Nyheter från andra domäner


Ingen domän existerar i ett vakuum och emellanåt händer saker i andra städer stora nog för att nyheter och skvaller ska sprida sig till Göteborg. Den här sidan innehåller de nyheter om andra domäner som cirkulerar på Elysium, anarkmöten eller i de sociala kontakter som finns mellan besläktade av olika domäner och som karaktärer kan förväntas snappa upp om de lyssnar. Allt som skrivs här är inte nödvändigtvis sant, utan kan till lika stora delar vara rykten, överdrifter eller ren propaganda.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.