Anmälan


För att du skall kunna delta i go:night med din karaktär måste du som spelare dela med dig av lite information om henom. På denna sidan kan du hitta all information vi i arrangörsteamet behöver för att kunna godkänna din karaktär.


Vi vill även också få reda på viktig information såsom allergier eller annat som skulle kunna påverka din lajvupplevelse negativt. För det sista vi som arrangörer vill är att lajvet skall på något sätt riskera din fysiska/mental säkerhet.Karaktärsskapande


Här finner du alla punkter vi vill att du skall sammanställa i ett dokument och skicka in till oss för att kunna delta i lajvet. När anmälan sen är färdigställd kan den skickas in längst ner på sidan. Mallen går också att ladda ner även den längst ner på sidan.


Allmänna saker att tänka på: 

  • Vi kommer inte acceptera karaktärskoncept för karaktärer äldre än 52 år som besläktad, vill du vara på den säkra sidan ser du till att ligga under gränsen med marginal. 
  • Vi accepterar inte bakgrunder som förändrar/påverkar världshistoria eller en annan domäns historia på något sätt. Tex så kommer vi inte att acceptera en bakgrund som bygger på att en karaktär innan hen kom till Göteborg var Prins av Berlin, eller Baron av Köpenhamn. En allmän tumregel är följande citat: "Om alla är coola och unika, så är ingen cool eller unik". 
  • Håll dig inom rimlighetens gränser, din karaktär kan inte ha varit spion i Sovjet, slagits i Vietnamnkriget, och slagits mot Talibaner i Afganistan, allt innan hen blev invigd. Less is more. 
  • Om karaktären levt längre/lika länge som besläktad som hen levde som människa, så ska fokus vara på den besläktade historian.

 

Spelare: (Ditt namn)

Kontaktuppgifter: (Mejl/Telefonnummer)


Namn: (Karaktärens namn & eventuella alias)
Klan: (Klanen/Blodslinjen din karaktär hör till)
Sekt: (Camarilla, Anark eller Obunden)
Sire: (Namnet på individen som gjorde dig till vampyr)
Omfamnad: (Datumet du blev vampyr)
Mänsklig ålder: (Hur gammal du var när du blev vampyr)
Mänsklighet: (Alltid 7 om inte något annat nämns i reglerna eller av en arrangör)

Tvångshandling: (Hur din karaktär hanterar sin hunger)

Jaktpreferens: (Sättet din karaktär föredrar att jaga) 


Biografi


Bakgrunden för din karaktär. Vem var hen i sitt mänskliga liv och hur förändrades allt dagen då hen blev omfamnad. Texten skall vara skriven så att vi som arrangörer får en bra bild av vem din karaktär är i helhet men behöver inte gå in alltför mycket på detalj om det inte känns nödvändigt. OBS: Max ett A4 långt.

Klanförbannelsen


Beroende på ditt val av klan vill vi att du här förklarar hur din karaktärs förbannelse påverkar dem spelmässigt eller utseendemässigt. Är man osäker på denna punkten kan man referera tillbaka till sidan för klanen man vill spela eller fråga någon i arrangörsgruppen om hjälp. 


Disciplinerna


Vilka krafter är du intresserad av att ha på din karaktär? I grund kan du välja 2 nivåer i en av dina klandicipliner och 1 nivå av en annan klan disciplin. Den färdiga uppsättningen bestäms tillsamman med arrangören som godkänner din karaktär. 

Är du Caitiff väljer du fritt bland alla tillgängliga disciplinerna (Förutom Blood sorcery, Blood alchemy och Oblivion) men måste motivera varför just din karaktär kan just dem krafterna.

Foto: go:night

Foto: go:night

Bakgrunder


Här kan du förklara vilka bakgrunder som din karaktär är insatt i och använder sig av. Precis som dicsiplinerna så bestäms den slutgiltiga uppsättningen av dina bakgrunder tillsamman med arrangören som godkänner karaktären.Positiva minnen


Välj Minst tre positiva minnen som din karaktär håller fast vid för att lättare hålla fast vid sin mänsklighet. Detta kan vara allt från din första kyss till ett kärt minne tillsammans med en barndomsvän. Det viktigaste är att det är minnen som definierar din karaktär och som ger möjlighet till att skapa spel och drama.


Mörka hemligheter


Välj minst tre saker/händelser som din karaktär aldrig skulle vilja avslöja till någon annan. Det kan vara allt från grova brott karaktären utfört till att ha en familjemedlem som vet om att hen fortfarande lever. Precis som med Positiva minnen så är detta ett redskap för både dig och oss som arrangörer att skapa spel och intressanta situationer för din karaktär över spelets gång.

Vad vill du få ut av din lajvupplevelse?


Vad är det du som spelare vill få ut av din lajvupplevelse? Är du ute efter att skapa drama? Visa vem som är starkast eller kanske klättra den politiska stegen? Vi vill gärna veta mer om vad du är ute efter så vi kan anpassa spelet så gott vi kan efter dina önskemål.


Finns det något viktigt vi som arrangörer behöver veta om?


Finns det någon viktig information du vill att vi i arrangörsteamet bör vet om? Saker som allvarliga allergier, sociala svårigheter eller svårare typer av funktionsvariationer eller liknande så vill vi gärna veta om detta. Vill ni hellre ta det direkt med en arrangör går också detta bra. Har du inget du känner är värt att ta upp gällande detta kan du hoppa över denna punkten.


Övrigt


Här kan du nämna övrig information om antingen dig själv eller din karaktär ifall det är något som du känner inte kunde få in under någon av det ovanstående kategorierna. Har du inget att tillägga i denna kategorin kan du ignorera även denna punkten.

Deltagaravgift


Första lajvet är alltid gratis för nya deltagare då vi tycker att ni skall få testa på lajvet innan ni investerar i oss.


Efter ditt första lajv så har en deltagaravgift på 400 kr för varje säsong. Detta innefattar både höstterminen och vårterminen som tillsammans blir totalt 9 lajv. (September - December & Januari - Maj). Man kan också betala 200 kr för en halv säsong om man så vill.


Pengarna används till allt från rekvisita till blåbärssoppa men används också till saker som är relaterade till bokning av lokal eller övriga utgifter.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.