Celerity 


Genom att dra kraft från blodet så kan en vampyr röra sig många gånger snabbare än vad som skulle vara möjligt för en människa. Denna övernaturliga hastighet innebär en fördel i strid, eller när man vill fly ifrån den. Kraften kommer dock med sina brister då den till skillnad från många andra riskerar enorma konsekvenser om den används på platser där människor skulle kunna bevittna dess effekter.

Nivå 1 

Nivå 2

Fleetness: Genom att fokusera sin energi under ett ögonblick kan karaktären utanför en strid röra sig blixtsnabbt innan andra hinner reagera. Effekten är kortvarig, men tillräcklig för att få ett försprång eller, för den sakens skull, fånga någon som försöker lämna rummet.


Kostnad: Passiv
System: Spelaren skriker ”frys” följt av sin nivå i Celerity. Alla andra i rummet måste pausa det de gör och stå stilla i fem sekunder per nivå av disciplinen medan karaktären kan agera fritt. Den här tiden kan inte användas till finmanipulation, som att plocka upp ett föremål eller stjäla något från en annan karaktär, men kan användas för att fly från rummet, tackla en annan karaktär eller liknande. Andra personer med Celerity kan själva reflexivt aktivera disciplinen för att minska tiden de påverkas med fem sekunder per nivå i disciplinen.Rapid reflexes: Karaktären kan röra sig snabbare och reagera kvickare på information i strid än vad som annars är möjligt. Hen kan anfalla blixtsnabbt, undvika attacker på bråkdelen av en sekund och i övrigt maximera användningen av sin övernaturliga hastighet.


Kostnad: Ingen för första nivån. +1 hunger för alla högre nivåer.
System: Karaktären får +2 AV per nivå av Celerity, men hen kan själv välja hur hög nivå hen aktiverar.Nivå 3

Blink: Karaktären kan fokusera disciplinen i en omedelbar rörelse för att under ett kort ögonblick röra sig snabbare än vad ögat kan se. Detta är användbart för att fly från strider eller bara röra sig väldigt snabbt.

Kostnad: +1 hunger
System: Karaktären kan i strid använda kraften istället för att initiera en freescape som normalt. Spelaren säger då “celerity:blink” och lyckas då automatiskt på sin freescape direkt istället för att behöva jämföra AV och bli skadad som normalt. Utöver det räknas karaktären alltid som den anfallande parten vid en oavgjord strid när hen använder Rapid reflexes på sin fulla nivå så länge som motståndaren inte också använder kraften på samma nivå som karaktären.