det.


Effekt:

 • En extra nivå i antingen dominate eller animalism
 • Två extra nivåer i herd.
 • En av dina mörka hemligheter måste vara din jakttyp.

Consensualist


Du dricker bara från personer som har gått med på det. Metoderna kan variera kraftigt. Vissa förklär det som en fetisch eller blodgivning, medan de mest extrema fallen är helt öppna med sina byten om vad de är och varför de vill ha blod. Camarillan kallar den sista varianten för maskeradbrott, men attityderna bland anarkerna är mer varierade.


Effekter:

 • En extra nivå i antingen Auspex eller fortitude.
 • Humanity ökar med ett.
 • En av dina mörka hemligheter måste vara din jaktpreferens.

Farmer


Du dricker från djur vilket du ser som det enda säkra sättet att jaga utan att riskera att döda en människa. Hittills har du inte dödad någon, och du har inte för avsikt att göra det. Den här jaktpreferensen kan inte tas av en ventrue eller en karaktär med en blood potency på tre eller högre.


Effekter:

 • En extra nivå i antingen animalism eller fortitude.
 • Humanity ökar med ett.Osiris


Du dricker från folk som dyrkar dig på något sätt. Om du var en kändis när du levde så dricker du från dina hängivna fans, eller så kanske du har en kult eller sekt med dig själv som en gudomlig figur högst upp. Den här sortens sekter eller följarskaror har en tendens att skapa ett ansträngt förhållande gentemot den lokala ordningsmakten eller, i värsta fall, Camarillan.


Effekter:

 • En extra nivå i antingen blood sorcery (endast Tremere eller Banu Haqim) eller Presence.
 • Två extra nivåer i herd.Reaper


Du dricker huvudsakligen från svårt sjuka och döende, personer vars eventuella berättelser ändå skulle avfärdas som hallucinationer eller feberdrömmar och som sannolikt uppskattar att något lindrar deras smärta i livets slutskede. Du rör dig på sjukhus, hospice, boenden eller andra områden där sådana personer vårdas.


Effekter:

 • En extra nivå i Obfuscate eller Oblivion (endast klan Lasombra)
 • En extra nivå i inflytande (sjukvård) eller inflytande (spiritualitet)

Foto: go:night - Tobias Svensson

Foto: go:night - Tobias Svensson

Sandman


Om folk inte vet att du existerar så riskeras inte maskeraden. Du dricker från sovande offer som inte vet att du är där, oftast genom att smyga dig in i deras hus nattetid. Det ger också möjlighet att ha en karriär som inbrottstjuv som en sidoverksamhet.


Effekter:

 • En extra nivå i antingen Auspex eller Obfuscate.
 • En extra nivå i tillgångar.Scene queen


Du jagar på klubben, oftast inom en speciell subkultur som känner till dig, vilket ger dig mer frihet att maskera din jakt. Dina offer avgudar dig till viss grad och de som inte gör det blir avfärdade på grund av den status du har. Du tillhörde sannolikt nämnda subkultur när du levde.


Effekter:

 • En extra nivå i antingen Dominate eller Potence
 • En extra nivå i inflytande (nattliv)Siren


Du maskerar din jakt bakom förförelse och dricker under sex, eller när du fejkar det. De flesta är omedvetna om vad som egentligen hänt på grund av Kyssens effekter. Du glider runt på klubben, baren eller dansgolvet och förför dina byten innan ni går avsides och du tar det som du behöver utom synhåll från andra.


Effekter:

 • En extra nivå i Fortitude eller Presence.
 • En extra nivå i inflytande (nattliv).

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.