Hon betyder allt för mig. Jag får allt svårare att minnas vad jag tyckte var viktigt eller vilka jag älskade innan jag träffade henne, men det känns inte relevant längre. Sedan jag drack blodet första gången så har det varit värt det. Alla hårda ord, brutna ben och hemska saker jag har behövt göra.
Jag skulle göra allt igen, för ett vänligt ord, ett leende eller en uppmuntrande blick från henne.
Inget annat betyder något längre.

Vad är en ghoul?


Ghouls som helhet har sannolikt funnits lika länge som vampyrer och vid det här laget är det höjt i dunkel vem som började skapa dem eller vem som var den första ghoulen. En liten mängd blod från en besläktad skapar ett blodsband hos den som dricker det, oavsett om det är en människa, ett djur eller en annan vampyr. Om däremot en dödlig, en människa eller ett djur, dricker en större mängd blod så blir personen en så kallad ghoul. Tillståndet kommer med en del fördelar. En ghoul läker snabbare än en vanlig människa, får en blygsam del av samma övernaturliga förmågor som vampyrerna och, viktigast av allt, slutar att åldras i en månad. Besläktade dras med vissa begränsningar och skapar ghouls när de är i behov av lojala och bestående tjänare för att vara deras hand i den mänskliga världen. Eftersom ghouls behöver dricka vampyrblod frekvent för att inte åldras så skapas snart ett fullt utvecklat blodsband och personens lojalitet är försäkrad. Ghouls lägger ofta sina gamla liv bakom sig, fullständigt hängivna till sin mästare. Med tiden blir de lika beroende av blodet som en narkoman är slav under heroinet och de är i effekt förslavade under vampyren de är bundna till.


Vampyrer skapar ghouls av en mängd olika anledningar. Många använder dem för att administrera sina investeringar, affärer eller fastigheter, i synnerhet inom klan Ventrue. Andra har dem som sällskap, sekreterare eller torpeder, när ben behöver knäckas dagtid. Vissa klaner, som Toreador, är flyktiga med sina ghouls och skapar dem på en impuls för att sedan överge dem när andan faller på. Vissa vampyrer behandlar sina ghouls som en piskad hund medan andra är mer empatiska och respektfulla gentemot sina tjänare. Men inte ens den mest humana vampyr betraktar sin ghoul som något annat än en tjänare och resurs. Inom vissa klaner är det kutym att tillbringa en viss tid som ghoul innan omfamningen, i synnerhet inom klan Ventrue, men för varje ghoul med god chans att gå vidare och bli besläktad så finns det tio som aldrig kommer att få omfamningen, utan spendera resten av sina liv i evig tjänst.


Perspektiven på ghouls varierar kraftigt mellan klanerna, men inte så mycket mellan sekterna. Camarillan använder sig extensivt av ghouls för att manipulera mänskligheten och hantera sektens affärer. Vissa anarker anser att blodbandet, även riktat mot människor, är lika fel som mot vampyrer, men majoriteten av anarkerna håller sig med ghouls ändå. De är helt enkelt för användbara för att kunna ignoreras, och de flesta anarker motiverar det med att Rörelsen arbetar för att befria vampyrer, inte människor. Andra försöker döva viskningarna från sitt samvete genom att behandla sina ghouls lite bättre. Få frågar en ghoul på förhand vad hen vill.

Skillnader

Eftersom ghouls väsentligen är människor så har de ett antal skillnader jämfört med att spela vanlig besläktad:


Fördelar

 • Ghouls har ingen hunger, best eller annat associerat med vampyrernas tillstånd. Den enda hunger de känner är vanlig, mänsklig hunger.

 • En ghoul kan sova lite som hen vill, men om hen inte får in åtminstone 5-6 timmars sömn på en period av 24 timmar så börjar hen ta en kumulativ -1 på AV/MV.

 • Ghouls är fullständigt mänskliga och registrerar aldrig på någon övervakning eller undersökning tänkt att upptäcka vampyrer. De orsakar nästan aldrig maskeradbrott så länge de inte använder synliga krafter eller är i sällskap med besläktade.

 • En ghoul har tillgång till en kraft från en disciplin på första nivån, förutsatt att dess mästare har åtminstone en nivå i disciplinen.

 • Så länge de dricker blod motsvarande en nivå hunger var 30:e dag eller oftare så åldras inte ghouls.

 • Ghouls läker dubbelt så snabbt som en vanlig människa. De kan återhämta sig från vanlig skada på en halv vecka och från aggreverad skada på en månad, förutsatt att den månaden spenderas under vila med tillgång till läkarvård.


Nackdelar

 • En ghoul är alltid blodsbunden tre steg till sin mästare.

 • Som människor tar ghouls aggreverad skada av alla attacker som involverar vapen.

 • Som människor så är det också lättare att påverka dem med vissa discipliner. Se respektive disciplins sida för mer information.
 • Om en ghoul skulle missa att dricka vampyrblod var 30:e dag så åldras de snabbt till sin kronologiska ålder. Ghouls som levt mer än vad som är möjligt för en människa blir i regel till lik på ett par minuter.
 • Ghouls har en värdelös social status i vampyrsamhället. De betraktas som förlängningar av sin mästare och kan inte erbjuda tjänster, avtal eller överenskommelser på egen hand. En ghouls framgångar kommer att ge mer status till dennes mästare än till ghoulen själv. Ghouls till gamla eller väl respekterade mästare kan dock få en högre social status än vad som är normalt.
 • Ghouls som har varit det tillräckligt länge (ett år eller längre) börjar utveckla svagare, mer mänskliga varianter av sin mästares klansvaghet. En ghoul till en nosferatu, exempelvis, utvecklar mänskliga drag som betraktas som oattraktiva, malkavian-ghouls drabbas av olika mentala tillstånd, brujah-ghouls blir mer lättretliga, osv. Det här har sällan några direkta spelmässiga effekter. 

- Varning -


Att välja att spela en ghoul är något som vi absolut tillåter, men det är värt att ha i åtanke att du som spelare kommer uppleva en hel del förtryckande spel som din karaktär. Ghouls betraktas som egendom och slavar av de flesta besläktade och har väldigt lite frihet till spel som inte på något sätt kretsar runt dess mästare. Vill du spela ghoul behöver du, utöver det, ha kommit överens med en vampyrspelare som är din karaktärs mästare. Spelet som ghoul innebär en hel del känslomässigt spel runt din vampyren din karaktär är bunden till och kan ofta påminna om en ensidig, destruktiv relation eller ett slavförhållande. Om du inte är bekväm med den sortens spel rekommenderar vi dig att inte spela en ghoul.