Fortitude 


Vampyrer är i grunden gjorda av mer robust material än människor. Deras resistans mot konventionella vapen och förmåga att läka sår som skulle vara dödliga för en människa gör dem till betydligt tåligare varelser. En vampyr tränad i denna disciplin överskrider gränsen ytterligare, antingen mentalt eller fysiskt. Fortitude ger en vampyr förmågan att skaka av sig annars dödliga attacker, alternativt förskansa sitt sinne bakom ogenomträngliga barriärer.

Nivå 1 

Resilience

Karaktären har en övernaturlig motståndskraft mot alla former av attacker, även i högre grad än vampyrer i allmänhet. Anfallare finner att attacker är långt mindre effektiva på karaktären.


Kostnad: Inget på första nivån. +1 hunger för alla högre nivåer.

System: För varje nivå av den fysiska delen av Fortitude får karaktären +2 AV. Hen väljer själv vilken nivå av kraften som aktiveras. 

Unswayable mind

Även om de flesta använder fortitude för att stärka sin fysiska kropp mot attacker så finns det också vampyrer som använder den för att härda sitt psyke. Karaktären innesluter sitt sinne bakom mentala barriärer som gör det mycket svårare att påverka hens vilja.


Kostnad: Ingen för första nivån, +1 hunger för högre nivåer.
System: För varje nivå av den mentala delen av fortitude så får karaktären +2 i MV förutsatt att hen är den försvarande parten. Hen väljer själv vilken nivå av kraften som aktiveras.

Earth's perseverance (kräver Resilience)

Karaktären kan göra sig lika stabil och orubblig som ett block i granit. Så länge hen har kontakt med marken är det nästan omöjligt att på något sätt flytta, dra eller brotta ner henom. Karaktären kan fortfarande anfallas och är inte immun mot skada eller mentala krafter, men rent fysiskt är det näst intill omöjligt att få hen att flytta på sig.


Kostnad: +1 hunger

System: Spelaren kan inte på något sätt flyttas från sin position så länge hen har kontakt med marken och personen som försöker flytta på hen inte har en högre nivå i Potence eller Disciplinen som försöker flytta spelaren än vad hen har i Fortitude. Hen är inte immun mot mentala krafter som tvingar hen att flytta på sig själv eller att bli fasthållen eller nedslagen tills hen inte längre kan stå upp.

Iron will (kräver Unswayable mind)

Karaktärens sinne är extra känsligt till den nivån att hen är medveten om eventuella försök till påverkan. Det ger inga speciella försvar, men hen är efteråt medveten om försöket.


Kostnad: Passiv
System: När karaktären utsätts för en kraft från en mental disciplin som kräver en mental duell så är hen medveten om detta, oavsett om karaktären påverkas eller ej. Detta hindrar inte karaktären från att bli påverkad om hen skulle förlora en mental duell, men hen vet att beteendet inte är hens eget. Förmågan ger ingen information om vem som har använt kraften mer än att varna karaktären när hen blir utsatt.

Nivå 2

Nivå 3

Defy bane (kräver Earth's perseverance)

Vampyrens traditionella svagheter, eld och solljus, förblir ett potent vapen även mot hårdföra besläktade. Med den här förmågan för karaktären ett visst mått av resistans mot sådana attacker, till en viss gräns


Kostnad: +1 hunger

System: Efter att hen deltagit i strid där motståndaren använt aggraverad skada kan karaktären aktivera kraften för att nedgradera skadan. Hen tar då ingen skada om hen vann striden och halverar sitt AV som normalt om hen förlorade.

Mental Fortress (kräver Unswayable mind)

Karaktären förfinar sina mentala skydd mot lägre former av mental påverkan. Andra finner det nu betydligt svårare att påverka karaktären med enklare krafter.


Kostnad: Passiv
System: Karaktären kan inte påverkas av första nivån av mentala discipliner såvida inte personen som använder kraften betalar en nivå hunger.Utsätts karaktären för någon av dessa krafter (awe, daunt, compel, cloud memory eller aura perception) så säger spelaren “mental fortress”. Den andra spelaren kan då välja att antingen acceptera att disciplinen fungerar utan effekt eller aktivera den igen och betala en nivå hunger genom att säga “(kraftens namn) +1”. Krafter som aktiveras på det här sättet fungerar i övrigt som vanligt.