Säkerhet


Eftersom våra lajv innehåller hel en del mörka teman är det viktigt att vi alla känner oss trygga med varandra. Ibland kan det vara svårt att avgöra om en annan spelare är obekväm i en viss situation. Det kan också vara så att du känner dig obekväm och inte vill fortsätta en scen. Därför har vi på go:night några olika säkerhetssystem som finns till för att vi alla skall känna oss så trygga som möjligt.

Säkerhetsorden - GBGR


Säkerhetsorden (Grönt, Blått, Gult och Rött) vi använder oss av i go:night finns där för att vi ska kunna stämma av med varandra under lajvets gång utan att behöva bryta karaktär. Men dem finns också till för att vi snabbt skall kunna stoppa en scen helt om det behövs.

Grönt

Används för att kontrollera eller bekräfta att en spelare är bekväm med den pågående scenen.


Exempel: En spelare är på väg att göra något som kan upplevas som obehagligt. Spelaren frågar lite diskret ”Grönt?” för att försäkra sig om att medspelaren är okej att fortsätta med scenen och får till svar ”Grönt” och nu vet båda att scenen kan fortsätta.


Grönt kan också användas av någon som är den utsatta i en obehaglig/intensiv scen. Genom att säga “grön” till medspelaren som utsätter personen så vet hen att allt är okej och att scenen kan fortsätta.


Betyder: Allt är ok med mig / Scenen är okej / Det går bra / Lajva på!

Blått

Används för att uppmuntra till mer intensivt spel och för att signalera till medspelare att man är okej med tuffare spel. Detta kan användas av spelare i situation där dem agerar förövare såväl som offer.


Exempel: En spelare är på väg att göra något som kan upplevas som obehagligt. Spelaren frågar ”Grönt?” för att försäkra sig om att det är okej att fortsätta lajva på i scenen. Får till svar ”Blått” och kan då välja att intensifiera scenen ännu mer.


Blått kan också användas av någon som utsätts för något potentiellt obehagligt att uppmuntra till intensivare spel så att medspelaren som utsätter personen kan vara säker på att det är okej att köra på ännu mer.


Betyder: Kör på mer / Jag vill att vi intensifierar scenen / BRING IT ON!!!

Gult

Fungerar som raka motsatsen till blått. Istället för att intensifiera en scen så används gul för att bromsa en scen som börjar bli för intensiv/jobbig. Gult bryter alltså inte scenen helt utan signalerar till medspelare att man vill ta det lite lugnare.


Exempel: En spelare utför en obehaglig ritual på en medspelare och frågar diskret ”Grönt?” för att kolla att allt är okej. Svaret hen får är ”Gult” vilket betyder det att det är dags att ta det lite lugnare då motspelaren känner att scenen börjar bli lite för jobbig.


Betyder: Hit men inte längre / Jag vill att du tar det lite lugnare.

Rött

Används för att stoppa en scen helt. Det skall användas om en scen blir så pass intensiv eller påfrestande att spelaren inte vill eller kan fortsätta med scenen.


Ordet skall sägas klart och tydligt så att alla spelarna som är inblandade i scenen hör. Scenen skall avbrytas tillfälligt för att kolla av med personen vad som gick för långt, hur det kan lösas och ifall en arrangör behöver ingripa.


Övriga spelare behöver inte avbryta sina pågående scener om de hör säkerhetsordet används. Dock om incidenten är allvarlig nog kommer en arrangör tillfälligt pausa lajvet tills dess att situationen är löst och lajvet kan fortsätta.

Rött kan användas om en scen blir för psykiskt men också fysiskt intensiv, och eftersom lajvet innehåller risken för båda typerna av spel så är detta säkerhetsordet de allra viktigaste.


Det är alltid ok att bryta en scen. Oavsett om det gäller att en intensiv förhörsscen blev för psykiskt påfrestande, eller att någon skadades på riktigt under en fight scen så är det alltid ok att säga Rött. Ignorerar spelare detta säkerhetsordet kommer de resultera i konsekvenser som är allt ifrån avstängning från framtida lajv till polisanmälan.


Exempel: En spelare blir upptryckt mot en vägg i en fysiskt intensiv scen. Av misstag blev det dock lite för hårdhänt och spelaren slog på riktigt huvudet i väggen och är nu både yr och rädd. Spelaren säger högt ordet “Rött!” och medspelaren släpper genast taget och bryter scenen. Efter en snabb check att allt är ok och en kort vattenpaus kan spelet fortsätta när båda spelarna känner sig redo.


Betyder: Här går min gräns / Jag har skadat mig / Jag vill att vi avbryter scenen.

Fysiskt lajvande


Fysiskt lajvande (också kallat fys-lajv) kan innebära alltifrån att ni lajvar ut en fight(stage fighting), till att en lägger en hand på någons axel. Allt detta innefattar någon typ av fysisk interaktion och vi har såklart regler för hur detta skall skötas så att vi alla kan känna oss trygga.Typer av fys-lajv


Eftersom fys-lajv är en så bred term har vi valt att bryta ner de vanligaste typerna av fys-lajv så man kan få en mer övergripande bild av vad allt är och om det är något man vill delta i.


Allmänt fys-lajv

Denna typen av att fys-lajv är enklast beskrivet som beröring som inte är aggressiv eller allt för intensiv. Allmänt fys-lajv kan användas både på ett vänligt sätt för att förmedla en hälsning, saknad eller stöd. Men det kan också spelas mer hotfullt och obehagligt så länge den fysiska delen av scenen inte är för hetsig.


Exempel: Att ta någon i hand / Lägga sin hand på någons axel / Peta på någon för att störa dem / Ta någons hand och ge dem ett föremål


Intensivt fys-lajv

När en scen innehåller mer aggressiva eller är rent ut av våldsamma handlingar så klassas den som Intensivt fys-lajv. Denna typ av spel brukar vara intensivt, spännande men kan också upplevas som stressigt och obehagligt för andra spelare beroende på vad för spel man föredrar.


Exempel: Att trycka upp någon mot en vägg / Dricka blod från en annan vampyr / Att hålla fast någon som försöker fly / Ge någon en örfil till den som smekte din kin / Tvinga ner någon på knä


Stage fighting

Oftast brukar intensiva scener eskalera snabbt och att ett bråk då bryter ut är inte ovanligt. Stage fighting är enklast beskrivet som en teater fight. Inga riktiga slag eller sparkar används men man reagerar precis som om det var på riktigt. Målet är att få striden att kännas så verklig som möjligt för både er som slås men också för resten av lajvet som ser på.


Exempel: Du tappar kontrollen till besten och flyger på en av dina bästa vänner / Efter att du lämnat rummen hoppar två andra karaktärer på dig och en strid utbryter i korridoren

Samtycke


Att kunna ge eller neka samtycke till fysiskt lajvande är något som man alltid skall kunna göra oavsett vad. Detta är en av dem viktigaste reglerna vi har i detta lajvet för att vi alla skall kunna känna oss säkra och trygga med våra medspelare.


För att för att inleda en scen som skall innehålla fys-lajvande skall du tydligt visa en ”tumme upp” mot den spelaren du avser intensifiera scenen med. Om spelaren svarar ”tumme upp” gå det bra att intensifiera scenen. Om spelaren svarar ”tumme ner”, försök då spela runt det hela genom att prata eller agera utan att fysisk beröra spelaren. Får du inget svar från spelaren räknas det automatiskt en “tumme ner”.


Det finns såklart lajvare som helt vill slippa fys-lajvande helt och hållet men också lajvare som inte vill ge sitt samtycke varje gång det är dags för fysiskt spel då det kan bryta deras inlevelse. Vi har full förståelse för detta och har därför 3 olika nivåer för vilka typer av fys-lajv du måste lämna samtycke för innan de kan startas. Ingen nivå är rätt eller fel utan man väljer helt enkelt den nivån som passar bäst för dig.

Foto: go:night

Inget fys-lajv - (Reflexbindel runt armen)

För dig som inte söker någon typ av fys-lajvande så är nivån "Inget fys-lajv" för dig.


Ett reflexband runt överarmen signalerar att lajvaren kör på denna nivån, och det betyder att spelaren inte får integreras med fysiskt.


Tänk på att lajvare som väljer denna nivån kan ha väldigt goda skäl att göra det. Anledningen kan vara allt mellan fysiska skador till panikångest som skulle kunna förvärras eller triggas igång av fysisk beröring. Så anta alltid att de spelare som väljer att ha reflexband inte vill ha fys-lajv, och fråga dem inte om varför. 

Standard

Ingen armbindel eller annan detalj behövs för att signalera Standard nivån till dina motspelare utan du spelar bara din karaktär precis som den är.


Detta signalerar att så fort det rör sig om att starta Intensivt fys-lajv eller en Stage fighting scen så måste ditt samtycke ges innan en sådan scen kan starta. Detta sker genom "Tumen upp" regeln. 

Intensiv - (Vitt band runt handleden)

Om det är full inlevelse du är ute efter och du inte har några problem med att saker kan bli intensiva väldigt fort så skall du köra med Intensiv nivån. Ett vitt band runt handleden signalerar att en spelare kör med denna nivån och det motsvarar i praktiken en konstant ”tumme upp” från spelaren, vilket signalerar att hen är öppen för alla typer av fys-lajv som go:night tillåter.


Dock är inte det en ursäkt för att ständigt attackera spelare som kör med detta systemet med någon ursäkt i stil med “ja men hen ber ju om det”. Det betyder bara att du inte behöver få “Tummen upp” för att få inleda strid eller mer fysiskt intensiv scener.


(OBS) Bara för att man lajvar med Standard eller Intensiv systemet betyder det inte att lajvet tillåter några somhels typ av sexuela närmanden eller övergrepp. Bara för att man samtycker till låtsas våld och vissa typer av beröring ger inte det någon rätten att försöka utnyttja detta. Alla övertramp som inte är planerade/förbestämda mellan spelare på förhand kommer att polisanmälas.


Givetvis är det också tillåtet att byta nivån av samtycke under lajvet. Det viktigaste är att man följer armbindel/ingenting/armband regeln så andra är medvetna om att saker har förändrats.

IN och OFF


Konceptet av in och off är egentligen väldigt simpelt. När du är “IN” är du in-character och är öppen för spel, när du är “OFF” är du off-character vilket innebär att du inte är i spel. Här nedan förklarar vi hur man snabbt kan gå “OFF” för att fråga saker eller bryta spel men coks hur man kan hantera föremål som inte skall vara en del av spelet men ändå kunna bäras in game.


OFF-tecken

Precis som att det alltid är okej att avbryta en scen om det blir för mycket är det också okej att gå OFF om du behöver det. Detta innebär att man tillfälligt går ur karaktär av olika skäl.


I detta lajv används ”Time-out” tecknet för att visa att du är OFF och inte din karaktär. ”Time-out-tecknet” gör du genom att rikta din ena hand med fingrarna rakt uppåt och lägger din andra hand med handflatan nedåt ovanpå dina fingertoppar så att formen av ett ”T” bildas.


Du kan använda OFF-tecknet för att diskret fråga arrangörer eller medspelare något under pågående lajv. Tecknet kan även användas om du behöver ta dig en sträcka OFF utan att någon interagerar med din karaktär.


Exempel: Du visar OFF-tecknet och frågar diskret ”OFF, vad innebär Celerity 1 nu igen?”


Eller du har precis bytt om till din karaktär och ska gå inlajv, men vill starta utanför inlajv-rummet och förflyttar dig då med OFF-tecknet för att börja utanför i korridoren istället.

OFF-runa - (OFF-tecken för föremål)

OFF-tecken för föremål används om något som finns med inlajv, men som innehåller off-saker och som spelaren inte vill att andra ska rota igenom eller spela på. Symbolen kan till exempel sättas utanpå en väska som innehåller nödvändiga mediciner. Eller om en spelare har skadat sig och har ett bandage om sin arm kan off-runan användas för att markera att skadan är off-lajv och inte en in-lajvskada som andra ska spela på.


OFF-rummet - (Rum eller område utanför spel)

På våra lajv finns det alltid en plats i lokalen som kallas för off-rummet. Detta är en plats där man alltid har möjlighet att gå till om man behöver en paus, dricka lite vatten eller kanske diskutera något viktigt med en annan spelare eller en arrangör. Det är oerhört viktigt att kunna känna sig säker både in och off i lajvet, detta gör att i off rummet är det inte tillåtet att fortsätta vara in-character där då det är en plats där folk skall kunna släppa spelet för en stund. Givetvis får man prata om vad som händer på lajvet och liknande men om någon i rummet känner sig obekväm skall vi alla respektera det. Vi är ju trots allt här för att ha roligt och inget annat!

Lokal regler & säkerhet


Efter att lajvet är avslutat så kommer arrangörerna börja rigga ner allt som vi tagit med till lajvet. Det uppskattas innerligt om vi får hjälp med detta då det gör att vi alla blir klara fortare och kan lämna lokalen lika ren och fin som vi fick låna den.


Viktiga saker att ha i åtanke gällande lokalen är:


Inga nötter, mandlar eller husdjur får tas med in i lokalen på p.g.a. allergi

Släpp inte in obehöriga i lokalen

Inga levande ljus!

Stäng alla fönster när du går från ett rum

Om ni lämnar lajvet/arrangemanget. Meddela någon så vi vet att du gått hem.


Drogfritt!


Alla evenemang som arrangeras är alkoholfria/drogfria. Personer som deltar i våra aktiviteter får inte heller vara påverkade av alkohol. Rökning är endast tillåtet utanför tomten lokalen är placerad vid (utanför stenmuren).


Vapen och rekvisita


Alla typer av boffer/stunt/prop vapen skall visas för en arrangör innan dem får användas i spel. Vi tillåter inte repliker av skjutvapen i nuläget då de finns för stor riska att folk utanför lokalen kan få fel ide av vad som försiggår och tillkalla polis, men är ni osäker på ett vapen eller annan typ av rekvisita är det bara att kontakta arrangörerna innan lajvet.


Säkerhetsinformation brand


Det finns brandsläckare och brandfilt

Om ett brandlarm går är återsamlingsplats utanför Mariakyrkan


HLR


Hjärtstartare finns i köket, den är självinstruerande.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.