Karaktärsavslut


I go:night och i spelen baserade i World of Darkness så är karaktärer som dör och döden som element något ständigt återkommande. Karaktärer utsätts alltid för en risk att bli dödade eller avslutade på något sätt då en stor del av lajvets skräckelement ligger i känslan av att aldrig vara riktigt säker. Kanske sviker du prinsen en gång för mycket, retar upp fel ancilla eller begår oavsiktligt ett brott mot traditionerna som du inte lyckas städa upp, oavsett vad så finns det alltid en ständig risk för din karaktärs existens i Göteborgs domän. 


Lajvet är i grund och botten är ett gemensamt skådespel, där vi har som mål att alla skall känna att deras karaktärers historia blir avslutad på ett rimligt och någorlunda rättvist sätt, när det väl är dags för karaktären att avslutas.

Hur går det till IN-game?


För att en karaktär ska kunna dö behöver det finnas incitament för detta, en rimlig anledning till att karaktären förlorar rätten till sin egen existens eller på annat sätt gör ett så stort misstag att den möter den slutliga döden.


Vampyrer tål som bekant inte solljus eller större mängd eld, de dör om någon hugger huvudet av dem, eller om de skadas allvarligt. Karaktärer kan till exempel dö i strid, bli avrättade eller bli bortförda från staden, till exempel kidnappning eller utvisning.


I huvudsak riskerar karaktärer att dö på lajvgolvet, men din karaktär kan också dö i mellanscener som spelas ut vid andra tillfällen. För att ett dödsfall ska godkännas behöver arr vara informerade och de exakta detaljerna för karaktärens avslut bestäms i dialog med arrangörerna och den berörda spelaren.

Foto: go:night

Vi är medvetna om att spelare investerar mycket i sina karaktärer, lägger ned åtskillig tid med att skapa och bygga upp karaktärens berättelse. Förhoppningen är att karaktärsdöd oavsett hur den sker ska lämna avtryck i lajvet, och att det blir ett bra avslut på den gemensamma berättelsen, och något som känns betydelsefullt. Varje avslutad karaktär ska lämna ett avtryck på historien och de andra karaktärerna runt om. Tips till andra berörda lajvare är att spela på det som skett, genom att reagera, prata om det, sprida ut rykten, etc.

Ny karaktär


När din karaktär har dött eller blivit ospelbar behöver du skapa en ny karaktär som du skickar in till oss via mallen i “anmälan”. Kontakta oss arrangörer om du behöver stöd i ditt karaktärsskapande, eller ha andra frågor. Vi finns här för att hjälpa dig!


Ett tips är att ha en backup-karaktär i åtanke om din nuvarande karaktär skulle dö, eller bli ospelbar. Det är inte ett måste att ha en back-up karaktär, en del spelare föredrar att bara fokusera på en karaktär åt gången, men en back-up kan underlätta om du vill kunna komma in och lajva igen vid nästa tillfälle.


Känner du som spelare att du kanske inte vill fortsätta med en specifik karaktär kan du också kontakta arrangörsteamet för att få hjälp att skriva ut karaktären ur historien på ett sätt som berättelsemässigt hänger ihop med resten av lajvet. För att en karaktär bara går upp i rök brukar inte uppskattas av varken spelare eller motspelare och då finns vi såklart till hands för att hjälpa till med ett bra avslut.

Portions of the materials are the copyrights and trademarks of White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company, and are used with permission.

All rights reserved. For more information please visit white-wolf.com


Any other material not produced by White Wolf Entertainment AB, a Paradox Interactive AB company including but not limited to photos, characters and story elements is owned

by go:night and it’s creators.