Fortitude 


Vampyrer är i grunden gjorda av mer robust material än människor. Deras resistans mot konventionella vapen och förmåga att läka sår som skulle vara dödliga för en människa gör dem till betydligt tåligare varelser. En vampyr tränad i denna disciplin överskrider gränsen ytterligare, antingen mentalt eller fysiskt. Fortitude ger en vampyr förmågan att skaka av sig annars dödliga attacker, alternativt förskansa sitt sinne bakom ogenomträngliga barriärer.

Nivå 1 - 2

Resilience: Karaktären har en övernaturlig motståndskraft mot alla former av attacker, även i högre grad än vampyrer i allmänhet. Anfallare finner att attacker är långt mindre effektiva på karaktären.

Kostnad: Ingen
System: Varierande, se nedan.
Strid: För varje nivå i fortitude så får motståndaren -2 i AV under strid.

Unswayable mind: Även om de flesta använder fortitude för att stärka sin fysiska kropp mot attacker så finns det också vampyrer som använder den för att härda sitt psyke. Karaktären innesluter sitt sinne bakom mentala barriärer som gör det mycket svårare att påverka hens vilja.

Kostnad: Ingen för första nivån, +1 hunger för högre nivåer.
System: Varierande, se nedan.
Mental duell: För varje nivå i fortitude så får karaktären +2 i MV förutsatt att hen är den försvarande parten.


Iron will: När karaktären utsätts för en kraft från en mental disciplin som kräver en mental duell så är hen medveten om detta, oavsett om karaktären påverkas eller ej. Detta hindrar inte karaktären från att bli påverkad om hen skulle förlora en mental duell, men hen vet att beteendet inte är hens eget. Förmågan ger ingen information om vem som har använt kraften mer än att varna karaktären när hen blir utsatt.

Nivå 3

Defy bane: (Kräver: Resilience) Vampyrens traditionella svagheter, eld och solljus, förblir ett potent vapen även mot hårdföra besläktade. Med den här förmågan för karaktären ett visst mått av resistans mot sådana attacker, till en viss gräns.

Mental Fortress: (Kräver: Unswayable mind)
Karaktären förfinar sina mentala skydd mot lägre former av mental påverkan. Andra finner det nu betydligt svårare att påverka karaktären med enklare krafter.

Kostnad: +1 hunger
System: Karaktären kan aktivera den här kraften för att behandla aggreverad skada som vanlig skada. Det här fungerar mot kortvarig exponering för aggreverad skada, som klor skapade med protean, mindre koncentrationer eld och så vidare. Stora, långvariga exponeringar som eldsvådor som täcker hela byggnaden eller exponering för solljus kan inte nedgraderas på det här sättet. 

Kostnad: Passiv
System: Karaktären kan inte påverkas av första nivån av mentala discipliner såvida inte personen som använder kraften betalar en nivå hunger. Utsätts karaktären för någon av dessa krafter (awe, daunt, compel, cloud memory eller aura perception) så säger spelaren “mental fortress”. Den andra spelaren kan då välja att antingen acceptera att disciplinen fungerar utan effekt eller aktivera den igen och betala en nivå hunger genom att säga “(kraftens namn) +1”. Krafter som aktiveras på det här sättet fungerar i övrigt som vanligt.