Blood Alchemy 


I jämförelse med övriga discipliner som har existerat så länge som de flesta vampyrer kan minnas så är thin-blood alchemy en oerhört ung disciplin. Med tanke på a thin-bloods bara har existerat i något ansenligt antal i ett par decennier så är disciplinen till stor del outvecklad och det saknas några direkta mästare på området. Varje thin-blood utforskar disciplinen själv och har oftast ett individuellt sätt att hantera disciplinen på.


Precis som inom blodsmagi så kräver thin-blood alchemy undervisning eller experimentering för att kunna utveckla nya användningsområden för disciplinen. Dock till skillnad från andra discipliner så är inte kraften något som kan aktiveras hur som helst utan kräver att thin-blooden brygger elixir men hjälp av formler som hen antingen hittat på själv eller kommit över från någon annan. Det finns nämligen ingen samlad kunskapsbas; en thin-blood i Kairo kan känna till en viss uppsättning formler medan en i Stockholm kan andra.


Formlerna som finns nämnda här är de som är tillräckligt generella för att en thin-blood inte ska ha några problem att utveckla dem. Användandet av disciplinen är en obskyr blandning av kemi och ockultism. Elixiren måste förberedas i förväg och kräver olika lång tid att tillreda beroende på dess styrka vilket ofta leder till att thin-bloods måste vara vaksamma över när dem använder sina dyrbara resurser. Hur thin- bloden väljer att framställa sina elixir är lite upp till individen men oavsett om det görs i ett slitet kök i en knarkarkvart eller i ett kliniskt laboratorium så måste dem tillredas på något sätt och ett thin-blod kan inte nyttja disciplinen om dem inte kan tillreda elixiren.

System: Blood Alchemy har inga individuella krafter som andra discipliner, utan består av en uppsättning formler som kan användas för att tillreda olika elixir. Varje elixir ger vampyren som dricker det förmågan att använda kraften i det under en timme. En karaktär kan max påverkas av ett elixir åt gången. Dricker hen ett nytt innan det passerat en timme så ersätter det nya elixiret det gamla. Varje elixir tar en vecka per nivå att tillreda och en thin-blood kan fritt välja vilka hen vill framställa under tiden mellan varje lajvtillfälle. För att kunna tillreda elixir så krävs någon form av labb. Ekonomiskt stabila thin-bloods kan ha stora kemiska labb till sitt förfogande, men i nödfall så räcker det med en gasolspis och några glaskärl.


När ett elixir väl framställts så måste det lagras under rumstemperatur i ett lufttätt kärl för att behålla sin effekt. I nödfall fungerar ett kylskåp. En thin-blood kan lagra ett visst antal elixir lika med dubbla sin nivå i bakgrunden tillgångar, alternativt tre gånger den nivå av inflytande: lokal som är investerat i hens haven om hen har något sådant. Karaktären kan investera i separata lagringsutrymmen på samma basis, men att gömma sina elixir i kylrum utan egen tillsyn gör det också möjligt för andra karaktärer att stjäla dem. En karaktär kan ha ett visst antal elixir på sin person åt gången lika med dubbla sin nivå i Blood Alchemy. Högre grad av skicklighet krävs för att se till att ett stort antal flaskor håller rätt temperatur och inte utsätts för stötar, friktion och annat som kan få brygden att förlora sin effekt.


Ett elixir fungerar på vilken vampyr som helst som dricker det, inte bara thin-bloods. Varje elixir har ett visst antal ingredienser, men behöver alltid blod från en thin-blood motsvarande ett hunger och blod från en människa med lämplig resonans. Beskrivningen av formlerna anger aktiveringskostnaden när elixiret väl har druckits, om någon.

Nivå 1

Far reach: Detta elixir som låter alkemisten använda en form av begränsad, med dock väldigt användbar telekinesi. Hen kan slita föremål ur andras händer utan att röra dem eller kasta föremål på andra med överraskande kraft för att avleda dem. Även om kraften inte innefattar någon direkt skada på offret så ger den alkemisten en verktygslåda av möjligheter.


Bryggtid: 1 v.

Ingredienser: Blod av lycklig resonans, magneter av matchande polaritet och ståltråd.

Kostnad: Hunger +1

System: Spelaren sträcker fram valfri hand mot sitt offer och säger ett av följande tre kommandon:


“Far reach - Ryck”: Objektet som offret håller i handen skall nu kastas över till spelaren som skall kunna ta emot det


“Far reach - Kast”: Föremålet som spelaren håller i kastas över till offret som tar emot det och reagerar som att det kastades med oerhörd kraft mot henom.


Reaktionen skall vara i still med överraskad och avtrubbad då men inte var beredd på att få ett objekt kastat på sig med sådan kraft.

Du kan också använda kraften för att lyfta mindre föremål en kortare sträcka som ett boll eller ett mynt.


Detta utförs genom att säga “Far reach - Lyft” när du flyttar det önskade föremålet, men spelarna som ser detta uppfattar det som att du får föremålet att sväva mellan platsen du plockade upp det till där du släpper det. Oavsett kraft så måste föremålet som påverkas vara ”fritt”. Ett mynt som en karaktär håller i handen kan påverkas. En halskedja som sitter runt nacken kan det inte.

Mind haze: Denna brygd ger alkemisten förmågan att stilla sinnet hos både levande och döda. Kraften skapar en slags kortvarig apati hos offret som gör hen mer mottaglig för andra mentala krafter.


Bryggtid: 1 v.

Ingredienser: Blod av avslappnad resonans, starksprit och smärtstillande läkemedel.

Kostnad: Hunger +1

System: Spelaren lägger sin hand på offrets axel och säger “Mind haze”. Oavsett personens nuvarande sinnestillstånd så fylls hen av en tillfällig likgiltighet och apati under en kort stund. Under den tiden är personen lättare påverkad av mentala krafter och får -2 på sitt mentalvärde. Den här effekten är inte stark nog att bryta en frenzy, men kan möjligen avbryta upprörda känslor innan det hinner gå så långt om kraften används kirurgiskt. Effekten varar i fem minuter, efter det så återfår personen sakta sitt tidigare känslotillstånd.


OBS: Kan endast användas en gång per individ per natt. Effekter är oerhört mycket svagare om den används upprepade gånger på samma individ med korta mellanrum. Karaktärer med blood potency 2 eller högre kan inte påverkas av den här kraften.

Fool’s gold: Att tillverka guld har i alla tider varit alkemisternas dröm och den här formeln åstadkommer just det – nästan. Elixiret får ett mindre värdefullt föremål att verka mer värdefullt. Järn ser ut som guld eller silver, en gråsten blir en diamant, ylle blir silke och så vidare. Nackdelen är att den här effekten bara är tillfällig och förbrukar föremålet i fråga.


Bryggtid: 1 v.

Ingredienser: Blod av lycklig resonans, smält bly och kattguld.

Kostnad: Ingen

System: Spelaren tillverkar brygden och dränker in föremålet som ska påverkas. Beroende på hur stort föremålet är så kan mer än en dos behövas. Varje dos är tillräcklig för att dränka in ett medelstort föremål som ett svärd eller klädesplagg. Föremålet ser ut som en mer värdefull version av sitt sanna jag. Vanliga metaller blir ädelmetaller, tyger blir finare, stenar blir till ädelstenar, etc. Föremålets grundläggande funktionalitet och, om det är ett vapen, bonusar påverkas inte. Effekten är en illusion och ändrar egentligen inte på föremålet. Normala metoder och undersökningar kan inte avslöja föremålets natur, men en karaktär med kraften sense the unseen kan omedelbart se igenom effekten.


Elixirets effekt varar i en natt, därefter vittrar föremålet till stoft. Föremål som redan är värdefulla kan inte påverkas av brygden, den kan bara få värdelösa föremål att se mer värdefulla ut.

Blood rage: Thin bloods har inte själv en best på samma sätt som andra vampyrer och den här brygden är tänkt att simulera fördelarna med en frenzy utan nackdelarna, i teorin. Elixiret försätter en thin-blood i ett tillstånd som liknar en frenzy men som är något mer kontrollerbart. För vanliga vampyrer blir resultatet mer explosivt.


Bryggtid: 1 v.

Ingredienser: Blod av aggressiv resonans, krossade tänder eller klor från ett rovdjur samt ett rött tyg.

Kostnad: Ingen

System: Karaktären som dricker elixiret får fördelarna av att vara i en frenzy, dvs +3 på MV och AV. Hen får dessvärre också nackdelarna och är oförmögen att använda krafter som kräver koncentration eller verbala kommandon. Karaktären är extremt lättretlig och aggressiv när hen druckit elixiret, om än inte riktigt i samma grad som en vampyr i frenzy. En karaktär som inte är en thin-blood påverkas inte på samma sätt av att dricka elixiret. Istället för ovan nämnda effekter så provocerar elixiret en frenzy.


Effekten kan stås emot om karaktären är lugn, men en vampyr som redan är upprörd lär sannolikt tryckas över gränsen.

Nivå 2

Mimic: Det här elixiret imiterar en kraft av första nivån från en annan disciplin. Varje separat kraft utgör en egen formel och måste läras eller forskas fram individuellt. Blodsmagi kan inte imiteras på det här sättet eftersom varje kraft är resultatet av studier och kunskap som inte kan simuleras med ett elixir. Inte heller Oblivion kan imiteras eftersom en thin-blood saknar kopplingen till Avgrunden som är nödvändig.


Bryggtid: 2 v.

Ingredienser: Varierar mellan varje formel, men kräver blod av resonans som matchar disciplinen:


Aggressiv: Potence, Celerity

Avslappnad: Auspex, Fortitude

Deprimerad: Dominate

Lycklig: Presence

Rädd: Presence, Animalism

Skam: Obfuscate, Protean


Kostnad: Hunger +1

System: Med undantag för kostnaden i hunger så fungerar elixiret precis som kraften den simulerar med hänsyn till effekt, räckvidd och verkningstid. Kraften kan dock inte vara aktiv längre än en timme då elixirets effekt avtar.

Fractionate: Alkemisten framställer ett elixir som gör blod ”neutralt” och eliminerar alla resonanser, bieffekter eller kopplingar. Emellanåt vill en karaktär dricka blod utan att känna av resonanserna, eller enbart skydda sitt blod från snokande blodsmagiker.


Bryggtid: 2 v.

Kostnad: Ingen

System: Elixiret kan antingen blandas ut med blod eller drickas. Blandas elixiret med blod så elimineras alla resonanser, blodsband eller andra bieffekter och gör blodet till normalt, lagrat blod. Den sortens blod kan inte heller avläsas med blodsmagi. Elixiret kan också drickas och personen som dricker det får då samma fördelar. Inget blod som extraheras ur kroppen under elixirets verkningstid kan avläsas med blodsmagi, men karaktären kan inte heller skapa några blodsband under samma tid. Elixiret kan påverka blod utanför kroppen motsvarande en nivå hunger, men för var femte nivå i mentalvärde som alkemisten har så räcker elixiret till ytterligare en nivå.

Vitae distilation: Alkemisten lär sig att transmutera blod till andra, “lägre” vätskor. Hen har ännu inte lärt sig att skapa blod, men kan framställa nästan vilken vätska som helst.


Bryggtid: 2 v.
Ingredienser: Blod av valfri resonans, destilerat vatten, en buljongtärning och en droppe av vätskan som ska framställas.
Kostnad: Ingen

System: För varje nivå hunger av sitt blod som alkemisten inkluderar i elixiret så skapas motsvarande två liter av den önskvärda vätskan. Vätskan får inte vara någon form av blod. “Högre” vätskor som smälta ädelmetaller eller andra sällsynta eller dyra vätskor kan framställas, men ritualen är i så fall bara hälften så effektiv.

Vitae rejection: En alkemist kan i nödfall behöva bli av med blod som är ohälsosamt eller farligt. Det här elixiret tvingar kroppen att stöta bort nyligen intaget blod och rensar bort eventuella orenheter som det kan ha lämnat efter sig. Det lämnar ofta personen i en högre grad av hunger än tidigare. Elixiret kan även luras på andra vampyrer med motsvarande effekter. Människor kan också dricka det, men då är det i regel inte blod som kroppen stöter bort.


Bryggtid: 2 v.
Ingredienser: Blod av skamlig resonans, kräksirap och T-sprit.
Kostnad: Ingen (annat än effekterna)
System: En karaktär som dricker elixiret spyr omedelbart upp blodet hen drack senast. Har hen varit på jakt under lajvet så spyr hen upp motsvarande nivå hunger som hen lyckades få ut av jakten. I annat fall så ökar hungern bara med +1. Elixiret rensar också upp eventuella konsekvenser av blodet, inklusive effekter av resonans, droger, alkohol eller eventuella blodsband, så länge som det inte gått mer än en halvtimme. Människor som dricker elixiret spyr istället upp sin senaste måltid eller dryck, men kroppen rensas också på eventuella orenligheter i form av berusning, påverkan av droger eller matförgiftning.

Nivå 3

Advanced mimic: (Kräver: Mimic) Den här formeln är en vidareutveckling av Mimic och fungerar huvudsakligen som denna, bortsett från att den kan simulera en kraft från en annan disciplin av andra nivån. Samma restriktioner gällande Blood Sorcery och Oblivion appliceras.

Defractionate: Alkemisten framställer ett elixir som förfinar lagrat blod och låter det drickas som om det var färskt. Förutom att lagrat blod behåller sin resonans så möjliggör det också för vampyrer som i normala fall inte kan dricka lagrat blod att göra det.

Bryggtid: 3 v.

Ingredienser: Varierar mellan varje formel, men kräver blod av resonans som matchar disciplinen.


Aggressiv: Potence, Celerity

Avslappnad: Auspex, Fortitude

Deprimerad: Dominate

Lycklig: Presence

Rädd: Presence, Animalism

Skam: Obfuscate, Protean


Kostnad: Hunger +1

System: Med undantag för hunger så fungerar elixiret precis som kraften den simulerar med hänsyn till effekt, räckvidd och verkningstid. Karaktären ignorerar eventuella förkrav som kraften normalt skulle ha med hänsyn till tidigare nivåer. Imiterar karaktären en disciplin som skalar med nivåerna, som Potence, Celerity eller Fortitude så får hen den kumulativa effekten av första och andra nivån.

Bryggtid: 3 v.

Ingredienser: Blod av lycklig och deprimerad resonans, människoblod av blodgruppen O-, möglig spenat och svart kaffe.

Kostnad: Ingen

System: Elixiret blandas ut i lagrat blod som därefter räknas som färskt. Blodet behåller sin resonans och kan drickas av både medlemmar av klan Ventrue (förutsatt att blodet matchar vampyrens preferens) och karaktärer som är för gamla för att kunna dricka lagrat blod. Vampyrblod som förfinas behåller sin kapacitet att skapa blodsband även efter att det lämnat kroppen. Elixiret kan förfina blod motsvarande en nivå hunger, men för var femte nivå i mentalvärde som alkemisten har så räcker elixiret till ytterligare en nivå. Förfinat blod behåller sin potens i en månad och återgår därefter till att vara normalt lagrat blod igen.