Potence


Denna förmåga ger vampyren övernaturlig styrka, även i förhållande till andra vampyrer. I strid är det ett oerhört övertag, men subtila demonstrationer av styrkan kan även hota och avskräcka eventuella motståndare. Att kalla det för superstyrka är dock att underskatta denna förmågan då den historiskt har använt till så mycket mer än att bara slå hår eller lyfta tungt. Legenderna ryktar till och med om att vissa oerhört gamla individer nyttjat potence för att orsakat jordskred eller skada likvärdigt med solljus.

Nivå 1 

Prowess: Genom att dra sin styrka från blodet istället för muskler kan karaktären lägga betydligt större kraft bakom sina slag än vad som annars hade varit möjligt. 


Kostnad: Inget för första nivån. +1 hunger för högre nivåer.
System:
Karaktären får +2 AV per nivå av Potence, men hen kan själv välja hur hög nivå hen aktiverar.

Uncanny grip: Karaktären kan kanalisera styrkan från blodet i sina händer och armar för att greppa eller kasta andra personer utan någon större ansträngning. Det här är ett effektivt verktyg för att både hålla still personer som försöker fly eller bara slänga någon genom rummet.


Kostnad: Passiv
System: Spelaren greppar tag i offret och säger ”uncanny grip” följt av sin nivå av potence. Karaktärer med lägre nivå är hjälplösa och kan antingen hållas fast eller knuffas, vilket får personen att kastas. Karaktärer med samma nivå kan bryta sig loss om de har högre AV än spelaren och motståndare med högre potence kan bryta greppet när som helst. Detta kan även användas för att bryta freescape i en strid med samma regler för att ta sig loss som ovan. En karaktär med Blink kan undvika greppet om hen vill.


Nivå 2

Nivå 3

Earth shock: I en seismisk urladdning kan karaktären kanalisera sin fulla styrka genom att antingen slå eller sparka i marken. Effekten skapar en chockvåg som kan jämföras med en mindre jordbävning. Svagare personer slungas till marken, vilket gör kraften utmärkt för att antingen tvinga ett helt rum att fästa sin uppmärksamhet på karaktären eller starta en strid.


Kostnad: +1 hunger
System: Spelaren slår eller stampar i marken och skriker ”earth shock” följt av sitt omodifierade AV. Karaktärer i rummet med lägre AV kastas till golvet, in i väggar, ned från stolar eller vad som är applicerbart. Förberedda karaktärer som har grepp om någonting stabilt kan undvika att kastas till marken. Effekten är kraftigt desorienterande och alla som påverkas får -2 på AV och MV i ungefär fem minuter efteråt.