Potence


Denna förmåga ger vampyren övernaturlig styrka, även i förhållande till andra vampyrer. I strid är det ett oerhört övertag, men subtila demonstrationer av styrkan kan även hota och avskräcka eventuella motståndare. Att kalla det för superstyrka är dock att underskatta denna förmågan då den historiskt har använt till så mycket mer än att bara slå hår eller lyfta tungt. Legenderna ryktar till och med om att vissa oerhört gamla individer nyttjat potence för att orsakat jordskred eller skada likvärdigt med solljus.

Nivå 1 - 2

Potence 1 - 2: Vampyrer med denna förmåga besitter en häpnadsväckande styrka i sina döda koppar genom att stärka sina muskler med blodet i sina odöda ådror.


Även om det inte märks på utsidan kan vampyren använda denna kraften för att utföra dåd som kan betraktas som fysiskt omöjliga såsom att lyfta flera gånger sin egen vikt eller fasta sig mellan hustaken.

Kostnad: Inget för första nivån. +1 hunger för högre nivåer.
System:
Varierande, se åvan
Strid:
För varje aktiv nivå i potence så får karaktären +2 AV


Uncanny grip: Så länge som karaktären befinner sig på en armlängds avstånd eller närmare så kan hen omedelbart avbryta ett försök till freescape så länge som personen inte själv har potence på en högre nivå än vad som karaktären har aktivt. Freescape via celerity, förutsatt att personen inte redan är greppad av karaktären, fungerar som normalt. Förmågan kan även använda utanför strid för att greppa tag i personer för att hota dem eller hålla dem nere.

Nivå 3

Earthshock: Karaktären släpper lös sin fysiska kraft i ett våldsamt stampande mot golvet som skakar om väggarna och oundvikligen drar alla ögon till denne. Kraften gör oftast inga större strukturella skador, men alla inom hörhåll blir medvetna om den brutala kraften i urladdningen och att den inte är naturlig.

Kostnad: +1 hunger
System: Spelaren stampar ena foten i golvet och deklarerar högt “potence: earthshock”. Alla andra i rummet måste omedelbart reagera som om väggarna våldsamt skakades om. Discipliner som kräver stark koncentration avbryts i regel av detta så länge som användarna inte har en så hög grad av mental styrka att de kan hålla sin koncentration (MV 10 eller högre).