Blood Alchemy 


I jämförelse med övriga discipliner som har existerat så länge som de flesta vampyrer kan minnas så är thin-blood alchemy en oerhört ung disciplin. Med tanke på a thin-bloods bara har existerat i något ansenligt antal i ett par decennier så är disciplinen till stor del outvecklad och det saknas några direkta mästare på området. Varje thin-blood utforskar disciplinen själv och har oftast ett individuellt sätt att hantera disciplinen på.


Precis som inom blodsmagi så kräver thin-blood alchemy undervisning eller experimentering för att kunna utveckla nya användningsområden för disciplinen. Dock till skillnad från andra discipliner så är inte kraften något som kan aktiveras hur som helst utan kräver att thin-blooden brygger elixir men hjälp av formler som hen antingen hittat på själv eller kommit över från någon annan. Det finns nämligen ingen samlad kunskapsbas; en thin-blood i Kairo kan känna till en viss uppsättning formler medan en i Stockholm kan andra.


Formlerna som finns nämnda här är de som är tillräckligt generella för att en thin-blood inte ska ha några problem att utveckla dem. Användandet av disciplinen är en obskyr blandning av kemi och ockultism. Elixiren måste förberedas i förväg och kräver olika lång tid att tillreda beroende på dess styrka vilket ofta leder till att thin-bloods måste vara vaksamma över när dem använder sina dyrbara resurser. Hur thin- bloden väljer att framställa sina elixir är lite upp till individen men oavsett om det görs i ett slitet kök i en knarkarkvart eller i ett kliniskt laboratorium så måste dem tillredas på något sätt och ett thin-blod kan inte nyttja disciplinen om dem inte kan tillreda elixiren.

System: Blood Alchemy har inga individuella krafter som andra discipliner, utan består av en uppsättning formler som kan användas för att tillreda olika elixir. Varje elixir ger vampyren som dricker det förmågan att använda kraften i det under en timme. En karaktär kan max påverkas av ett elixir åt gången. Dricker hen ett nytt innan det passerat en timme så ersätter det nya elixiret det gamla. Varje elixir tar en vecka per nivå att tillreda och en thin-blood kan fritt välja vilka hen vill framställa under tiden mellan varje lajvtillfälle. För att kunna tillreda elixir så krävs någon form av labb. Ekonomiskt stabila thin-bloods kan ha stora kemiska labb till sitt förfogande, men i nödfall så räcker det med en gasolspis och några glaskärl. En karaktär kan utan vidare problem samla in de flesta ingredienser mellan lajvtillfällena, inklusive blod från människor, så länge dessa inte är kostsamma eller sällsynta. Om karaktären vill tillreda elixir så använder hen en handling i mellanspelssystemet, vilket representerar bryggtiden och införskaffandet av ingredienser.


När ett elixir väl framställts så måste det lagras under rumstemperatur i ett lufttätt kärl för att behålla sin effekt. I nödfall fungerar ett kylskåp. En thin-blood kan lagra ett visst antal elixir lika med dubbla sin nivå i bakgrunden tillgångar, alternativt tre gånger nivån i sitt haven, om hen har något sådant. Karaktären kan investera i separata lagringsutrymmen på samma basis, men att gömma sina elixir i kylrum utan egen tillsyn gör det också möjligt för andra karaktärer att stjäla dem. En karaktär kan ha ett visst antal elixir på sin person åt gången lika med dubbla sin nivå i Blood Alchemy. Högre grad av skicklighet krävs för att se till att ett stort antal flaskor håller rätt temperatur och inte utsätts för stötar, friktion och annat som kan få brygden att förlora sin effekt. Även om elixir kan ges bort eller lånas ut till andra så kan karaktärer utan åtminstone en nivå i blood alchemy bara hålla det potent i max tre månader, även med ett kylutrymme.  


Ett elixir fungerar på vilken vampyr som helst som dricker det, inte bara thin-bloods. Varje elixir har ett visst antal ingredienser, men behöver alltid blod från en thin-blood motsvarande ett hunger och blod från en människa med lämplig resonans. Beskrivningen av formlerna anger aktiveringskostnaden när elixiret väl har druckits, om någon. 

Nivå 1

Far reach: Elixiret låter alkemisten utöva en slags begränsad telekinesi. Hen kan manipulera föremål och i viss utsträckning också personer utan att vidröra dem. Det här skapar väldigt sällan någon direkt skada, men en listig alkemist kan använda förmågan kreativt för att sätta andra i knipa, eller för att rädda sig själv från den.


Bryggtid: 1 v.

Ingredienser: Blod av lycklig resonans, magneter av matchande polaritet och ståltråd.

Kostnad: Hunger +1

System: Spelaren säger ”far reach-lyft” för att manipulera ett föremål och flyttar därefter föremålet som hen vill att det ska röra sig. Spelare som ser det kommer att uppfatta det som att föremålet svävade i luften. Ett föremål måste vara relativt fritt, men kan dras ur andras grepp. Ett mynt i någons handflata kan manipuleras, men inte en halskedja.
Vill spelaren istället använda kraften mot en annan karaktär säger hen ”far reach – ryck” eller ”far reach – kast”, vilket får personen att antingen slungas framåt eller bakåt. Karaktärer med lägre omodifierat AV än spelarens MV faller till marken dessutom när de kastas eller rycks.
Elixirets effekt, och kostnad, gäller bara per manipulation, men karaktären kan spendera mer hunger för att aktivera sin telekinesi fler gånger så länge elixiret är aktivt.

Haze: Ett något primitivt försök att kopiera vissa vampyrers förmåga att hålla sig osedda. Elixiret skapar en dimma som täcker karaktären och döljer hens ansiktsdrag, i varje fall tillräckligt mycket för att hindra identifiering.


Bryggtid: 1 v.

Ingredienser: Blod av skamlig resonans, torr is, cigarrök eller avgasrök.

Kostnad: Hunger +1

System: När kraften är aktiv hindrar den tydlig identifiering på håll, exempelvis via övervakningskameror eller liknande som inte kan se igenom dimma i vanliga fall. Är den aktiv under jakt så hindrar den ett maskeradbrott baserat på enklare övervakningskameror eller vittnen på avstånd.

Gaoler's bane: De flesta thin-bloods blir någon gång i mötet med vanliga vampyrer fångade, kvarhållna, bundna eller liknande, så det här elixiret utvecklades som ett sätt att fly. Karaktärens muskler, och ben blir mer flexibla, vilket låter hen ta sig ur grepp, knutar och liknande genom att vrida axlar ur led, pressa ihop sina muskler eller andra mindre justeringar.


Bryggtid: 1 v.

Ingredienser: Blod av lycklig resonans, flott från en grill.

Kostnad: +1 hunger

System: Spelaren säger ”gaoler’s bane” som respons på att hens karaktär blir fasthållen, bunden eller liknande. Hen kan då vrida sig ur alla grepp som inte är förstärkta med Potence 1 eller högre och alla bojor, rep och liknande som inte är gjorda med den här förmågan i åtanke.

Nivå 2

Fractionate: Alkemisten framställer ett elixir som gör blod ”neutralt” och eliminerar alla resonanser, bieffekter eller kopplingar. Emellanåt vill en karaktär dricka blod utan att känna av resonanserna, eller enbart skydda sitt blod från snokande blodsmagiker.


Bryggtid: 2 v.

Kostnad: Ingen

System: Elixiret kan antingen blandas ut med blod eller drickas. Blandas elixiret med blod så elimineras alla resonanser, blodsband eller andra bieffekter och gör blodet till normalt, lagrat blod. Den sortens blod kan inte heller avläsas med blodsmagi. Elixiret kan också drickas och personen som dricker det får då samma fördelar. Inget blod som extraheras ur kroppen under elixirets verkningstid kan avläsas med blodsmagi, men karaktären kan inte heller skapa några blodsband under samma tid. Elixiret kan påverka blod utanför kroppen motsvarande en nivå hunger, men för var femte nivå i mentalvärde som alkemisten har så räcker elixiret till ytterligare en nivå.

Envelop: Elixiret skapar ett moln av besvärande gas runt personen karaktären använder förmågan på. För vampyrer är effekten mest besvärande i strid eftersom den gör det svårare att se, men människor påverkas i betydligt värre grad.


Bryggtid: 2 v.

Ingredienser: Blod av deprimerad resonans, kaliumklorat, smog eller halongas.

Kostnad: Hunger +1

System: Spelaren säger ”envelop” och pekar på personen som ska påverkas. Offret får -2 AV i fem minuter eller tills spelaren avslutar effekten. Hen har också svårt att se saker tydligt som är mer än en armlängd bort. Människor som påverkas och som har ett lägre AV än spelarens MV är paralyserade under effekten och kan inte göra något annat än att hosta och harkla sig.

Mimic: Det här elixiret imiterar en kraft av första nivån från en annan disciplin. Varje separat kraft utgör en egen formel och måste läras eller forskas fram individuellt. Blodsmagi kan inte imiteras på det här sättet eftersom varje kraft är resultatet av studier och kunskap som inte kan simuleras med ett elixir. Inte heller Oblivion kan imiteras eftersom en thin-blood saknar kopplingen till Avgrunden som är nödvändig.


Bryggtid: 2 v.

Ingredienser: Fjäll från en kameleont, groda eller resterna av en puppa. Blod från en resonans som matchar disciplinen:


Aggressiv: Potence
Deprimerad: Fortitude
Djurblod: Animalism och Protean
Lugn: Auspex och Dominate
Lycklig: Presence
Rädd: Celerity
Skam: Obfuscate


Kostnad: Hunger +1

System: Med undantag för kostnaden i hunger så fungerar elixiret precis som kraften den simulerar med hänsyn till effekt, räckvidd och verkningstid. Kraften kan dock inte vara aktiv längre än en timme då elixirets effekt avtar.

Vitae rejection: En alkemist kan i nödfall behöva bli av med blod som är ohälsosamt eller farligt. Det här elixiret tvingar kroppen att stöta bort nyligen intaget blod och rensar bort eventuella orenheter som det kan ha lämnat efter sig. Det lämnar ofta personen i en högre grad av hunger än tidigare. Elixiret kan även luras på andra vampyrer med motsvarande effekter. Människor kan också dricka det, men då är det i regel inte blod som kroppen stöter bort.


Bryggtid: 2 v.
Ingredienser: Blod av skamlig resonans, kräksirap och T-sprit.
Kostnad: Ingen (annat än effekterna)
System: En karaktär som dricker elixiret spyr omedelbart upp blodet hen drack senast. Har hen varit på jakt under lajvet så spyr hen upp motsvarande nivå hunger som hen lyckades få ut av jakten. I annat fall så ökar hungern bara med +1. Elixiret rensar också upp eventuella konsekvenser av blodet, inklusive effekter av resonans, droger, alkohol eller eventuella blodsband, så länge som det inte gått mer än en halvtimme. Människor som dricker elixiret spyr istället upp sin senaste måltid eller dryck, men kroppen rensas också på eventuella orenligheter i form av berusning, påverkan av droger eller matförgiftning.

Nivå 3

Advanced mimic: En vidareutveckling från mimic som låter alkemisten imitera mer avancerade discipliner. Karaktären kan kopiera krafter från andra nivån med samma restriktioner som hos mimic. Formeln kan läras flera gånger och applicerar varje gång på en specifik disciplinkraft.


Bryggtid: 3 v.

Ingredienser: Fjäll från en kameleont, groda eller resterna av en puppa. Blod från en resonans som matchar disciplinen:

Aggressiv: Potence
Deprimerad: Fortitude
Djurblod: Animalism och Protean
Lugn: Auspex och Dominate
Lycklig: Presence
Rädd: Celerity
Skam: Obfuscate


Kostnad: Hunger +1

System: Spelaren får tillgång till en kraft från en disciplin på andra nivån med undantag för Blood sorcery och Oblivion. Elixiret fungerar i övrigt precis som kraften den imiterar. Spelaren kan inte imitera krafter som kräver nivåer från andra discipliner (exempelvis Dementation).

Imiterar karaktären en disciplin som skalar med nivåerna, som Potence, Celerity eller Fortitude så får hen den kumulativa effekten av första och andra nivån.

Defractionate: Alkemisten framställer ett elixir som förfinar lagrat blod och låter det drickas som om det var färskt. Förutom att lagrat blod behåller sin resonans så möjliggör det också för vampyrer som i normala fall inte kan dricka lagrat blod att göra det.


Bryggtid: 3 v.

Ingredienser: Blod av lycklig och deprimerad resonans, människoblod av blodgruppen O-, möglig spenat och svart kaffe.

Kostnad: Ingen

System: Elixiret blandas ut i lagrat blod som därefter räknas som färskt. Blodet behåller sin resonans och kan drickas av både medlemmar av klan Ventrue (förutsatt att blodet matchar vampyrens preferens) och karaktärer som är för gamla för att kunna dricka lagrat blod. Vampyrblod som förfinas behåller sin kapacitet att skapa blodsband även efter att det lämnat kroppen. Elixiret kan förfina blod motsvarande en nivå hunger, men för var femte nivå i mentalvärde som alkemisten har så räcker elixiret till ytterligare en nivå. Förfinat blod behåller sin potens i en månad och återgår därefter till att vara normalt lagrat blod igen.