Carna


Hus Carna får sitt namn av personen med samma namn. Carna var tidigare prins av Marseilles och regent av Milwaukee innan hon via en gammal bok upptäckte en metod att bryta blodsbanden. Efter att på något sätt brutit blodsbanden till henne så flydde hon västerut mot anarkstaterna i Kalifornien tillsammans med några lärlingar. Det sågs som en tidsfråga innan klanens hierarki skulle besluta att slå ner hammaren och utrota Carna och hennes rebeller, men attacken mot Wien 2008 gjorde att klanen splittrades. Fler och fler anslöt sig till hus Carna, även om många av medlemmarna aldrig har träffat henne personligen. 


Huset fokuserar sig i högre grad på traditionell magi snarare än hus Tremeres strikta fokus på hermenetik och systematiserande av blodsmagi. Det är vanligt att Hus Carna inkorporerar diverse metoder från paganism och man inviger i högre grad personer som drivs av en passion för själva magin snarare än forskare och vetenskapsmän. Organisationen är betydligt mindre hierarkisk och generellt är man organiserad i mindre cirklar bestående av en mästare och ett antal lärjungar snarare än den pyramidliknande struktur som Hus Tremere använder sig av. Den äldsta och mest erfarna medlemmen av Hus Carna kallas generellt för regent, men det finns ingen hierarki ovanför regenten att rapportera till. Varje chantry är autonomt och lärlingarna har betydligt större frihet att ägna sig åt sina egna projekt när de anses kunniga nog.


Hus Carna tillhör Camarillan, men man har ett betydligt mindre antagonistiskt förhållande gentemot anarkerna. Man ser att huset är starkare inom Camarillan än utanför, men många medlemmar sympatiserar med anarkernas kamp och är villiga att göra affärer med dem på samma villkor som med Camarillan. Detta gör att Hus Carna generellt är mindre misstrodda av anarkerna än resten av klanen.

Nivå 1

Speed the season’s passing: Blodsmagikern accelererar en växts livscykel. Rosor kan blomma på några minuter och träd kan växa upp över natten. Alternativt kan man också använda den för att döda plantor och vegetation genom att åldra dem för långt. Blodsmagikern blandar sitt eget blod med örter och jord i en silverskål, därefter smetar hen dekokten på de växter som ska påverkas och väljer hur långt plantorna ska åldras.


System: Blodsmagikern väljer om växterna ska vittra eller blomma. Växter som vittrar dör under loppet av några minuter med växter som ska blomma istället växer till sin fulla prakt. Tiden det tar för ritualen att ta effekt är relativ till växtens livslängd. En blomma kan växa ut på några minuter, men ett träd kräver några timmar, dock tar det aldrig längre än till nästa solnedgång. Varje användning av ritualen kan täcka ett område motsvarande tre kubikmeter. Större områden kräver proportionellt mer blod.

Sanctify the temple: Hus Carna har ofta en mer religiös syn på magi och många är följare av diverse hedniska gudar eller religioner. Många finner därför att en plats som är helgad till sin specifika gudom också gör det lättare att genomföra blodsmagi. För att genomföra ritualen så behöver blodsmagikern en plats som fungerar som ett tempel. Dess utseende varierar mellan små helgendomar med ett enkelt altare till stora byggnader med plats för hundratals tillbedjare. Blodsmagikern ritar magiska sigill i sitt eget blod längs med templets yttre gränser.


System: Ritualen kräver en proportionerlig mängd blod med templets storlek. En hunger motsvarar ett utrymme med a diameter på tre meter, större utrymmen behöver motsvarande mängd blod. Inne i templet så finner blodsmagikern att hens magi är lättare att uföra: hen får +2 på sitt mentalvärde inom templet som bara kan appliceras på blodsmagi eller ritualer. Utöver det så kan hen utföra en ritual i veckan som kostar ett mindre i hunger. Templets effekter varar i en månad, men ritualen kan förnyas hur många gånger som helst.

Nivå 2

Augury: Spåkonst har länge varit en etablerad del av magiska traditioner, även om metoderna är kraftigt varierande. Blodsmagikern kan med den här ritualen spå en annan karaktär för att försöka få visshet om det förflutna, nutiden eller framtiden. Hur den här ritualen utförs varierar mycket på vilken tradition som blodsmagikern tillhör. Somliga spår i inälvorna från djur, andra genom att konsultera stjärnorna, tarotkort och ett otal andra tekniker. Ritualen kräver dock alltid en offergåva från personen vars framtid ska spås. Gåvan dränks in i blodsmagikerns eget blod och förtärs därefter av blå eld. 


System: Varje användning av ritualen ger svar på tre frågor om målets förflutna, nutid eller framtid. Svaren är ofta kryptiska eller otydliga med liknelser, gåtor och metaforer. Konsultera en arrangör för detta. Blodsmagikern kan inte spå sig själv och en månad måste passera innan en person kan spås ytterligare en gång.

Blood crystal: Kristaller är en populär komponent i traditionella och new age-religioner för deras påstådda helande effekter. Med den här ritualen så kan blodsmagikern skapa en kristall med genuina effekter. Kristallen sänks ner i ett lerkärl fyllt med vatten, varpå blodsmagikern tillsätter sitt eget blod. Kristallen kommer därefter att absorbera blodet och få en lätt rosa ton. Blodet kan sedan dras ut av blodsmagikern eller någon annan.


System: Blodskristallen kan oavsett storlek lagra en nivå hunger. Genom att meditera i några sekunder så kan magikern dra ut blodet från kristallen så länge som hen har kristallen på sin person. Andra som använder kristallen som fokus för meditation kommer också att få den här effekten och blodsmagiker som kultiverar sekter eller kulter använder ofta den här metoden för att diskret blodsbinda sina tjänare.

Nivå 3

Awaken the forest giants: Den här ritualen tillåter blodsmagikern att ge träd en slags liv, bundet till magikerns vilja. För att genomföra ritualen utför magikern en slags variant av processen för att skapa en ghoul, fast riktat mot en växt. Hen blandar sitt eget blod med vatten, kåda och örter i en silverskål och häller sedan brygden över växten som ska väckas. 


System: Ett träd som har väckts har ett AV motsvarande dubbla blodsmagikerns nivå i blood sorcery. Träd kan bara följa extremt enkla instruktioner som ”anfall alla inkräktare” och är kapabla att se skillnad på medlemmar av Hus Carna och andra klaner. Är det nödvändigt så kan ett träd dra upp rötterna och förflytta sig, men mycket långsamt och kan inte hålla jämna steg med en människa. Blodsmagikern kan behålla så många träd väckta som hen önskar, men ritualens effekt varar bara i en månad innan den måste förnyas.

Awakening the verdant thorn: Genom att binda en ilsken naturande till en påle så kan en medlem av hus Carna skapa ett mer potent vapen som är kapabelt att dränera offrets blod såväl som att skada. För att skapa vapnet så härdar blodsmagikern en påle gjord av rosträ med eld. Därefter tillbringar hen en timme åt att åkalla anden och bjuda in den att ta sin boning i vapnet. Vid ritualens slut så driver vampyrer in pålen i sitt eget hjärta för att försegla pakten med sitt eget blod.


System: Att driva pålen i sitt eget hjärta gör vanlig skada på blodsmagikern och halverar hens AV tills dess att en nivå hunger har lagts på att läka såret. Därefter så ökar hens hunger med ett varje runda allt eftersom pålen dränerar magikerns blod. Den kan dock dras ut av blodsmagikern själv utan problem trots att pålen genomtränger hens hjärta. Närhelst pålen därefter skadar en annan vampyr så slår onaturliga törnen ut från skaftet, greppar tag i offret och börjar suga dennes blod. För varje 30 sekunder som pålen sitter kvar så dränerar den offrets blod och ökar dennes hunger med ett. Pålen kan dras ut, men bara av någon med ett AV högre än tre gånger mängden hunger som pålen hittills har druckit. Det här värdet kan aldrig överstiga 15. Pålen kommer att dricka tills vampyrens hunger nått 5, därefter kommer karaktären att falla in i torpor.