Dominate 


Karaktärer med den här disciplinen kan projicera sin vilja utåt och tvinga den på andra. Det är möjligt att tvinga andra att utföra specifika kommandon eller modifiera deras minnen från sådant som vampyren vill hålla hemligt. Alla användningar av dominate kräver ögonkontakt och att instruktionerna formuleras verbalt, såvida vampyren inte kan kommunicera telepatiskt eller på andra övernaturliga sätt. Efter att en instruktion har genomförts så är offret i regel medvetet om att hen gjorde någonting underligt och en vampyr som känner till disciplinen kan lägga ihop två och två för att förstå vad som har hänt. Dominate har dock begränsningar när det kommer till vilken sorts kommandon som kan ställas. Uppenbara självdestruktiva kommandon fungerar aldrig. Det gäller såväl situationer som är av omedelbar dödsfara för karaktären (exempelvis att hoppa in i ett brinnande hus) som situationer som uppenbart kommer att leda mot karaktärens undergång (exempelvis att dra vapen mot fursten på elysiet). Utöver det kan kraften inte användas för att tvinga någon att tala "sanningen". Karaktären som använder dominate måste veta vad offret faktiskt ska göra eller säga. Kommandon i stil med "säg sanningen" kommer bara leda till att offret upprepar ordet "sanningen" om och om igen eller en slumpmässig ordsallad om hen kommenderas att "tala". För att extrahera information ur någons sinne krävs Auspex, inte Dominate. 

Nivå 1

Cloud memory: Genom att yttra frasen ”glöm!” så kan vampyren få offret att glömma bort de senaste minuterna. Ett effektivt verktyg för att få någon att glömma bort att de har blivit druckna från eller att ha sett vampyren när denne vill förbli osedd. Offret märker oftast inte att detta har hänt om hen inte har anledning att försöka minnas och då inser att ett par minuter saknas.

Compel: Karaktären kan ge ett kort kommando som följs av offret. Det är oftast inte mer än en kort mening i stil med ”gå ut ur rummet” eller ”buga framför prinsen”. Om kommandot är otydligt så väljer offret själv hur hen ska tolka det, men oftast blir resultatet av sådana kommandon att hen helt enkelt står förvirrad en stund.

Kostnad: Ingen
System: Mentalduell krävs. Spelaren aktiverar kraften genom att säga ”dominate: glöm” till offret. Om karaktären vinner så glömmer offret bort de senaste minuterna. Lyckas hen stå emot så inser hen att någon försökt manipulera sinnet.

Kostnad: Ingen
System: Mentalduell krävs. Spelaren aktiverar kraften genom att säga ”dominate: compel” till offret följt av kommandot. Vinner spelaren så måste offret utföra kommandot, i annat fall så inser hen att någon försökt manipulera hens sinne.

Nivå 2

Dementation: (Kräver: Obfuscate 2) Genom att subtilt applicera disciplinens förmåga under en konversation så kan karaktären gradvis bryta ner sitt offer tills denne får ett sammanbrott. Det enda som krävs för att aktivera förmågan är en kort konversation.

Mesmerize: På den här nivån kan karaktären ge mer komplexa kommandon som täcker mer än en ensam handling. Instruktionerna måste fortfarande lydas direkt och kan inte innehålla villkor i stil med ”slå sheriffen i ansiktet när han kommer in”, men i övrigt kan mer komplexa instruktioner med flera steg beordras.

Kostnad: Hunger +1
System: Metalduell krävs. Spelaren aktiverar kraften genom att säga ”dementation”. Vinner spelaren så bryter offret långsamt ihop under konversationen och får ett nervöst sammanbrott. Effekterna är upp till offret, men bör spela på dennes existerande trauman, oro eller inre demoner och hindra hen från att genomföra några meningsfulla handlingar om hens liv inte är i direkt fara.

Kostnad: Hunger +1
System: Mentalduell krävs. Spelaren aktiverar kraften genom att säga ”dominate: mesmerize” till offret följt av kommandot. Vinner spelaren så måste offret utföra kommandot, i annat fall så händer ingenting och offret vet inte att någon försökt manipulera denne.

Nivå 3

The forgetful mind: Karaktären kan här skriva om delar av offrets minne snarare än att bara radera det. Hen måste hålla offrets fokus och verbalt beskriva de nya minnena. Det här ger inte karaktären någon kunskap om de ursprungliga minnena. Hela dagar kan omformuleras på det här sättet, men framgången varierar beroende på hur detaljerat och trovärdigt som spelaren lyckas konstruera de påhittade minnena. Osammanhängande eller motsägelsefulla minnen ger offret en anledning att i efterhand misstänka att något är på tok, medan en skicklig konstruktion lämnar denne lyckligt ovetande.

Kostnad: Hunger +1
System: Mentalduell krävs. Spelaren aktiverar kraften genom att säga ”dominate: the forgetful mind”. Vinner spelaren så måste hen beskriva de nya minnena, men om processen avbryts så upphör också kraften. Därefter minns offret bara vad som sades och de gamla minnena är borta. Förlorar spelaren mentalduellen så lägger offret inte märke till något. Karaktären kan inte ändra eller ta bort minnen som är mer än ett dygn gamla, efter det så är det så pass stabila att de inte kan manipuleras.

Submerged directive: Spelaren kan här lägga in villkor när hen använder mesmerize. Ett kommando kan programmeras att inte aktiveras förrän en viss tid har passerat eller vissa andra omständigheter har uppfyllts, exempelvis ”ge det här brevet till prinsen om tjugo dagar”. Det finns ingen övre gräns för hur långt i framtiden det här kan vara placerat; ett kommando kan ligga i offrets undermedvetna i åratal i väntan på att aktiveras.

Kostnad: Passiv
System: Fungerar som mesmerize, med skillnaden att spelaren kan lägga till villkor för när kommandot aktiveras. Det finns ingen bortre tidsgräns på hur lång tid det kan ta innan ett kommando aktiveras och en karaktär kan ha hur många kommandon som helst väntandes i systemet. Däremot kan inte kommandon motsäga varandra, så om ett nytt kommandot läggs in som skulle ligga i konflikt med ett tidigare så är karaktären opåverkad av det nya kommandot.